#110826
#Opleiding #Secretariaat en organisatie

Apotheekassistent


Farmaceutisch-technisch assistent

Introductie

Wil je leren hoe geneesmiddelen in het lichaam werken om goed advies te kunnen geven? Wens je zelf bereidingen zoals capsules, poeders of zalfjes kunnen maken? Ben je klantvriendelijk, zorgvuldig en nauwkeurig? Dan is de opleiding tot farmaceutisch-technisch assistent(e) of apotheekassistent(e) jou op het lijf geschreven.

Als apotheekassistent(e) moet je ordelijk, hygiënisch en met grote verantwoordelijkheidszin kunnen werken. Je staat in voor het voorraadbeheer van geneesmiddelen en verwerkt bestellingen. Daarnaast is het belangrijk om de recepten nauwkeurig te bereiden en geneesmiddelen vakkundig te verkopen aan de klanten.

De verplichting om als apotheekassistent(e) een erkende opleiding te volgen is een wettelijke eis, opgelegd door het Ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Paramedische Raad. Deze opleiding werd daarom samen met diverse apothekersverenigingen ontwikkeld en staat garant voor een kwaliteitsvol opleidingstraject.

Deze avondopleiding loopt over 2 jaar, met 2 lesmomenten per week, telkens op dinsdag- en donderdagavond van 18u30 tot 22u.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding bereid jou voor op werken in de farmaceutische sector en richt zich vooral tot mensen met interesse in de wetenschappelijke wereld en/of personen die al in een apotheek werkzaam zijn en zich willen regulariseren. Dit kan zowel als werknemer of als zelfstandige.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een diploma hoger secundair onderwijs vereist (ASO, TSO, KSO of BSO mét specialisatiejaar). Voor aanvang van de opleiding bezorg je een kopie van jouw behaalde diploma aan de campus.

Bijkomende info

VRIJSTELBARE MODULES

Deelnemers met aantoonbare werkervaring, relevant getuigschrift of succesvolle deelname aan de vrijstellingstest, kunnen onder voorwaarden vrijgesteld worden voor volgende opleidingsonderdelen:

 • Fysica (14 uren)
 • Farmacologie (40 uren)
 • Scheikunde (26 uren)
 • Algemene anatomie en fysiologie (e-leren)

Vrijstellingen worden via officiële documenten bij de start of gedurende de opleiding aangevraagd, kan tot de 4de lesweek van het vak of de module. De aanvraag dient steeds onderbouwd te zijn met de nodige documenten (diploma, ECTS-fiches en creditbewijzen, leerinhouden, ...).

E-LEREN

Het vak 'Algemene anatomie en fysiologie' zal via e-learning worden aangeleerd. Tijdens dit afstandsleren wordt via een digitaal leerplatform online begeleiding aangeboden door onze e-coach. Op dit forum heeft de cursist de mogelijkheid om urgente vragen te stellen maar ook bedenkingen te delen over de specifieke leerstof. De docent kan op deze manier onmiddellijk inspelen op de noden van de cursist.

EXAMEN

Gedurende het cursusjaar wordt er op het einde van een vak of module een mondeling of schriftelijk examen afgenomen. Elk opleidingsonderdeel wordt afgesloten met een eindproef. Herexamens: gedurende het jaar, tijdens de paasvakantie, juli en augustus worden herexamens georganiseerd.

WERKPLEKLEREN

Het opleidingstraject voorziet in een uitgebreide stage van 300 uren waarbij de te verwerven competenties duidelijk worden omschreven in een competentielijst. Iedere cursist geniet van 8 uren individuele stagebegeleiding waarin de stagebegeleider, samen met de stagementor en cursist, de progressie van het leerproces opvolgt en indien nodig tijdig bijstuurt.

De cursist krijgt de mogelijkheid om zijn/ haar stage te vervolmaken binnen zowel een gewone apotheek als een ziekenhuisapotheek. De stageduur in een ziekenhuisapotheek is gelimiteerd tot maximaal 100 uren daar op deze stageplek niet alle beroepscompetenties kunnen worden aangeleerd.

COMPETENTIEBEGELEIDING

Naast de inhoudelijke coaching van de algemene en toegepaste vakken, wordt er binnen het opleidingstraject ook individuele stagebegeleiding voorzien. Deze begeleiding focust zich op de verschillende competenties die behaald moeten worden binnen het beroep.

Methodologie

 • Individuele coaching
 • Klassikale opleiding
 • Werkplekleren
 • Ondernemersvorming en advies
 • Afstandsleren
apotheek-1-2_2011-826.jpg
apotheek-1-1_2011-826.jpg
apotheek-1-3_2011-826.jpg

Programma

MODULE 1:

 

Farmaceutisch-technisch assistent: deel 1 (202 u klassikaal)

 • Fysica
 • Galenica theorie en praktijk
 • Farmacologie
 • Deontologie en wetgeving
 • Scheikunde
 • Communicatie
 • Parafarmacie
 • Biologie
 • Werkplek- en eindwerkbegeleiding

E-LEREN: Farmaceutisch-technisch assistent (44 u)

 • Algemene anatomie en fysiologie
 • Toegepaste anatomie en fysiologie

COACHING

 

WERKPLEKLEREN (100 u)

 

MODULE 2:

 

Farmaceutisch-technisch assistent: deel 2 (186 u klassikaal)

 • Galenica theorie
 • Farmacologie
 • Plantkunde
 • Communicatie
 • Toxicologie
 • Eindproefbegeleiding

COACHING

 

WERKPLEKLEREN (200 u)

 

 

EINDPROEF (4 uren)

Stageovereenkomst

De verplichte stage moet doorlopen worden in een officina (apotheek). De cursist zoekt hierbij zelf een stageplaats. De stage mag niet in de eigen werkplaats of bij familie plaatsvinden. De stage omvat in totaal 300 uur en wordt opgedeeld in twee jaar (1ste jaar 100u stage, 2e jaar 200u stage).

Getuigschrift

Na het volgen van de lessen en slagen voor de examens en de eindproef ontvang je het getuigschrift 'Farmaceutisch-technisch assistent' dat erkend is door de Vlaamse Overheid, de beroepsfederaties en de Nationale Paramedische Raad.