Tuinontwerper


Deskundigheid en creativiteit om tuinen vorm te geven op maat van de wensen van de klant
#060008
#Opleiding #Groenzorg

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Op het einde van deze opleiding ben je in staat om tuinen te ontwerpen, je ontwerpen professioneel te presenteren en correcte prijsramingen en offertes te maken.

Introductie

De opleiding Tuinontwerper neemt een sabbatjaar..

We maken van de gelegenheid gebruik om de opleiding innovatief te herwerken, met de blik op de toekomst. Klimaatadaptief ontwerpen, duurzaamheid, circulair ontwerpen, ... zijn een paar cruciale elementen die we willen meenemen in de herwerking.

In september 2022 staan we er opnieuw!

Omschrijving

Een tuinontwerper combineert deskundigheid en creativiteit om tuinen vorm te geven op maat van de wensen van zijn klant. De creatieve geest breng je zelf mee naar deze opleiding. Onze deskundige lesgevers, die dagelijks gepassioneerd bezig zijn met het ontwerpen van tuinen, begeleiden je op professionele manier.

Ze leren je alle knepen van het vak en prikkelen je creativiteit bij het ontwerpen van tuinen die inspireren en zelfs betoveren.

Op het einde van deze opleiding ben je in staat om tuinen te ontwerpen, je ontwerpen professioneel te presenteren en correcte prijsramingen en offertes te maken.

De lessen gaan door op woensdagavond van 18u30 tot 22u00.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Tuinaannemers die zich verder willen specialiseren in ontwerp van tuinen.

Creatieve geesten die gepassioneerd zijn door planten, tuinen, groene ruimte, ...

Voorkennis

Indien je de opleiding Tuinaannemer volgde bij Syntra, of je bezit een diploma secundair of hoger onderwijs in een  "groene" richting, of je bent reeds vijf jaar actief als zelfstandig tuinaannemer, dan kan je zondermeer inschrijven voor deze opleiding.

Heb je bovenstaande kwalificaties niet, maar je hebt een passie voor planten en tuinen dan kan je onder bepaalde voorwaarden en na het afleggen van een korte motivatieproef eveneens deelnemen aan deze opleiding. Voor meer info neem je gerust contact met ons op.

tuin-1-2_2006-8.jpg
tuinontwerp-1-1_2006-8.jpg
tuin-1-3_2006-8.jpg

Programma

Algemene inleiding (1 sessie)

 • algemene kennismaking met het beroep, mogelijke werkterreinen...

Topografie, landmeten, planlezen (5 sessies)

 • Planlezen, inventarisatie en opmeten terrein: observatie en oriëntatie, lengtemeting en hoogtemeting (waterpassen), technieken en methoden, uittekenen meetgegevens.

Beplantingsleer (7 sessies)

 • Nomenclatuur en systematiek: naamgeving en indeling
 • Plantensociologie en ecologie: basisprincipes en belang
 • Plantenkennis: studie van het tuinplantensortiment: bomen, hagen, sierheesters, vaste planten, siergrassen, ...

Tekenen van tuinontwerpen (30 sessies)

 • Tuinkunstgeschiedenis: inzicht in de stijlperioden en stromingen in de tuinkunstgeschiedenis
 • Creatief ontwerpen: bestudering van de ontwerpprincipes, - begrippen en -technieken, ontwerpstructuren en -opbouw, composities. Dit van vertrekpunt (basisplan) tot uitgewerkt en gedetailleerd ontwerp. Aan de hand van realistische opdrachten verwerft de cursist ruimtelijk inzicht in het ontwerpen van groene ruimten. Dit alles met geregelde individuele evaluatie door de docent.
 • Beplantingsplan: Het ontwerpen met planten, de juiste plant op de juiste plaats, de juiste plantencombinaties, ...
 • Technische plannen: tekenen op schaal, technische details tuinonderdelen en/of constructies, matenplan, .....
 • Presentatietechnieken

Basisopleiding digitaal ontwerpen (8 sessies van 4 uur)

 • digitaal tuinontwerpen (8 sessies van 4 uur)

Techniek van aanleg (9 sessies)

 • Inerte materialen in de tuin: materiaalkennis en tuinconstructies: verhardingen, afsluitingen, keermuren, trappen, houten constructies, vijvers en waterpartijen, ...

Veiligheid en milieu (3 sessies)

 • Plantenkennis: giftige, invasieve, beschermde planten. Signaalplanten ..
 • Wetgeving: Veldwetboek, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vergunningen, milieuaspecten en - voorschriften, ecologie

Kostprijsberekening, publiciteit en marketing (4 sessies)

 • De verschillende elementen van de kostprijsbepaling kennen en toepassen op het eigen ontwerp. Meetstaten voor het opstellen van een prijsbestek: raming en/of prijsofferte, calculatie, aannemingscontract, B.TW. in de tuin
 • Initiatie verkooptechnieken: voorstellen eigen ontwerp via eigen folder, briefpapier, logo, enz. promotiemateriaal -

Studiebezoeken (4 sessies)

 • Tuinbeurzen, voorbeeldtuinen, historische tuinen, ...

Begeleiding eindproef (1 sessie)

Eindproef - verdediging van je eindwerk voor een jury (2 sessies)

Prijsinfo

Het inschrijfgeld van € 484,00 is het bedrag voor het volledige traject van 1,5 jaar.