Veiligheidsadviseur wegtransport: vaste en vloeibare stoffen

Het complexe ADR reglement herleid tot een bruikbaar reglement
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Introductie

Initiële cursus veiligheidsadviseur wegstransport

Hoe wordt men veiligheidsadviseur wegtransport?  

Men wordt veiligheidsadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB). Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer. Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling. Examengeld betaal je rechtstreeks aan deze instelling.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het complexe ADR reglement wordt voor jou herleid tot een bruikbaar reglement. Het bereidt je voor op het verplichte examen.

Omschrijving

Wil je als veiligheidsadviseur erkend worden, dan moet je een opleiding, bepaald door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, volgen.

Bij SyntraWest kan je dit voor veiligheidsadviseur wegtransport.

Het KB van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg legt de verplichting op om één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die:

 • Hetzij gevaarlijke goederen vervoeren.
 • Hetzij gevaarlijke goederen laden of lossen met het oog op dat vervoer.
 • Hetzij overslag doen van gevaarlijke goederen.

De functie van veiligheidsadviseur kan uitgeoefend worden door de bedrijfsleider, door een persoon die in de onderneming ook nog andere taken vervult (milieucoördinator, preventieadviseur veiligheid, logistiek manager, ... ) of door een persoon die niet tot de onderneming behoort.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vervoerondernemingen en overslagbedrijven die internationaal of nationaal 50 ton netto gevaarlijke stoffen vervoeren of verhandelen, moeten altijd een veiligheidsadviseur hebben.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

10 sessies

Algemeen gedeelte = 4 sessies

 • reglementering
 • algemene veiligheidsmaatregelen
 • classificatie
 • constructie en gebruik verpakkingen
 • signalisatie
 • vervoersdocumenten
 • randnummers van het ADR

Wegvervoer gedeelte = 6 sessies

(behalve klasse 1,2 en 7)

 • reglementering
 • signalisatie
 • vaste en afneembare tanks en laadketels
 • laden, lossen en behandeling
 • constructie en uitrusting voertuig
 • verkeer
 • opleiding personeel
 • veiligheidsuitrusting
 • verschillende transportwijzen
 • uitzonderingen en multilaterale akkoorden

Getuigschrift

De cursus geeft u toegang tot het officiële examen via het ITLB.

Inschrijven en het inschrijfgeld is rechtstreeks te regelen met de exameninstelling.

Wil je meer weten?

FotoCharlotte Lammertyn
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Commercieel coördinator

Charlotte Lammertyn

Stel je vraag