#050515
#Opleiding #Logistiek

Hernieuwen attest veiligheidsadviseur wegtransport vast/vloeib

Introductie

Vervolmakingscursus of hernieuwen attest veiligheidsadviseur wegtransport vaste en vloeibare stoffen (uitgezonderd klasse 1,2,7)

START TIJDIG = gemakkeijk :

De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van uw huidige certificaat!

Maar in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum moet je een vervolmakingscursus volgen en een examen afleggen.

U hebt een attest dat vijf jaar geldig is.U kan starten één jaar voor het verstrijken van de geldigheid van uw huidig certificaat aan deze cursus hernieuwen attest of vervolmakingscursus. De geldigheid van uw huidig ceritficaat wordt dan met vijf jaar verlengd.

Omschrijving

Men BLIJFT veiligheisadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB), Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer. Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling. Examengeld te betalen aan deze instelling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De veiligheidsadviseur van vervoerondernemingen, overslagbedrijven, productiebedrijven, ... alle bedrijven die internationaal of nationaal 50 ton netto gevaarlijke stoffen vervoeren of verhandelen.

Voorkennis

geen voorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

U bent in het bezit van een geldig attest dat niet vervalt voor de examendatum

Bijkomende info

Breng steeds uw eigen ADR - Reglement mee

Indien u een nieuw ADR - Reglement wil bestellen dient u dit bij de inschrijving te vermelden

Programma

Hernieuwen attest veiligheisadiseur wegtransport

6 sessies

 • Algemeen gedeelte fast refresh
 • Wegvervoer gedeelte update
 • (behalve klasse 1,2 en 7)
 • reglementering
 • signalisatie
 • vaste en afneembare tanks en laadketels
 • laden, lossen en behandeling
 • constructie en uitrusting voertuig
 • documenten
 • verkeer
 • opleiding personeel
 • veiligheidsuitrusting
 • verschillende transportwijzen
 • uitzonderingen en multilaterale akkoorden

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 26/03/2019 08:00 12:00
dinsdag 26/03/2019 13:00 16:00
woensdag 27/03/2019 08:00 12:00
woensdag 27/03/2019 13:00 16:00
donderdag 28/03/2019 08:00 12:00
donderdag 28/03/2019 13:00 16:00

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Kurt De Bree.

Veiligheidsadviseur in de transport en logistieke sector, gespecialiseerd in advies en opleiding m.b.t transport van gevaarlijke goederen (ADR,IMDG,IATA)