Update aangifte personenbelasting


Overzicht nieuwigheden voor de belastingsaangifte van 2021
#040567
#Webinar #Fiscaliteit

Omschrijving

Door de coronacrisis en de nieuwe federale regering zal de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2021 er anders uitzien.We overlopen samen met jou grondig en chronologisch de verschillende rubrieken. Naast het aanduiden van de formele wijzigingen staan we ook stil bij de inhoudelijke veranderingen.

Je krijgt niet alleen een samenvattende powerpoint maar, zoals steeds, bekomt elke deelnemer een uitgebreid naslagwerk met de wetswijzigingen, de relevante rechtspraak, de administratieve richtlijnen en voorafgaande beslissingen, parlementaire vragen, enz.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier is vereist.

Bijkomende info

Volg je zowel update aangifte PB en update aangifte VenB (zie link), dan kun je genieten van ons voordeeltarief € 315 (excl. 21% BTW).

Er zijn opnieuw namiddagsessies voorzien te Brugge, Kortrijk en het live webinar.

Je kunt eveneens de updates personenbelasting en vennootschapsbelasting volgen op één dag te Kortrijk en Brugge

(zie link Brugge)

(zie link Kortrijk)

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

update-aangifte-pb-2-1_2004-567.jpg

Programma

Fiscale maatregelen over het inkomstenjaar 2020 zijn onder andere:

 • De bezoldigingen van studentenarbeid worden deels niet meegeteld voor de berekening van de nettobestaansmiddelen en ook het aantal gepresteerde uren gedurende bepaalde kwartalen van 2020 telt niet mee voor de berekening van de 475 uur
 • Een hoger belastingvoordeel voor de betalingen voor kinderopvang
 • Giften aan erkende instellingen voor minstens 40 euro zullen recht geven op een belastingvermindering van 60% i.p.v. 45% voorheen
 • Het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura in het kader van het bestrijden van COVID-19
 • Door het vele (verplichte) thuiswerk werd voorzien in een belastingvrije vergoeding van maximaal 129,48 euro per maand
 • Werknemers tewerkgesteld in essentiële sectoren kunnen vrijwillig bijkomend 120 extra overuren presteren die belastingvrij zijn
 • Belastbaarheid van werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid
 • Werknemers die voorheen in het bedrijf waren tewerkgesteld maar die genoten van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen opnieuw aan de slag bij dezelfde werkgever met toeslagen die belastingvrij zijn
 • De invoering van  een consumptiecheque
 • Gevolgen van een betalingsuitstel voor aflossingen die betrekking hebben op de eigen woning
 • Een bijkomende federale tax shelter regeling waarbij particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen van een kmo-vennootschap een belastingvermindering bekomen van 20%
 • De voorwaarden om van de Vlaamse win-winlening te kunnen genieten werden versoepeld  
 • De Vlaamse regering heeft het nieuwe kapitaalsaandeel ingevoerd om aandelen in een kmo-vennootschap te verwerven waarop een belastingkrediet wordt toegekend
 • De receptiekosten worden, gedurende een bepaalde periode van 2020, 100% aftrekbaar
 • Nieuwe regeling betreffende de niet-aftrekbare administratieve geldboeten en bijdragen
 • De soepelheid inzake de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen
 • De tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek
 • De invloed van corona op het statuut van grensarbeiders
 • Er werden talrijke belastingvrije vergoedingen toegekend door de overheden. Welke zijn effectief vrijgesteld en hoe komt de fiscus dit te weten?
 • De jaarlijkse indexering van een aantal belastingverminderingen is bevroren vanaf ajr 2021 tot en met aanslagjaar 2024
 • ...

Deze wijzigingen maken deel uit van een grondige bespreking van de aangifte. Uiteraard worden ook de andere relevante fiscale bepalingen niet vergeten:

 • de gewijzigde berekening van de kostenaftrek van autokosten
 • de vermindering van het belastingvoordeel op dienstencheques
 • de nieuwe bovengrens op voorschotten op R/C
 • de uitbreiding van de gegevens in het CAP
 • enz.

Bovendien wordt er al een blik geworpen op reeds gekende wijzigingen die betrekking hebben op het aanslagjaar 2022.  

We bundelen de belangrijkste circulaires, parlementaire vragen, rulings, rechtspraak, enz. in een naslagwerk zodat je steeds kan terugvallen op de herkomst van deze fiscale bepalingen. Bovendien kun je opnieuw rekenen op een verzorgde powerpoint.

Op basis van deze informatie kun ne opnieuw een goed onderbouwd en volledig advies verstrekken aan uw klanten.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Prijsinfo

Volgt je zowel update aangifte PB als update aangifte VB, dan kun je genieten van ons voordeeltarief € 315 (excl. 21% BTW).

2004-567-2-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip Vandenberghe, Adviseur bij de Administratie van Algemene Fiscaliteit (AAF), FOD Financiën.