#040567
#Opleiding #Fiscaliteit

Update aangifte personenbelasting


Chronologische behandeling van alle rubrieken

Introductie

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kan u genieten van ons voordeeltarief € 275 (excl. 21% BTW).

 

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

 

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Omschrijving

De aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2019 zal opnieuw tal van wijzigingen bevatten. De verschillende rubrieken van de aangifte worden chronologisch behandeld en naast het aanduiden van de formele wijzigingen wordt tevens stilgestaan bij de inhoudelijke veranderingen.

Naast een samenvattende powerpoint bekomt elke deelnemer zoals steeds een uitgebreid naslagwerk met de wetswijzigingen, de relevante rechtspraak, de administratieve richtlijnen en voorafgaande beslissingen, parlementaire vragen, enz.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten en boekhoudkundig medewerkers.

Voorkennis

Basiskennis personenbelasting en praktijkervaring met het aangifteformulier.

Bijkomende info

Volgt u zowel update aangifte PB en update aangifte VB, dan kan u genieten van ons voordeeltarief € 275 (excl. 21% BTW).

Broodjes en syllabi zijn inbegrepen.

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

update-aangifte-pb-1-1_2004-567.jpg

Programma

De aangifte in de personenbelasting over aanslagjaar 2019 zal opnieuw een aantal wijzigingen bevatten. De reden daartoe is de verdere uitrol van de takshift en de invoering van een aantal nieuwe fiscale bepalingen die hun oorsprong vinden in recente wetgeving. Zo heeft de regering Michel I n.a.v. het zomerakkoord tevens een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de personenbelasting.

Vooreerst is er de verdere invulling van de taxshift van 23.07.2015 :

 • een verhoging van het basisbedrag van de belastingvrije som
 • de belastingschijven worden aangepast waardoor het tarief van 30.% verdwijnt en  de 25% en 40%-schijven worden verruimd. Daardoor komt men minder vlug in de schijf van 45% terecht
 • de forfaitaire kostenschalen voor loontrekkenden worden aangepast waardoor er een éénvormig forfait ontstaat van 30%
 • de fiscale werkbonus wordt (weliswaar vanaf 1.01.2019) verhoogd
 • de federale belastingvoordelen worden opnieuw geïndexeerd

Daarnaast zijn er nog heel wat andere fiscale maatregelen die een invloed hebben:

 • er is de gelijkschakeling ivm de CO2 gerelateerde kostenaftrek voor personenwagens met de vennootschapsbelasting met een bijhorende aanpassing van de berekening op gerealiseerde meerwaarden op auto’s
 • afzonderlijk belaste achterstallen zijn voortaan eveneens mogelijk voor genieters van winsten, baten en bedrijfsleidersbezoldigingen
 • de invoering van de mobiliteitsvergoeding
 • de invoering van een winstpremie voor werknemers
 • achterstallige pensioenen worden belast tegen een gunstiger tarief
 • de invoering van een kostenforfait voor winstbehalers
 • de invoering van de effectentaks
 • aanpassingen en verduidelijkingen omtrent de bestaande kaaimantaks
 • daling van de tarieven inzake de gerealiseerde stopzettingsmeerwaarden
 • de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek voor KMO’s en éénmanszaken
 • vrijstelling van de inkomenscompensatievergoedingen voor zelfstandigen die hinder ondervinden bij openbare werken
 • de invoering van de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)
 • de nieuwe regeling inzake onbelast bijverdienen voor 1) verenigingswerk 2) occasionele diensten tussen burgers 3) deeleconomie
 • de uitbreiding van de belastingvermindering voor particulieren die investeren in een groeiende KMO vennootschap
 • de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 640 euro afkomstig van dividenden
 • ouders die een adoptieprocedure hebben voltooid kunnen een belastingvermindering bekomen tbv 20% van de gemaakte kosten (max. 6150 euro)
 • de invoering van een federale belastingvermindering voor de minderwaarde op aandelen van private privaks
 • de invoering van het duaal pensioensparen
 • de verdubbeling van de Wijninckxbijdrage
 • nieuwe attesten voor de belastingvermindering inzake woonfiscaliteit
 • in Vlaanderen worden de PWA-regeling vervangen door wijk-werken

Daarnaast schrapt de Vlaamse regering vanaf 1 januari 2019 de belastingvermindering voor de mama-en papalening en de belastingvermindering voor investeerders die een woning voor tenminste 9 jaar verhuren aan een sociale verhuurmaatschappij.

Mits tijdige publicatie in het Belgisch Staatsblad kunnen nog volgende wijzigingen worden vermeld;

 • een nieuwe federale belastingvermindering voor rechtsbijstand tbv 40% (met een maximum aan premies van 300 euro)
 • de invoering van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (vanaf 2019)
 • de invoering van een mobiliteitsbudget (verschil met de mobiliteitsvergoeding)
 • aanpassing van de berekening van de belastingvermindering op vervangingsinkomsten en pensioenen waardoor vanaf 2019 de pensioenval wegvalt
 • een verbeterd statuut voor vrijwilligers met uitbreiding van het kostenforfait

Filip Vandenberghe, Adviseur bij de Administratie van Algemene Fiscaliteit (AAF), FOD Financiën.