Adviseur payroll en sociale wetgeving


Sociale wetgeving is meer dan een specialisme
#110812
#Opleiding #HRM
KNELPUNTOPLEIDING

Omschrijving

Sociale wetgeving is meer dan een specialisatie. De relatie werknemer-werkgever verandert voortdurend, zowel in een KMO, een nationaal of een internationaal bedrijf. Als consulent in payroll en sociale wetgeving moet je niet alleen door en door thuis zijn in deze complexe materie, maar ook de voortdurende wijzigingen op de voet volgen. Je kennis up-to-date houden is een absolute noodzaak!

Deze opleiding is dan ook uiterst praktijkgericht en leidt je op tot een deskundige. Actuele informatie, diepgaande studies, praktische hulpmiddelen, de meest actuele rechtspraak en meest recente ontwikkelingen, zijn maar enkele voorbeelden van wat deze opleiding te bieden heeft.

De opleiding start in september 2022:

 • Campus Brugge: telkens op donderdagavond (18u30 tot 22u00) en zaterdagvoormiddag (8u30 tot 12u00).
 • Campus Kortrijk: telkens op maandag- en woensdagavond (18u30 tot 22u00).

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor al wie wil werken in de personeelsdienst en/of loonadministratie van een bedrijf of sociaal bureau, in de social-profit of non-profit sector. Je kan je ook vestigen als zelfstandig consulent.

Toelatingsvoorwaarden

Houder zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs (ASO 6e jaar, TSO 6e jaar en BSO 7e jaar)
en

 • ofwel: tewerkgesteld zijn  in het beroep zelf of in een aanverwant beroep;
 • ofwel: een vooropleiding in de richting van het beroep hebben genoten;
 • ofwel: houder zijn van een Bachelor of Master diploma en professionele bedoelingen hebben.
adviseur-payroll-1-1_2011-812.jpg

Programma

Eerste jaar (256u)

 • Collectief (16u) en individueel arbeidsrecht (84u)
 • RSZ wetgeving (36u)
 • Personeelsbeleid (24u)
 • Verzekeringen (20u)
 • Welzijnswetgeving en arbeidsongevallen (24u)
 • Vakantiewetgeving (24u)
 • Ziekte, invaliditeit en sociale bijstand (28u)

Tweede jaar (256u)

 • Personeelsadministratie (24u)
 • Boekhouding, fiscaliteit en budgettering (24u)
 • Sociaal statuut zelfstandigen (28u)
 • Loonsadministratie (44u)
 • Werkloosheid (28u)
 • Sociaal procesrecht en handhavingrecht (28u)
 • Pensioenen (40u)
 • Groeipakket (16u)
 • Europese en internationale tewerkstelling (16u)
 • Eindwerkbegeleiding (8u)

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het officiële getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Het getuigschrift wordt enkel toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens van de verschillende vakken, een eindwerk maken en dat met succes verdedigen voor een jury.