#130509
#Opleiding #Funerair en Ceremonie

Ceremoniemeester


Tot in de puntjes plechtigheden verzorgen

Introductie

De moderne maatschappij wordt gekenmerkt door een streven naar stijl en orde bij allerlei plechtigheden zoals huwelijksfeesten, begrafenissen, bezoek van prominenten enz.

Voor dergelijke aangelegenheden doet men nu - veel meer dan vroeger - beroep op een ceremoniemeester.

Een degelijke opleiding tot dit beroep dringt zich dan ook op.

In deze cursus komen alle aspecten aan bod waarmee een ceremoniemeester moet rekening houden bij de uitoefening van zijn beroep.

Deze cursus beoogt een opleiding te verzorgen die (zelfstandige) ceremoniemeesters vormt en hen de professionele deskundigheid verschaft inzake protocol, ceremonieel en etiquette waardoor hij/zij kan instaan voor een perfecte en stijlvolle uitvoering van allerlei plechtigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Wie zelfstandig, in hoofd- of bijberoep, ceremoniemeester wil worden: eventmanagers, verhuurders ceremoniewagens, horeca-uitbaters, taxichauffeurs, ...

Methodologie

Theorie gekoppeld aan praktijk

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding ben je in staat om een huwelijksceremonie te begeleiden zoals het hoort.

wedding-planner-1-1_2013-509.jpg
agenda-planner-1-2_2013-509.jpg
champagne-1-3_2013-509.jpg

Programma

  • Huwelijk (vroeger en nu) + wetgeving en korte uitleg over niet katholieke diensten
  • Opmaak draaiboek
  • Opstellen suite, kerkplan
  • Opmaak kerkboekje
  • Etiquette naar uitnodigingen, tafelschikking
  • Aanspreektitels
  • Kledij
  • Praktische uitwerking van een huwelijksceremonie

Bert Van Parys, Zelfstandig ceremoniemeester