Douanetechnische vragen na Brexit


Brexit-proof maken van uw KMO.
#210446
#Opleiding #Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je krijgt een algemeen beeld van de elementen die bepalend zijn bij de goederenstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk en de daaraan geliëerde douaneprocessen zowel in het uitvoerland als in het invoerland.

Je weet welke partijen betrokken zijn bij deze processen en hoe de communicatie tussen deze partijen moet gebeuren.

Je hebt kennis van de gegevensvereisten die douanetechnisch moeten worden medegedeeld en je weet via welke berichtenstromen deze gegevensvereisten gecommuniceerd worden tussen de douaneadministraties en de economische operatoren.

Klik hier voor de uitgebreide folder van deze opleiding

Introductie

Na onderzoek is gebleken dat er nog steeds een gebrek aan kennis is wat Brexit betreft bij heel wat KMO's met trafiek naar/van UK.

Via deze opleiding met workshops, praktische cases komen we tegemoet aan de vele vragen.

Omschrijving

Met dit programma willen wij jou, als zaakvoerder van of medewerker bij een KMO, in staat stellen een duidelijk beeld te krijgen van de goederenflow. Je leert de wettelijke administratieve en/of fysieke handelingen beheren en waar nodig bij te sturen. Dit aan de hand van praktische cases.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

KMO's waarvan een groot aandeel van de omzet gerelateerd is aan de handel met UK.

We richten ons op bedrijven (& haar medewerkers) die:

 1. goederen leveren van en naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij een onderscheid moet gemaakt worden tussen voedingsproducten en industriële producten
 2. Het vervoeren van goederen regelen naar, van of via het Verenigd Koninkrijk
 3. Goederen produceren bestemd om geleverd te worden naar het Verenigd Koninkrijk en productie van goederen waarin grondstoffen uit het Vereningd Koninkrijk zijn verwerkt.

Afgesproken SLA’s in overeenkomst in casu de incoterm is mede bepalend wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de douanetechnische en andere wetgevende elementen die gepaard gaan met de levering van goederen van of naar UK.

Belangrijke element is dat een kleine of middelgrote onderneming de goederen meestal niet zelf vervoerd en zelf ook niet de nodige documenten kan opstellen.

GEVOLG:

Dit betekent dat er in het volledige leveringsproces nog andere spelers een belangrijke rol spelen:

 • Vervoerder over land
 • Vervoerder over zee
 • Douanevertegenwoordiger

Deze partijen dienen geïnformeerd te worden over het verloop van de goederenstroom en de elementen van elk onderdeel van het in- en uitvoerproces om alles onderdelen vlot te kunnen laten verlopen.

Deze opleiding dient de kleine of middelgrote onderneming in staat te stellen een duidelijk beeld te krijgen van zijn/haar goederenflow en de daaraan verbonden wettelijke administratieve en/of fysieke handelingen, deze laatste te kunnen managen en zo nodig bij te sturen.

Toelatingsvoorwaarden

Actief als logistiek medewerker binnen KMO of is SYNTRA (ex)cursist bij één van de logistieke opleidingen.

Bijkomende info

 • Na de inschrijving krijgt elke deelnemer een vragenlijst opgestuurd. Zo kunnen de docenten de opleiding afstemmen op de deelnemers. Deze vragenlijst dient 5 werkdagen voor de start teruggestuurd te worden.
 • De laatste dag dien je een keuze te maken tussen specialisatie A of B (zie programma). Indien je beide specialisaties wenst te volgen dan kan dit. Hiervoor dien je wel een extra vergoeding te betalen.
 • Bij een heel beperkt aantal inschrijvingen is het mogelijk dat de opleiding online zal plaatsvinden.

Methodologie

 1. Aan de hand van praktische cases wordt eerst de volledige goederenstroom de daaraan verbonden administratieve verplichtingen en de rol de communicatie van en naar de diverse operatoren in de goederenstromen in kaart gebracht.
 1. Met daaropvolgend een bespreking van de diverse elementen die in deze goederenstroom aan bod komen.

De bespreking van deze elementen is operationeel als wetgevend onderbouwd.

De uitwerking van deze praktische cases en de uitdieping van de elementen die aan bod komen kunnen aangepast worden in functie van de doelgroepen.   

Programma

Verkeer van goederen van de Europese Unie naar het Verenigd Koninkrijk

Basiselementen douane, accijnzen en BTW bij uitvoer en invoer

Sessie 1 (4 uur)

 • Taken van de douane
 • Basisbegrippen

Sessie 2 (4 uur)

 • Nomenclatuur
 • Incoterms

Sessie 3 (4 uur)

 • Export EU

Sessie 4 (4 uur)

 • Import EU

Sessie 5 (4 uur)

 • Workshop

Sessie 6 (4 uur)

 • E-commerce
 • Verkeer met Ierland
 • Transit/magazijnen
 • Controlesysteem douane

Specialisatie*

Sessie 7 en 8 (8 uur)
→ keuze uit

 • A - Voedingsmiddelen en accijnzen

of

 • B - Industriële producten

* er is een mogelijkheid om beide specialisatie te volgen. Zie bijkomende info.

Meer info over het programma, download hier de brochure.

Voor deze opleiding werken we samen met Portilog. Hun docenten hebben jaren ervaring met

havengebonden en logistieke opleidingen.