Opfrissing wegcode en aanrijdingsformulier (bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C én D)


Opfrissing en update
#140109
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je vermijdt overtredingen en helpt mee de verkeersveiligheid verhogen.

Introductie

Code 95 = Bijscholing vakbekwaamheid chauffeur C; C en D (=nascholing, permanente vorming, opleiding voor code 95, ...)

Omschrijving

De wegcode staat niet stil. Elk jaar komen er nieuwe geboden en verboden bij. Wat mag en wat mag je niet op de openbare weg? In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de eerder opgedane kennis wordt grondig opgefrist, Deze opfrissing gebeurt aan de hand van een aantal weloverwogen multiplechoice vragen die onze verkeersdeskundige opgesteld heeft. Deze opleiding is geen examen ... maar oh zo nuttig om je wegcode als chauffeur C en D up to date te houden.

Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Chauffeurs met rijbewijs  C, C+E, C1, C1+E  met code 95
 • Chauffeurs met rijbewijs D,D+E, D1, D1+E met code 95
 • Chauffeurs met  een gecombineerd rijbewijs C en D met code 95

Voorkennis

Je hebt geen specifieke voorkennis nodig.

Toelatingsvoorwaarden

 • Een geldig rijbewijs C, C+E, C1, C1+E  met code 95
 • Nederlandse taal
 • Maximum 20 chauffeurs.
 • 7 uur effectieve lestijd = 7 kredietpunten = kom op tijd!
 • Breng je identiteitskaart mee voor de juiste informatie op je attest!

Bijkomende info

Bedrijfsintern:

De opleiding kan ook bedrijfsintern gegeven worden. Dit kan reeds vanaf 10 chauffeurs. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

vervoer-traffic-chauffeur-2-2_2014-109.jpg
chauffeur-vrachtwagen-camion-2-1_2014-109.jpg

Programma

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om je opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Opfrissing wegcode (quasi elk onderdeel bevat multiple choice oefeningen)

 • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM, + oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren, gebruik 4 richtingsaanwijzers, oranje-geel knipperlicht - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren,voorzieningen, verboden en toelatingen - oefeningen onder de vorm van multiple choice
 • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
 • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden (B22; B23; F111; F8, C24a met onderbord B, C, D of E; D4; C6), zwaardere bestraffing gordelplicht, vrijstelling van gordelplicht, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheids-vest, moto's tussen file

Het Europees aanrijdingsfomulier

 • Het aanrijdingsformulier: de verschillende delen en rubrieken
 • Belangrijke weetjes over het aanrijdingsformulier: algemene aandachtspunten, wat als er geen ander voertuig betrokken is, wat als er meerdere voertuigen betrokken zijn, wat bij gewonden, praktische tips, wie moet verwittigd worden bij een ongeval, ...
 • oefeningen

opleiding van 7 uur effectieve lestijd. OCF-035/MPM-016

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on