#040567
#Webinar #Fiscaliteit

Update aangifte personenbelasting


Chronologische behandeling van alle rubrieken

Introductie

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan un je genieten van ons voordeeltarief € 290 (excl. 21% BTW).

 

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

 

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Omschrijving

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2020 zal opnieuw tal van wijzigingen bevatten. De verschillende rubrieken van de aangifte worden chronologisch behandeld en naast het aanduiden van de formele wijzigingen wordt tevens stilgestaan bij de inhoudelijke veranderingen.

Naast een samenvattende powerpoint bekomt elke deelnemer zoals steeds een uitgebreid naslagwerk met de wetswijzigingen, de relevante rechtspraak, de administratieve richtlijnen en voorafgaande beslissingen, parlementaire vragen, enz.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Bijkomende info

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kun e genieten van ons voordeeltarief € 290 (excl. 21% BTW).

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

 

Er zijn opnieuw namiddagsessies voorzien te Brugge, Kortrijk & Gent.

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

update-aangifte-pb-2-1_2004-567.jpg

Programma

De aangifte van de personenbelasting over ajr 2020 ondergaat opnieuw een aantal wijzigingen:

 • er is de laatste uitrol van de tax-shiftwet met een verdere verbreding van de belastingschijven en een éénvormig basisbedrag van de belastingvrije som voor iedereen
 • de invoering van het mobiliteitsbudget voor werknemers startte op 1.03.2019 en moet een alternatief vormen voor de door het Grondwettelijk Hof afgeschoten mobiliteitsvergoeding
 • de vrijgestelde vergoedingen voor brandweer, ambulanciers en civiele bescherming  worden verhoogd, alsook het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers
 • de belastingvermindering op de vervangingsinkomsten wordt aangepast waardoor de aanvullende vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten en ZIV-uitkeringen in de basisvermindering wordt geïntegreerd. Daardoor zal, bij gepensioneerden die een pensioenverhoging bekomen n.a.v. een indexaanpassing, die verhoging niet meer volledig wegbelast worden
 • de vrijstelling van de roerende voorheffing op dividenden stijgt van € 640 naar € 800 per jaar per belastingplichtige
 • de notie wettelijke pensioenleeftijd wordt aangepast voor wie  45 jaar heeft gewerkt en  het aanvullend pensioenkapitaal wenst op te nemen vóór zijn 65e    
 • twee nieuwe federale belastingverminderingen worden van toepassing enerzijds een vermindering voor de betaalde premies van de rechtsbijstandsverzekering en anderzijds de vermindering voor de opbouw van het extra pensioenkapitaal voor werknemers (VAPW)
 • in het vak van de Vlaamse belastingverminderingen verdwijnen zowel de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor de vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen alsook de belastingvermindering voor in het kader van geregistreerde renovatieovereenkomsten ter beschikking gestelde bedragen (de mama-en papalening)

Ook de wijzigingen m.b.t. ajr 2021 komen aan bod:

 • de tax-shift van het hebben van een woning naar het verwerven van een woning gaat gepaard met het uitdoven van de geïntegreerde Vlaamse woonbonus. Wat zijn de overgangsmaatregelen en wat zijn de gevolgen ervan voor de kopers van een woning?
 • Vlaanderen verlaagt de belastingvermindering voor diensten-en wijkwerkcheques  
 • er is de lagere kostenaftrek voor personenwagens in functie van de CO2-uitstoot en de brandstofcoëfficiënt: invloed op de berekening van de gerealiseerde meer- en minderwaarden op voertuigen
 • een verstrenging van de kostenaftrek voor 'valse hybride' voertuigen
 • de verlaging van de investeringsaftrek van 20% naar 8%
 • de niet-aftrekbaarheid van administratieve geldboetes en van verhogingen wegens onvoldoende betaalde sociale bijdragen
 • ...

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kun jeu genieten van ons voordeeltarief € 290 (excl. 21% BTW).

2004-567-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip Vandenberghe, Adviseur bij de Administratie van Algemene Fiscaliteit (AAF), FOD Financiën.