Opleiding tot logistiek bediende - langlopende opleiding


Functionering en samenhang van de logistieke processen
#060375
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Een all-round logistieke kennis:

 • Je kan optimale logistieke kosten berekenen.
 • Je kan de noodzakelijke hoeveelheid voorraad aanhouden.
 • Je kan de efficiënte opslag van goederen.
 • Je kan routeberekeningen uitvoeren
 • Je kan chauffeurs aansturen
 • Je kent de basis van de douanewetgeving
 • Je kent de basis van expeditie

Introductie

Je kan inschrijven voor deze volledige opleiding of je kan ook inschrijven voor maar één of twee van de drie modules:

1 = Magazijn- en voorraadbeheer

2 = Dispatching

3 = Douane en expeditie

Schrijf je in voor de volledige opleiding, dan betaal je uiteraard fiks minder!

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.

Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer 03 221 97 36.

Omschrijving

Het belang van de (inter)nationale handel voor de Belgische en de Europese markt wordt steeds groter. Het accent verschuift stilaan van transport naar internationale logistiek. Van de logistieke dienstverleners wordt daarom steeds vaker een totale en flexibele service verwacht. Om in te spelen op de competitieve wereld van deze economie groeit meer en meer de behoefte aan degelijke en allround gevormde medewerkers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ben je een ervaren of beginnende logistieke medewerker en wil je een goed inzicht verwerven in de functionering en de samenhang van de logistieke processen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Bijkomende info

De modules voorraad en magazijnbeheer en douane en expeditie zijn traditionele klassikale opleidingen.

De module E-dispatcher is een blended-learning opleiding, met 56u klassikale opleiding maar ook met 76u afstandsleren en 10u individuele coaching.

Programma

Module 1: magazijn- en voorraadbeheer (3 sessies van 3u)

 • Theoretisch referentiekader
 • Het magazijn als proces - hoe controleerbaar?
 • Voorraadbeheer
 • Magazijnorganisatie
 • Intern transport
 • Opslagsystemen

Module 2: dispatching (14 contactmomenten van 4u + 76u afstandsleren en 10u coaching)

 • Situering als economisch fenomeen
 • Wegtransport
 • Transportoverdracht
 • Calculatie
 • Internationale opdrachten
 • CMR
 • ADR
 • Rijtijden
 • Magazijn: soorten en systemen
 • Link transport - magazijn

Module 3: douane en expeditie (12 sessies van 3u)

 • Wat is expeditie?
 • Internationale handelstermen
 • Vervoer over zee
 • Wegvervoer
 • Douane
 • Btw-regelgeving