Voetreflexologie: specialisatie


Voetreflexologie voor gevorderden
#040746
#Opleiding #Paramedisch

Omschrijving

Voetreflexologie: specialisatie is een vervolgtraining binnen het traject voetreflexologie, met als doel jouw vaardigheden verder te laten groeien.

Het opleidingstraject is modulair opgebouwd en werkt naar drie verschillende niveaus:

 • niveau 1: Relaxatie
 • niveau 2: Revitalisatie
 • niveau 3: Regeneratie

Deze opleidingen behoren tot dit opleidingstraject:

 • Voetreflexologie: praktische basiskennis
  • Niveau: relaxatie
  • Duur: 8 lessen
  • Dit is een introductiecursus waarvoor geen voorkennis vereist is.
 • Voetreflexologie: verdieping
  • Niveau: revitalisatie
  • Duur: 10 lessen
  • Voorkennis vereist: het onderdeel praktische basiskennis of gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.
 • Voetreflexologie: psychozonemassage
  • Niveau: regeneratie
  • Duur: 8 sessies
  • Voorkennis vereist: het onderdeel Voetreflexologie verdieping of gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.
 • Voetreflexologie: specialisatie (deze module)
  • Niveau: regeneratie
  • Duur: 8 sessies
  • Voorkennis vereist: het onderdeel Voetreflexologie psychozonemassage of verdieping of gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.
 • Voetreflexologie: Energetiek van de voeten
  • Niveau: regeneratie
  • Duur: 11 sessies
  • Voorkennis vereist: het onderdeel Voetreflexologie specialisatie of gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd.
 • Metamorfosemassage
 • Niveau: relaxatie
 • Duur: 5 sessies
 • Deze module kan los of in combinatie met opbouwende modules voetreflexologie gevolgd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is enkel bestemd voor diegenen die het onderdeel Voetreflexologie verdieping of een gelijkwaardige opleiding hebben gevolgd. Het is geen verplichting om de module Psychozonemassage te volgen alvorens te starten met de module Specialisatie.

Bijkomende info

Wat doet een voetreflexoloog?

De voetreflexoloog ontvangt klanten voor het geven van een voetbehandeling op basis van een holistische methode.

De beoefenaar is in staat een beeld te krijgen van de totale gezondheid (zowel fysiek, emotioneel, psychisch als spiritueel) en eventuele specifieke klachten van de klant en op basis daarvan een afgestemde behandeling te geven die gericht is op ontspanning, preventie van klachten, stimulatie van de algemene gezondheid of behandeling van specifieke klachten.

De voetreflexoloog werkt op zelfstandige basis in hoofd- of bijberoep vanuit een privépraktijk of is gelieerd /werkt samen met bijv. groepspraktijken, wellnesscentra, gezondheidsinstellingen of bedrijven. Ook gespecialiseerd voetverzorgers of masseurs kunnen hun dienstverlening met voetreflexologie uitbreiden.

Een voetreflexoloog kan zich door bijscholing specialiseren in bepaalde klachten zoals stressgerelateerde patronen, geboortetrauma's, ... of werken met bepaalde doelgroepen zoals kinderen, bejaarden, zwangere vrouwen, ... Ook is het mogelijk dat een voetreflexoloog andere vormen van lichaamswerk in zijn of haar behandelingen integreert.

De voetreflexoloog beweegt zich op het gebied van complementaire (alternatieve) behandelingswijzen en vervangt op generlei wijze westerse medische/reguliere zorg.

De voetreflexoloog is in staat adequaat door te verwijzen naar reguliere zorg bij enige twijfel over de aard, ernst of oorsprong van fysieke klachten om eventuele aandoeningen te laten vaststellen door de reguliere zorg.

Onze trainer Linda Vanhoeydonck staat garant voor een degelijk onderbouwde cursus. Zeker binnen modules regeneratie zal ook de helende effecten van voetrefloxologie uit de doeken worden gedaan.

Erkenning door BeVo Belgische vereniging voor voetreflexologen:

Het opleidingstraject is volledig erkend door BeVo (Belgische vereniging voor voetreflexologen) waardoor de cursisten van Syntra West volwaardig lid kunnen worden van deze beroepsvereniging. Zie: http://www.bevo-belgie.org/opleidingen/2

Om in aanmerking te komen hiervoor dient u onderstaande modules te volgen:

 • Basisjaar De Mens:
 • Module Anatomie/Fysiologie
 • Module Pathologie
 • Traject Voetreflexologie:
 • Module Praktische basiskennis
 • Module Verdieping
 • Module Psychozonemassage
 • Module Specialisatie
 • Module Energetiek van de voeten
 • Module Metamorfosemassage

Binnen het basisjaar De Mens wordt vooral inzichtelijk gewerkt, waarbij de holistische benadering van het menselijk lichaam centraal staat.

Door de vrijblijvende combinatie met het basisjaar De Mens kun je dieper ingaan op de bouw en werking van het menselijk lichaam om mede ook de vereiste norm van de BeVo na te streven. Niettegenstaande worden deze competenties ook op een praktische manier geïntegreerd binnen de modules Voetreflexologie.

voetreflexologie-1-2_2004-746.jpg
burn-out-burnout-depressie-str-1-3_2004-746.jpg
voetreflexologie-1-1_2004-746.jpg

Programma

Op niveau regeneratie - specialisatiecursus

 • Techniek 1: precisiereflexologie. Verfijnde methode om doorstroming tussen gelinkte zones te verbeteren.
 • Techniek 2: opstaande reflexologie. Bijzonder geschikt om orthopedische klachten via de voeten van de zittende of staande klant te behandelen.

De lessen worden verzorgd door Linda Van Hoeydonck, zelfstandig voetreflexologe en shiatsutherapeut.

Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on