Kostprijsberekening in de transportsector


Ontwikkel inzicht in de kostenstructuur van je wagenpark!
#080380
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Je hebt inzicht in de kosten van je transportbedrijf.
 • Je leert berekeningen van je kostprijs te maken en kent de vaste en variabele kosten waarmee je rekening dient te houden.
 • Je kent de invloed van deze elementen op je totale kostprijs in het geval van wijzigingen.

Omschrijving

In deze economisch moeilijke tijden is het van groot belang een duidelijk overzicht te hebben van de kostenstructuur van je wagenpark. Het beheersen van de kosten is en blijft een cruciaal gegeven voor elke onderneming. Een grondig inzicht in je kostenstructuur laat toe dat je een competitieve en realistische kostprijs kunt berekenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit de transportsector.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

1. Samenstelling: Total Cost of Ownership

 • vaste kosten
 • variabele kosten
 • directe kosten
 • indirecte kosten
 • beheersbare kosten
 • niet beheersbare kosten

2. Begripsbepalingen

 • kostenplaats
 • kostensoort
 • kostendrager
 • verdeelsleutel

3. Toepasbaarheid

 • beslissingscriterium
 • ratio
 • make or buy
 • vervanging
 • verbreding gamma

4. Kostenanalyse: methode MacKenzie 'kostenlader'

5. Kostenfiche en -reducering

6. Bepaling van de prijs

 • eenheidsprijs
 • richtprijs
 • vrachtprijs
 • praktijkoefeningen