#160211
#Opleiding #Grafisch-audiovisueel

Basisvaardigheden podiumtechnieken NIEUW

Omschrijving

In deze opleiding maakt de cursist kennis met het beroep, de beoogde kennis en vaardigheden van het beroep en enkele aspecten van de sector, gevolgd door elementaire kennis van elektriciteit, veiligheid, rigging, inrichting van de werkplek, opslag en transport van materiaal, gereedschap en machines, afspraken rond werken in team en met zin voor kwaliteit en algemene veiligheidsaspecten die in acht moeten genomen worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Cursisten die een opleiding rond podiumtechnieken wensen te volgen, zoals podiumtechnicus beeld, klanktechnicus, lichttechnicus,...

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze module beheers je volgende competenties:

Elektriciteit

 • Plant de verdeling van het elektrisch vermogen
 • Herkent, voorkomt en beschermt zich tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,...

Veiligheid

 • Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken
 • Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving

Rigging

 • Werkt op hoogte
 • Principes van de podiummechanica

Inrichting werkplek / vervoer materiaal

 • Richt de eigen werkplek in
 • Vervoert het materiaal

Programma

 • Elektriciteit
 • Veiligheid
 • Rigging
 • Inrichting werkplek - vervoer materiaal