#121000
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Apotheekassistent - voltijdse dagopleiding


Farmaceutisch technisch assistent

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je bent in staat om als gecertificeerd (apotheek)assistent in een officina (apotheek) te werken.

Omschrijving

Het beroep van Apotheekassistent (farmaceutisch-technisch assistent) is gereglementeerd volgens het KB van 5 februari 1997. De apotheekassistent werkt onder de beroepstitel farmaceutisch technisch assistent. Dit kan in een apotheek, onder verantwoordelijkheid van de apotheker zelf. De taken zijn contact met de klant, uitleg bij afgeleverde geneesmiddelen en producten, voorschriften, kennis en interpretatie, het afwegen en maken van basispreparaten.
Om deze taken tot een goed einde te brengen heb je kennis van geneesmiddelen nodig, kennis van toegepaste fysica, scheikunde en biologie in functie van het maken van preparaten, kennis van toxicologie en behandeling van intoxicaties, en kennis van paramedische producten. Belangrijke competenties die je in huis zal hebben: klantvriendelijkheid, discretie en zwijgplicht, organisatievermogen, nauwkeurigheid en precisie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot de medewerkers in een apotheek die zich nog moeten regulariseren als apotheekassistent en tot diegenen die het beroep willen aanleren om als apotheekassistent te kunnen werken in een officina (apotheek).

Toelatingsvoorwaarden

 • Je bent minimum 18 jaar
 • Je hebt een diploma HSO (ASO, TSO of BSO + 7de jaar)
apotheekassistent-1-3_2012-1000.jpg
apotheekassistent-1-1_2012-1000.jpg
apotheekassistent-1-2_2012-1000.jpg

Programma

1) Apotheekassistent - 420u

 • Module 1
  • Fysica - 12u
  • Fysiologie, anatomie en biologie - 48u
  • Galenica theorie - 32u
  • Galenica praktijk - 24u
  • Farmacologie - 36u
  • Deontologie - 12u
  • Scheikunde - 24u
  • Communicatie - 4u
  • Parafarmacie - 16u
  • Eindwerkbegeleiding - 4u
  • Examens - 20u
 • Module 2
  • Galenica theorie - 48u
  • Galenica praktijk - 32u
  • Farmacie - 56u
  • Plantkunde - 12u
  • Communicatie - 8u
  • Toxicologie - 8u
  • Stage- en eindwerkbegeleiding - 12u
  • Examens - 12u
 • Eindproef

2) Verkoper-verkoopster - 132u

 • initiatie marketing
 • persoonlijkheidsvorming en basis communicatieleer
 • verkooptechnieken
 • presentatietechnieken

3) Werkplekleren/Stage - 300u

Stageovereenkomst

De verplichte stage moet doorlopen worden in een officina. De cursist zoekt zelf een stageplaats. Omwille van objectiviteit mag de stage niet op de eigen werkplaats of bij familie t.e.m. de 2de graad plaatsvinden.
De stage omvat in totaal 300 uur en is geïntegreerd in het lessenrooster.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt volgende documenten:

 • getuigschrift farmaceutisch technisch assistent erkend door de Vlaamse Gemeenschap, de beroepsfederaties en de Nationale Paramedische Raad
 • getuigschrift verkoper/verkoopster

Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de vakexamens van de verschillende vakken, de stage succesvol doorlopen, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.

Wens je een diploma te behalen? Dat kan!

Volg voor, tijdens of na de opleiding 'succesvol ondernemen' (het vroegere bedrijfsbeheer) en je getuigschrift wordt omgevormd tot een diploma.

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.