PowerPoint - basis (SyntrAcademy)


Hoe een goede onderbouwde presentatie maken?
#190274
#Opleiding #ICT & multimedia

Introductie

Een goede presentatie kan het leren van de cursisten ondersteunen. Je kunt er o.a. mee de aandacht trekken naar de hoofdpunten van de les en structuur bieden.

Omschrijving

Na het volgen van deze compacte opleiding beschik je over voldoende bagage om in PowerPoint snel een afgewerkte presentatie te maken. Je hebt ook de nodige basisvaardigheden om jouw ’slideshow’ doeltreffend te presenteren naar een publiek toe.

Je kunt ook een uitgebreide opleiding van PowerPoint volgen uit ons open aanbod: https://syntrawest.be/opleiding/it-office/powerpoint-basis. Informeer bij je cursusbegeleider of je je docentenbudget kan gebruiken hiervoor.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor docenten Syntra West, SBM of Escala die graag visueel aantrekkelijke en ondersteunende presentaties willen maken.

Voorkennis

Basis PC-vaardigheden (zoals het openen van een programma, slepen, klikken, kopiëren & plakken, ...)

Programma

 • Vertrouwd raken met de PowerPoint-werkruimte
 • De basistaken voor het maken van een PowerPoint-presentatie
 • Dia's toevoegen, verwijderen en verbergen
 • Het diamodel instellen
 • Tekst opmaken en instellen
 • Afbeeldingen en grafische elementen bewerken en verfraaien
 • Elementen schikken, uitlijnen en groeperen
 • Aangepaste vormen en diagrammen tekenen
 • Diaovergangen en tijdsinstellingen instellen
 • Een organogram opmaken
 • Nuttige animatie toevoegen
 • Technische tips en voorbeelden bij het opmaken van een dia