C# Programmeur - voltijdse dagopleiding


1-jarig opleidingstraject tot C# programmeur
#190046
#Opleiding #Informatica

Introductie

De opleiding tot C# programmeur neemt 1 jaar in beslag op basis van 3 en een halve dag per week, aangevuld met thuiswerk en -studie.

Nieuwe opstart in campus Kortrijk:

 • Vanaf 27 september 2021
 • Eindproef is voorzien voor juni 2022
 • Tijdens schoolvakanties en feestdagen worden geen lessen ingericht

Omschrijving

Programmeur behoort tot de top 10 knelpuntberoepen.

Dit traject heeft dan ook als enige doel om op 1 jaar tijd direct inzetbare C# programmeurs op te leiden.

C# (uitspraak: C sharp) is een door Microsoft ontworpen programmeertaal. C# is een objectgeoriënteerde taal, die wat betreft methodiek en opbouw lijkt op Java, maar qua programmeeromgeving meer weg heeft van Delphi en Visual Basic. De taal wordt onder meer gebruikt voor serverapplicaties (gecombineerd met ASP.NET), desktopapplicaties, tablets en smartphones (gecombineerd met Xamarin).

Eerste deel (sept '21 - jan '22)

Elke programmeeropleiding start met 3 fundamentele zaken die je moet beheersen: logisch redeneren, basiskennis van programmeren en databanken. Halverwege deel 1 gaan we onze eerste stappen zetten in projectmanagement (Scrum/Agile) en programmeren in C#. We werken ook in team naar een klein eindproject toe.

Tweede deel (jan '22- juni '22)

Het tweede deel staat in het teken van de eindproef. Je werkt terug in groepjes van drie personen en past de scrum methode toe binnen dit eindwerk-project. Tijdens dit tweede deel komt het zware programmeerwerk in C# eraan. Hiernaast ook aandacht voor softskills & individuele coaching.

In dit tweede deel is ook een externe stage opgenomen van 160u.

Rode Draad: Ondernemersskills (46u)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vanaf 18 jaar kun je instappen in dit opleidingstraject. Iedereen die een professionele aan de slag wil als C# programmeur is welkom in deze opleiding.

Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

Voorkennis

Voorkennis programmeren is geen vereiste. In deze opleiding wordt gestart vanaf nul.

Wel verwachten we van je dat:

 • je over een gezonde dosis doorzettingsvermogen beschikt. Leren Programmeren is een proces van vallen, opstaan en weer doorgaan. Je neemt de feedback van de coaches ter harte en gaat ermee aan de slag. Dit zowel tijdens de klassikale sessies als tijdens de thuis-opdrachten.
 • je zowel autonoom kunt werken als in team.
  Het traject voorziet naast klassikale sessies ook aanvullende content (zoals pitch-technieken, agile werken, ...) die via e-leren wordt aangeboden.
  Hiervoor wordt ook individuele coaching voorzien.
  Het agile werken wordt via projecten concreet toegepast. Dit veronderstelt dat je in team kunt werken om jouw toegewezen features uit te werken binnen een project.
 • je open staat voor feedback. De coach voorziet feedback/evaluatie momenten om je beter te maken en bij te sturen.
 • je op tijd komt en de afgesproken data voor het indienen van opdrachten naleeft. Per nieuwe module neemt de competentiegroei gradueel toe. Deelnemen aan een vervolg-module kan pas indien je via evaluatie hebt bewezen dat je over de vereiste kennis en vaardigheid beschikt uit de voorgaande module.
 • je over een degelijke basiskennis PC-gebruik beschikt.
 • je het Nederlands beheerst en de Engelse taal begrijpt.
  De voertaal in de computerwereld is en blijft Engels. Een functionele kennis van het Engels maakt het je makkelijker de ingebouwde handleidingen te gebruiken en het vakjargon te begrijpen, gezien die dikwijls nog niet in het Nederlands vertaald zijn. Bovendien vind je op het internet een veel groter aanbod van documentatie als je het Engels begrijpt. Uiteraard gaan de lessen zelf door in het Nederlands.

 

 

Kortom,
motivatie, inzet en thuiswerk zijn erg belangrijk om te slagen in deze boeiende, maar ook intensieve praktijkgerichte opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Toegelaten indien voldaan aan EEN toelatingsvoorwaarde:

 • OFWEL ben je in het bezit van een kwalificatiebewijs 'Diploma hoger secundair onderwijs'
 • OFWEL bezorg je ons een Motivatiebrief

Bijkomende info

Breng je eigen laptop mee naar de lessen.

