Veiligheidsadviseur wegtransport gassen

#040556
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 Het complexe ADR reglement wordt voor je herleid tot een bruikbaar reglement. Het bereidt je voor op het verplichte examen.

Introductie

ADR - Reglement in prijs inbegrepen!

Dit is de Initiële cursus veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2)

Hoe wordt men veiligheidsadviseur wegtransport gassen = specialisatie klasse 2?

Men wordt veiligheisadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB). Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer (en je volgt deze cursus specialisatie gassen klasse 2). Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling.  Examengeld te betalen aan deze instelling.

Omschrijving

Wordt veiligheidsadviseur wegtransport gassen =  specialisatie klasse 2

Ondernemingen die gevaarlijke goederen vervoeren over de weg, per spoor of op binnenwateren of ondernemingen die gevaarlijke goederen laden en lossen (met inbegrip van opslag) zijn verplicht om minstens één veiligheidsadviseur aan te wijzen. Wil je als veiligheidsadviseur erkend worden,dan moet je een opleiding volgen bepaald door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vervoerondernemingen en overslagbedrijven die internationaal of nationaal 50 ton netto gevaarlijke stoffen vervoeren/verhandelen moeten altijd een veiligheidsadviseur hebben.

specialisatie veiligheidsadviseur wegtransport gassen =  specialisatie klasse 2

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

OPGELET !

Hoe wordt men veiligheidsadviseur wegtransport gassen =  specialisatie klasse 2 ?  

1)Je volgt eerst de opleiding veiligheidsadviseur wegtransport uitgezonderd klasse 1,2,7 (5 dagen van 2 sessies = 10 sessies)

2) Je volgt dan deze opleiding van (1 dag van 2 sessies = 2 sessies)

Programma

2 sessies:

  • inhoud specifiek veiligheidsadviseur wegtransport gassen (klasse 2)

Kurt De Bree, Veiligheidsadviseur in de transport en logistieke sector, gespecialiseerd in advies en opleiding m.b.t transport van gevaarlijke goederen (ADR,IMDG,IATA)