#050459
#Opleiding #Kunst en ambacht

Pottenbakker

Introductie

VOLZET enkel mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst.

Omschrijving

Klei is een zeer boeiend en uniek materiaal met een eigen karakter, kleur en textuur en biedt daarom talloze mogelijkheden voor persoonlijke expressie. Tijdens deze opleiding ontdek je op de draaischijf de verschillende basisvaardigheden om de klei vorm te geven en de diverse technieken om het oppervlak van jouw potten te decoreren.

Je krijgt een overzicht van de historische en hedendaagse keramiek, die een belangrijke inspiratiebron zijn voor jouw eigen creaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze 3-jarige beroepsopleiding richt zich tot personen die als zelfstandige tewerkgesteld zijn in de sector of allen die zich beroepshalve wensen te heroriënteren in de kunstambachtelijke sector.

De pottenbakkersopleiding bij Syntra is een beroepsopleiding en geen vrij atelier. Inschrijven betekent dat u zich akkoord verklaart met het opleidingsprogramma en bijhorende opdrachten/examens.

Deze opleiding is gericht op beginnende draaiers, zonder ervaring. Omwille van praktische en organisatorische redenen kunnen we geen pottenbakkers met ervaring inschrijven in het eerste jaar. Ervaren draaiers kunnen terecht in de bijscholingen voor gevorderden (glazuren, porselein,...) die door Syntra wordt georganiseerd.

Voorkennis

Het programma is zo opgebouwd dat de opleiding op elk moment een gepaste uitdaging is voor de cursist die zonder ervaring of voorkennis instapt.  Mensen met voorkennis kunnen wij niet toelaten in het eerste jaar van de opleiding.

U kan zich wel aanmelden op de wachtlijst voor de vrijgekomen plaatsen in het tweede jaar. Wij organiseren een toelatingsproef bij aanvang van het nieuwe academiejaar.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Keramische begrippen: verschillende soorten klei, aardewerk, steengoed, porselein,...
 • Toegepaste kunstgeschiedenis: inzicht in historische en hedendaagse keramiek, verwerven van een kunstkritische beoordeling.
 • Leren draaien van verschillende potvormen met de draaischijf: cilinder, vaas, pot met deksel, serviesgoed, ...
 • Decoratietechnieken: graveren, engobes, oxides, pigmenten, glazuren, ...
bakken-glazuren-keramiek-keram-1-1_2005-459.jpg
pottenbakker2-1-2_2005-459.jpg
pottenbakker1-1-3_2005-459.jpg

Programma

Kunstgeschiedenis en bezoeken

 •  Kunstgeschiedenis
 •  Bezoeken
 •  Klei en glazuren

Grondstof klei

 •  Klei-onderzoek
 •  Glazuur

Algemene technieken

Vormgeving

 •  Cilinder kunnen draaien
 •  Afgeleide vormen van een cilinder ;kunnen draaien
 •  Basisvormen kunnen draaien
 •  Vaasvormen kunnen draaien
 •  Potten met deksel kunnen draaien
 •  Serviesgoed kunnen draaien
 •  Functionele en decoratieve toevoegingen aanbrengen

Explorerende vormen en technieken gebruiken

Decoratietechnieken

Bakprocessen

Pottenbakker als zelfstandig beroep

 •  Inrichting atelier
 •  Kostprijsberekening en prijsbepaling
 •  Marketing
 •  Subsidiekanalen