Opleiding tot logistiek bediende: douane en expeditie


Reglementeringen van expeditie en douane
#060378
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kent de voornaamste wetgeving van vervoer over zee en de weg. Je weet meer over douanewetgeving en -verplichtingen.

Introductie

Schrijf in voor de volledige opleiding of voor één van de drie modules ervan:

Module 1: Magazijn- en voorraadbeheer

Module 2: Dispatching

Module 3: Douane en expeditie (deze module)

Aanbod van het totaalprogramma "logistiek bediende" aan sterk gereduceerde prijs!

Omschrijving

Expeditiekantoren en transportfirma's hebben nood aan gekwalificeerd personeel. Ook voor internationaal georiënteerde ondernemingen is het van belang dat medewerkers de reglementeringen van expeditie en douane grondig kennen. De juiste administratieve verwerking is vanzelfsprekend een must.

Tijdens deze korte, maar intensieve opleiding leer je de expeditie- en douanewetgeving grondig kennen. Ook ervaren medewerkers kunnen de belangrijkste bepalingen en wetswijzigingen betreffende douane opfrissen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van internationaal georiënteerde ondernemingen, transportfirma's of expeditiekantoren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Voor bedienden tewerkgesteld onder het Paritair Comité 226 (bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek) kunt u voor deze opleiding een aanvraag tot subsidiëring indienen bij het Vormingsfonds LOGOS.

Kijk op de website van LOGOS voor de regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail subsidies@logosinform.be of telefonisch op het nummer 03 221 97 36.

Programma

Wat is expeditie?

Internationale handelstermen

Vervoer over zee

 • Soorten, definities
 • Reglementering
 • Administratie en documenten
 • Kort overzicht van de maritieme incoterms
 • Zeevrachten, liner terms
 • Praktische toepassingen

Wegvervoer

 • Vestigingsvoorwaarden
 • Vergunningen
 • Transportdocumenten en wetgeving
 • CMR-conventie
 • Rij- en rusttijdreglementering
 • Eurovignet
 • Verkeersbelasting

Douane

 • Douanewetgeving
 • PLDA en NCTS
 • Preferentiële overeenkomsten
 • Heffingen bij invoer, restituties bij uitvoer
 • Soorten entrepots

BTW

 • Basisbegrippen
 • Regelgeving inzake import en export
 • BTW specifiek gericht bij in- en uitvoer