#140406
#Opleiding #Mechanica en lassen

Onderhoudsmonteur - traject

Introductie

Ondernemerschapstraject met uitstroom als KMO medewerker

Dit traject start met de module basis bedrijfselektriciteit of de module basis onderhoudsmechanica. Wens je je in te schrijven, klik dan op de linken van onderstaande modules. Kies bij cursus de locatie en geef duidelijk aan dat je het traject wenst te volgen. Er wordt gefactureerd per module.

Omschrijving

De onderhoudsmonteur voert preventieve onderhoudsacties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, ...) van industriële machines en installaties te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Beginnende technici
 • Technische medewerkers
 • Productiemedewerkers
 • Personen die zich willen opwaarderen in het bedrijf of tewerkgesteld willen worden in de sector

Voorkennis

 • Geen voorkennis nodig indien je start met basis bedrijfselektriciteit.
 • Vrijstellingen:
  • Wie voorkennis heeft kan vrijgesteld worden voor basis bedrijfselektriciteit op basis van een eerder behaald diploma of door een vrijstellingsproef (PC test en praktijktest).
  • Basis onderhoudsmechanica kan vrijgesteld worden door een vrijstellingsproef (PC test) of eerder verworven getuigschrift.

Bijkomende info

Je staat zelf in voor persoonlijke beschermingsmiddelen en klein materiaal. Meer info hieromtrent krijg je tijdens eerste les.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De onderhoudsmonteur heeft een degelijke basis van bedrijfselektriciteit en onderhoudsmechanica in een industriële omgeving. Hij plaatst elektrische motoren, contactoren, PLC's, frequentieregelaars, uitrusting voor meten en regelen, signalerings- en bedieningsapparatuur en sluit deze aan. Hij heeft kennis van laagspanningssystemen en systemen voor extra lage spanning. Hij voert ook eenvoudige elektrische herstellingen en onderhoud uit. Verder is hij op de hoogte van verbindingstechnieken en eenvoudig mechanisch onderhoud van kettingen, lagers, reductiekasten, riemen, transportsystemen en koppelingen. Persoonlijke veiligheidsaspecten naleveren tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden is zeer belangrijk.

Programma

BASIS BEDRIJFSELEKTRICITEIT - 33 sessies

 • Schakelingen
 • Monteren volgens installatieschema
 • Aarding
 • Verdeelbord
 • Motoren
 • Sensoren

BASIS ONDERHOUDSMECHANICA - 16 sessies

 • Verbindingstechnieken
 • Lagers
 • Kettingen
 • Riemen
 • Reductiekasten
 • Koppelingen

BASIS PNEUMATICA EN HYDRAULICA - 17 sessies

 • preventief onderhoud
  • voorbereiding
  • lezen schema's en werkfiches
  • herkennen slijtage en andere afwijkingen
  • uitvoeren van onderhoudsacties
 • montageactiviteiten
  • voorbereiding
  • pneumatische montage
  • hydraulische montage
 • invullen opvolgdocumenten

Getuigschrift

Getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis met uistroom als KMO-medewerker.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.