Hernieuwen attest veiligheidsadviseur wegtransport gassen


De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van je huidige certificaat!
#050516
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het complexe ADR reglement wordt voor jou herleid tot een bruikbaar reglement. Het bereidt je voor op het verplichte examen.

Introductie

De te volgen opleiding hernieuwen attest (vervolmaking) cursus veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2) om in regel te blijven.

Hoe blijft men veiligheidsadviseur wegtransport gassen =  specialisatie klasse 2?  

START TIJDIG = gemakkelijk!

De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van je huidige certificaat!

Maar in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum moet je een vervolmakingscursus volgen en een examen afleggen.

Je hebt een attest dat vijf jaar geldig is. Je kan één jaar voor het verstrijken van de geldigheid van je huidig certificaat starten met deze cursus hernieuwen attest of vervolmakingscursus. De geldigheid van je huidig ceritficaat wordt dan met vijf jaar verlengd.

Omschrijving

Men blijft veiligheidsadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB). Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer (en je volgt meteen de cursus specialisatie gassen). Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling. Het examengeld is te betalen aan deze instelling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Veiligheidsadviseurs wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2) die hun attest willen vernieuwen.

Toelatingsvoorwaarden

veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2) met geldig attest dat niet vervalt voor de examendatum.

Bijkomende info

Breng steeds je eigen ADR - Reglement mee.

Indien je een nieuw ADR - Reglement wil bestellen dien je dit bij de inschrijving te vermelden.

Programma

2 sessies: inhoud specifiek veiligheidsadviseur wegtransport gassen (klasse 2)

Kurt De Bree, Veiligheidsadviseur in de transport en logistieke sector, gespecialiseerd in advies en opleiding m.b.t transport van gevaarlijke goederen (ADR,IMDG,IATA)