#050516
#Opleiding #Logistiek

Hernieuwen attest veiligheidsadviseur wegtransport gassen

Introductie

Dit is de hernieuwen attest (vervolmaking) cursus veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2)

Hoe blijft men veiligheidsadviseur wegtransport gassen = specialisatie klasse 2 ?

  • U volgt eerst de opleiding hernieuwen attest veiligheidsadviseur wegtransport uitgezonderd klasse 1,2,7
  • U volgt dan deze opleiding hernieuwen specialisatie klasse 2

START TIJDIG = gemakkeijk :

De nieuwe geldigheidsperiode gaat in op de afloopdatum van uw huidige certificaat!

Maar in het jaar voorafgaand aan de vervaldatum moet je een vervolmakingscursus volgen en een examen afleggen.

U hebt een attest dat vijf jaar geldig is.U kan starten één jaar voor het verstrijken van de geldigheid van uw huidig certificaat aan deze cursus hernieuwen attest of vervolmakingscursus. De geldigheid van uw huidig ceritficaat wordt dan met vijf jaar verlengd.

Omschrijving

Men blijft veiligheidsadviseur door een scholing te volgen bij Syntra West (eigen erkenning FODMOB), Deze cursus is qua inhoud en tijdsduur volledig bepaald door de FOD mobiliteit en vervoer. (en je volgt deze cursus specialisatie gassen) Tevens moet je slagen voor een schriftelijk examen, georganiseerd door een door de overheid erkende exameninstelling. Examengeld te betalen aan deze instelling.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2) die hun attest willen vernieuwen

Toelatingsvoorwaarden

veiligheidsadviseur wegstransport SPECIALISATIE GASSEN (klasse 2) met geldig attest dat niet vervalt voor de examendatum

Bijkomende info

Breng steeds uw eigen ADR - Reglement mee

Indien u een nieuw ADR - Reglement wil bestellen dient u dit bij de inschrijving te vermelden

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Het complexe ADR reglement wordt voor u herleid tot een bruikbaar reglement. Het bereidt u voor op het verplichte examen.

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West Brugge
  • Spoorwegstraat 14
  • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078/353 653
  • F: 050/403061
  • info@syntrawest.be

Kurt De Bree.

Veiligheidsadviseur in de transport en logistieke sector, gespecialiseerd in advies en opleiding m.b.t transport van gevaarlijke goederen (ADR,IMDG,IATA)