Fytolicentie P1


Voor medewerkers in de groensector
#170330
#Opleiding #Groenzorg

Introductie

Wat is een fytolicentie?

Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen kunt omgaan.

Voor wie verplicht?

Een fytolicentie P1 is verplicht voor medewerkers van het groenbedrijf die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik hanteren in het kader van hun beroepsactiviteiten. Zij kunnen dit enkel doen onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen.

Welke fytolicentie-opleidingen bieden wij aan?

P1: Assistent professioneel gebruik (deze opleiding)

P2: Professioneel gebruiker

Elke professionele gebruiker, distributeur of voorlichter moet over een fytolicentie beschikken, ongeacht de sector van tewerkstelling.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding is de cursist in staat om op een oordeelkundige manier gewasbeschermingsmiddelen in te zetten, met minimale risico's voor zichzelf en de mensen in het algemeen, en met een minimale impact op het milieu.

Omschrijving

Na het volgen van deze opleiding en het succesvol afleggen van het examen word je door de FOD Volksgezondheid een fytolicentie uitgereikt in overeenstemming met de gevolgde opleiding. Deze licentie blijft zes jaar geldig.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

de Fytolicentie P1 is de aangewezen fytolicentie voor de medewerkers van tuinaannemers, groendiensten en sociale economiebedrijven die gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken, onder de verantwoordelijkheid van hun werkgever.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van deze opleiding.

Een basiskennis over groenbeheer en de courante ziekten en plagen in de groensector vormen een troef bij het volgen van deze opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent professioneel actief als medewerker in de groenvoorziening.

Bijkomende info

Hoe kan je je fytolicentie aanvragen?

Dit kan via www.fytolicentie.be

Programma

  • Wetgeving met betrekking tot gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen
  • Risico's en veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Afstellen en keuring spuittoestel, soorten spuitdoppen
  • Maatregelen ter beperking van vervuiling oppervlaktewater
  • Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging
  • Toegepaste gewasbescherming voor de groensector
  • Begeleiding tot examen
Docent aan het woord

Ik probeer zoveel mogelijk aandacht te besteden aan bepaalde attitudes en zet dit om in de praktijk.

Linda

See you on