Mentoropleiding (werkplekleren)


Werkplekcoach
#130385
#Opleiding #HRM

Introductie

1. RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.
Voor mentoren in ondernemingen en organisaties die stagiaires begeleiden op de werkplek, ontvangt het bedrijf of organisatie een RSZ-vermindering van € 800 per mentor per kwartaal.

2. Recht op betaald educatief verlof per mentor.
De m
edewerkers die deze opleiding volgen tot mentor om stagiairs op de werkvloer op te volgen, kunnen genieten van het betaald educatief verlof.

Voor deze training van 2 sessies wordt een uitzondering gemaakt op de minimumduur waaraan een opleiding moet voldoen om in aanmerking te komen voor het betaald educatief verlof.
De maatregel is er om de werkgevers ertoe te brengen in mentorschap te investeren.

Synoniemen van mentor zijn bijvoorbeeld "peter/meter" en "werkplekcoach".

Omschrijving

Het doel van deze opleiding is om medewerkers vaardigheden bij te brengen op het vlak van begeleiding, coaching en opleiding van "werkpleklerenden" (diverse soorten van leerlingen, cursisten of stagiairs in opleiding op de werkvloer).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit een KMO of non- en social profit organisatie die zich willen bijscholen tot professionele mentor, erkend om voor de werkgeversdoelgroepvermindering in aanmerking te komen.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting afgewisseld met oefeningen die door de deelnemers in kleine groepjes of met de hele groep samen worden uitgewerkt.

mentor-opleiding-2-1_2013-385.png

Programma

  • Het aanleren van technieken om een opleidingsplan op te stellen
  • Hoe op een constructieve manier instructies geven?
  • Op welke manier afdoende communiceren?
  • Hoe vorderingen opvolgen?
  • De correcte aanpak in het geven van feedback
  • Hoe kun je stagiairs bijsturen zonder hen te demotiveren?
  • Wanneer en hoe moet je ze evalueren?
2013-385-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Stijn Van Peteghem (zaakvoerder TalentCo) heeft een jarenlange ervaring in diverse profit en non-profitorganisaties en in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij is gepassioneerd door de mens en zijn werkomgeving en hoe deze op elkaar afgestemd kunnen worden. Kenmerkend voor hem is zijn pragmatische aanpak gericht op de concrete problematiek van bedrijf, groep of deelnemer. Zijn jarenlange ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen is hierbij een groot voordeel.

Aan te bevelen opleiding voor zowel startende als ervaren mentoren, veel interactie met ervaringen uit de praktijk.

Hans Strubbe, AD Delhaize Heist

Zeer goeie sfeer en fijne ervaring, dikke pluim voor Joke!

Provoost Nicky, TwoPointZero

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on