Veiligheidsadviseur wegtransport: vaste en vloeibare stoffen


Het complexe ADR reglement herleid tot een bruikbaar reglement
#040555
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het complexe ADR reglement wordt voor jou herleid tot een bruikbaar reglement. Het bereidt je voor op het verplichte examen.

Introductie

Initiële cursus veiligheidsadviseur wegstransport

Hoe wordt men veiligheidsadviseur wegtransport?  

Men wordt veiligheidsadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB). Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer. Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling. Examengeld betaal je rechtstreeks aan deze instelling.

Omschrijving

Wil je als veiligheidsadviseur erkend worden, dan moet je een opleiding, bepaald door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, volgen.

Bij SyntraWest kan je dit voor veiligheidsadviseur wegtransport.

Het KB van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg legt de verplichting op om één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die:

 • Hetzij gevaarlijke goederen vervoeren.
 • Hetzij gevaarlijke goederen laden of lossen met het oog op dat vervoer.
 • Hetzij overslag doen van gevaarlijke goederen.

De functie van veiligheidsadviseur kan uitgeoefend worden door de bedrijfsleider, door een persoon die in de onderneming ook nog andere taken vervult (milieucoördinator, preventieadviseur veiligheid, logistiek manager, ... ) of door een persoon die niet tot de onderneming behoort.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vervoerondernemingen en overslagbedrijven die internationaal of nationaal 50 ton netto gevaarlijke stoffen vervoeren of verhandelen, moeten altijd een veiligheidsadviseur hebben.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

vrachtwagenchauffeur-3-1_2004-555.jpg

Programma

10 sessies

Algemeen gedeelte = 4 sessies

 • reglementering
 • algemene veiligheidsmaatregelen
 • classificatie
 • constructie en gebruik verpakkingen
 • signalisatie
 • vervoersdocumenten
 • randnummers van het ADR

Wegvervoer gedeelte = 6 sessies

(behalve klasse 1,2 en 7)

 • reglementering
 • signalisatie
 • vaste en afneembare tanks en laadketels
 • laden, lossen en behandeling
 • constructie en uitrusting voertuig
 • verkeer
 • opleiding personeel
 • veiligheidsuitrusting
 • verschillende transportwijzen
 • uitzonderingen en multilaterale akkoorden

Kurt De Bree, Veiligheidsadviseur in de transport en logistieke sector, gespecialiseerd in advies en opleiding m.b.t transport van gevaarlijke goederen (ADR,IMDG,IATA)