Toegepaste machinebouw in de praktijk: Waarom mechanische machinecomponenten falen.


Vermoeiing, levensduur, wirijving slijtage en veiligheid bij mechanische machinecomponenten
#190450
#Opleiding #Mechanica en lassen

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Machinedesign
 • Waarom machinecomponenten falen elektrisch en mechanisch
 • veiligheid bij machineontwerp
 • Automatisering in de machinebouw

Introductie

Deze opleiding maakt deel uit van een totaal opleiding 'Toegepaste machinebouw in de praktijk'.

Module 1:

Toegepaste machinebouw in de praktijk: Waarom mechanische machinecomponenten falen. (6 sessies)

Module 2: Toegepaste machinebouw in de praktijk: Waarom machinecomponenten falen elektrisch. (1 sessie)

Module 3: Toegepaste machinebouw in de praktijk: Veiligheid bij ontwerp in de machinebouw

(3 sessies)

Module 4: Toegepaste machinbebouw in de praktijk: Automatisering in de machinebouw

(2 sessies)

Omschrijving

In deze module gaat men een stap verder door te gaan bekijken waarom machinecomponenten een eindige levensduur hebben, wat de faalwijzen zijn en hoe je nuttige info kan afleiden uit het uitzicht van breuk en slijtagevlakken. Met deze info gaan we dan op zoek naar methoden om vroegtijdig falen te vermijden.

De deelnemers leren hoe ze assen en lasconstructies duurzaam kunnen ontwerpen voor dynamische belastingen. Ook het ontwerpen van dynamische belaste boutverbinden en de noodzaak voor het gebruik van voorspanbouten wordt behandeld. Het fenomeen wrijving is in de machinebouw soms gewenst (remmen, grip de op de weg, perspassingen, voorspanbouten, etc.) of ongewenst (wrijvingsverliezen in lagers, kettingen, reductiekasten, klemmende geleidingen, piepende geluiden etc...). Ook dit begrip wordt daarom uitgebreid behandeld evenals het ruime begrip slijtage. Tot slot wordt er nog even ingegaan op de noodzaak van smering bij mechanisch contact en veiligheid bij mechanisch ontwerp.

Theorie wordt telkens afgewisseld met oefeningen en toepassingen uit de praktijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • ontwerpers
 • werknemers van ontwerpbureau's
 • ingenieursbureau's
 • onderhoudsmanagers in bedrijven
 • preventieadviseurs
 • diensthoofd ingenieurs
 • werknemers in de R&D afdelingen
 • werknemers in de productie

Voorkennis

Technische kennis in de machinebouw.

(vervolgopleiding op inleiding in de machinebouw)

Bijkomende info

Deze opleiding maakt deel uit van de volledige opleiding 'Toegepaste machinbouw in de praktijk' (12 sessies) .

Methodologie

De theorie wordt telkens afgewisseld met oefeningen en toepassingen uit de praktijk.

Programma

 • LES 1: Vermoeiing en levensduur van assen
 • LES 2: Vermoeiing en levensduur van lasconstructies
 • LES 3: Vermoeiing en levensduur van voorgespannen bouten
 • LES 4: Vermoeiing en levensduur van contactvlakken
 • LES 5: Wrijving en slijtage
 • LES 6: Veiligheid bij mechanisch ontwerp

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

De prijs van deze module bedraagt €540. De volledige opleiding toegepaste machinebouw in de praktijk bedraagt € 950.

De volledige opleidingt toegepaste machinebouw in de praktijk omvat de volgende modules:

 • Waarom componenten falen mecanisch (6 sessies) € 540
 • Waarom componenten falen elektrisch (1 sessie) € 130
 • Veiligheid bij ontwerp (3 sessies) € 320
 • Automatiering in de machinebouw (2 sessies) € 210