Filmen met een digitale spiegelreflex- (DSLR) en/of systeemcamera.


High-end camerawerk
#100687
#Opleiding #Multimedia

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursisten moeten na de opleiding in staat zijn de nieuwe functionaliteiten van de digitale reflexcamera of systeemcamera  te gebruiken en moeten de basisbegrippen van scenario en bewegend beeld kennen. De opleiding  is bedoeld om deelnemers inzicht te geven en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor high-end camerawerk. Daarbij moet men denken aan videoclips, commercials, kunstfilms en (korte) speelfilms.

Introductie

Het toevoegen van de functionaliteit video aan de professionele fotocamera heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen is de grens tussen fotograferen en filmen voorgoed doorbroken, maar  er komen daarnaast heel wat nieuwe mogelijkheden voor beide doelgroepen.

Omschrijving

De fotograaf wordt cameraman en zal moeten leren hoe een film tot stand komt, een cameraman heeft tot op vandaag een andere en aparte opleiding genoten. Voor een film wordt met een scenario gewerkt, moet er rekening gehouden worden met een vast beeldformaat in horizontale positie en is de richting van de actie en beweging belangrijk. Voor de belichting en de contrasten stellen zich eveneens specifieke eisen. Nieuw voor de fotograaf is ook het element klank dat naast het bewegende beeld zijn intrede zal doen. Ook voor de cameraman die met de DSLR of systeemcamera (bv. Sony A7 of 6300 serie) zal filmen, openen zich nieuwe perspectieven door gebruik te maken van typische fotografie-optiek, hoge lichtgevoeligheid en een grotere sensor in Full-HD.

Maar ook de afzetmarkt wordt ruimer. Door de toegenomen toegankelijkheid en de betere beeldkwaliteit van het medium nemen de toepassingen hand over hand toe. Zowel in de wereld van de publiciteit, business, entertainment, kunst, wetenschap en techniek, communicatie, opleiding enzovoort. Voor de meeste toepassingen zijn geschoolde vakmensen nodig. Het gebruik van een fototoestel heeft ook als gevolg dat met andere randapparatuur zal moeten gewerkt worden, zowel tijdens de opname als voor de nabewerking. Ook de verschillende eindproducten vereisen een verschillende technische eindbehandeling. De videosector heeft heel gauw de voordelen gezien van het (in High definition) filmen met de DSLR en/of systeemcamera. Vooral de waaier aan betaalbare lenzen die opengaat. De fotosector is verrast geweest door de massale interesse hiervoor.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Audioviduele medewerkers die zich op hoog niveau wil bezighouden met filmische videoproductie met behulp van (professionele) digitale spiegelreflexcamera's (DSLR) en/of systeemcamera's. Deze doelgroep is drieledig:

 • Fotografen die willen uitbreiden met videoproductie
 • Cameramensen die geïnteresseerd zijn in nieuwe technieken en bijscholing wensen
 • Facilitaire bedrijven die een opleiding wensen voor hun cameramensen

Voorkennis

De deelnemers moeten vlot kunnen fotograferen met de digitale reflexcamera of systeemcamera.

Methodologie

De opleiding is een hands-on combinatie van theorie en praktijk. Heel wat nieuwe termen komen aan bod, maar de uitvoering vergt ook enige oefening. De lesdeelnemers werken met hun eigen toestel.

Programma

Algemeen

 • Wat komt er bij filmproducties kijken?
 • Wat heb je nodig aan apparatuur en accessoires
 • Waaruit bestaat een standaard set?
 • Wat zijn voor- en nadelen van DSLR/systeemcamera (klank, beeld wegschrijven en omzetten naar .h264 codec, sluiter die dichtklapt na aantal minuten, ...)
 • ND variator filters
 • Tijdcode/Slates
 • Follow Focus en Wireless Follow Focus -aspectratio's
 • Draaien van statief en beschikbare rigs (vb. van vocas) voor de 5D
 • Bewegingshots met support-equipment
 • Het parallel draaien van een filmscène

Audio

 • Aparte registratie van audio: met tijdcode
 • Het gebruik van richtmicrofoons en zenders
 • Het gebruik maken van line-input
 • Manueel inregelen van audio, gebruik van
 • Externe apparaten, zoals Beachtek en juicedlink

Operationeel

 • Beeldcompositie
 • Shotformaten
 • Shotvariatie
 • Camerabeweging
 • Beeldinhoud
 • Parallelmontage
 • Beeldovergangen
 • Beeldassen/objectassen
 • Interviewshots
 • Presentatie-shots
 • Setnoise
 • Belichting
 • Lichtbronnen
 • Eigenschappen van licht: intensiteit, hardheid, kleurmenging, verzadiging, contrastomvang
 • Kleurtemperatuur
 • Gebruik van filters (spun/frost/kleur) en reflectiemateriaal
 • Het principe van 3-punts belichting
 • Belichten met een cameralamp