Minimale systeemvereisten laptop:

 • Pc:
  • OS: Windows 7 SP1; Windows 10
  • CPU: 2 Ghz of sneller. Dual-core aanbevolen
  • RAM: 8 GB RAM of meer
  • HD: SSD aanbevolen; min 150 GB vrije ruimte
  • Administratorrechten zodat je software kan installeren

Naast klassikale sessies, zijn ook onderdelen in zelfstudie via e-leren opgenomen, individuele coaching en groepswerken.

programmeur-1-2_2019-46.jpg
c-programmeur-1-1_2019-46.jpg

Programma

 • Module: Leren programmeren (52u klassikaal + thuisopdrachten + ind. coaching)
  • Logica – Logisch redeneren
  • Basis programmeren
  • Examen Leren programmeren
 • Module: Databanken (48 u klassikaal)
  • Normalisatie
  • Queries
  • Werken met data
  • T SQL
  • Stored procedures
  • Advanced topics
  • Examen Databanken
 • Module: C# programmeren 1 (84u klassikaal + thuisopdrachten + ind. coaching)
  • C# fundamentals
  • Examen C# programmeren 1  
 • Module: Agile projectmanagement (24u)
 • Module: C# programmeren 2 (167u klassikaal + thuisopdrachten +ind. coaching)
  • C# Advanced
  • Begeleiding eindproef
 • Module: Business skills
 • Eindproefverdediging
 • Succesvol Ondernemen(46u)
  (Pre)-starters een toolbox aanbieden met een instrumentarium van competentieversterkende acties en activiteiten die de (pre)starter helpen in de verschillende fases van zijn/haar ondernemerschapstraject.

Tijdens de ondernemersskills wordt ingezet op de individuele noden en behoeften van de deelnemers, rekening houdend met zijn/haar achtergrond en ervaring. Ieder traject zal opgebouwd zijn uit vier bouwstenen: Intake, Learning snacks (Marketingplan, Basis boekhouden, Opstellen financieel plan, Pitchen, Personal Branding), Coaching en Pitch.

Stageovereenkomst

Binnen dit traject wordt 160u werkplekleren geïntegreerd. Werkplekleren is vooral een vorm van leren. Het beoogt de integratie tussen de kennis, vaardigheden en attitudes die bij het campusleren verworven werden, en het leren op de werkvloer waar de concrete toepassing ervan aan bod komt. De inhoud van het werkplekleren ligt in lijn met de doelstellingen van de opleiding.
Daarnaast bouwt de cursist dankzij het werkplekleren (bijkomende) beroepservaring op en leert de cursist te functioneren in een werkomgeving. Dit komt ook de persoonlijke ontwikkeling van de cursist ten goede.
Bovendien kan deze stage-ervaring opgenomen worden op het curriculum vitae.

De voordelen van een stage zijn bijgevolg:

 • Het draagt bij in je persoonlijke competentie-ontwikkeling
 • Deze stage-ervaring zal je kunnen opnemen als werk-ervaring op je cv. Dit kan een bijkomende troef betekenen bij het latere solliciteren.
 • Bij een positieve ervaring van het stagebedrijf aangaande jouw functioneren biedt dit mogelijkheden om in je cv een referentie / getuigenis op te nemen.

Getuigschrift

Na het slagen voor het traject behaal je een getuigschrift "C# Developer". Indien je tevens slaagt voor het luik ondernemersskills behaal je het ondernemerschapsdiploma "C# Developer".

Sinds 1 oktober werk ik als Analist-Programmeur bij een IT bedrijf in Moorsele. De vaardigheden leunden wel aan bij de arbeidsmarkt, maar die leggen de lat aardig hoog.

Richard S. - afgestudeerd juni 2018

In juni, direct na de opleiding had ik de kans om te solliciteren bij een groot IT Consultancy bedrijf te Brussel. Daar merkte ze dat ik enorme interesse had en dat ik toch al een goed niveau had na de opleiding bij Syntra West. Ik kreeg toen nog een maand de kans om te bewijzen dat mijn leervermogen ook op punt stond. Eind augustus kreeg ik een vast contract en werk ik als .NET developer en UX design. Dus deze opleiding geeft zeker en vast mijn carrière gelanceerd!

Vincent V. - afgestudeerd juni 2018