Vakbekwaamheid goederenvervoer over de weg (ITLB)

#040639
#Opleiding #Logistiek

Omschrijving

Vooraleer u bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer de noodzakelijke vervoervergunning kan aanvragen of alsu uw vergunning wilt behouden, moet u voldoen aan vier voorwaarden:

1. U hebt een bedrijfszetel in België.

2. U voldoet aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid (vervoersmanager): ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het nationaal vervoer of voor het nationaal en internationaal vervoer over de weg. Dit getuigschrift wordt afgegeven door de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor het desbetreffende examen van vakbekwaamheid. De kandidaten die niet slagen bij hun eerste deelneming aan het examen van vakbekwaamheid en de cursussen niet gevolgd hebben bij een erkende opleidingsinstelling, zijn verplicht deze cursussen te volgen vooraleer zich opnieuw voor het examen in te schrijven. Het Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) is als enige erkend voor het organiseren van de cursussen. Het examen wordt georganiseerd door de examencommissie benoemd door de Minister voor Mobiliteit en Vervoer. Onze opleidingspartner Syntra West zorgt dat de opleiding kan doorgaan in haar lokalen en helpt u op weg met vragen en inschrijving.

3. voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de onderneming, de personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen beroepsverbod of ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen of ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd. Dit wordt aangetoond met een uittreksel uit het strafregister, aangevuld met een uittreksel uit het elektronisch register van wegvervoersondernemingen.

4. voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht: een onderneming voldoet aan deze voorwaarde, wanneer zij aantoont een hoofdelijke borgtocht te hebben gesteld waarvan het bedrag afhankelijk is van het aantal motorvoertuigen waarvoor een kopie van de vergunning nationaal vervoer of van de vergunning communautair vervoer werd gevraagd. Dit wordt aangetoond door een attest van een kredietinstelling of verzekeringsonderneming. Tot nader order wordt ook een deposito in speciën bij de Deposito- en Consignatiekas aangenomen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • U wilt een onderneming voor beroepsgoederenvervoer over de weg oprichten, voortzetten of overnemen.
 • U wilt voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekaamsheid beroepsgoederenvervoer over de weg.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden.
Kandidaten die de vrijstellingen voor het examen wensen in te roepen, kunnen hun vrijstellingen aanvragen aan het ITLB.

Programma

We bieden u de volgende lesformule aan:

volledig programma (totaal: 116 lesuren)

 • Burgerlijk recht - 3 u
 • Handelsrecht - 3u
 • Sociaal recht - 4u
 • Belastingrecht - 6u
 • De vervoersovereenkomst - 6u
 • Arbeidsreglementering - 8u
 • Betalings-en financieringstechnieken - 6u
 • Boekhouden en financiële analyse - 14u
 • Verzekeringen - 4u
 • Kostprijs en prijsvorming - 12u
 • Organisatie, beheer en kwaliteitszorg - 6u
 • Telematica - 2u
 • Tussenpersonen - 2u
 • Veiligheid op de weg en voornaamste verkeersregels - 6u
 • Keuze en onderhoud van voertuigcomponenten - 6u
 • Toegang tot het beroep en de uitoefening ervan - 6u
 • Goederenbehandeling - 4u
 • ABC van het ADR - 4u
 • Douane - 4u
 • Afmetingen en massa's - 1u
 • Intermodaal vervoer - 2u
 • ATP (vervoer onder geleide temperatuur) - 1u
 • Vervoer van levende dieren - 2u
 • Afvalvervoer - 2u
 • Logistiek - 2u

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Deze opleiding wordt georganiseerd i.s.m. ITLB, die ook administatie en facturatie opvolgt. Inschrijvingen worden via Syntra West doorgegeven aan ITLB.