#160331
#Opleiding #Financieel Beleid

Telefonisch incasso van klantenvorderingen


Doortastend en tactvol invorderen

Omschrijving

Deze opleiding vertrekt vanuit de benadering dat ook de niet-betalende klant een klant blijft en dus op een doortastende doch tactvolle manier moet benaderd worden met het oog op zijn betalingsverplichting. Hierbij wordt aan debiteurenbeheerders/credit controllers bijgebracht hoe men via telefonische communicatie de oorzaken van niet-betaling kan inschatten. Betreft het een tijdelijk of onvoorzien betalingsprobleem of is er meer aan de hand ...? Gepast communiceren bespoedigt de invordering!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die beroepshalve met telefonisch incasso te maken heeft.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij ITAA.

Programma

Basisprincipes van telefonisch debiteurenbeheer

 • Persoonlijke benadering
 • Totalitiet
 • Snelheid
 • Volhouding
 • Behoud van geloofwaardigheid
 • Escalatie
 • Juiste aanpak

Telefonische aanmaning

 • Te vermijden fouten
 • Checklist voor een efficiënt incassogesprek
 • Essentiële vaardigheden
 • Telefoongesprekken
 • Type wanbetalers

Communicatietechnieken

 • Actief luisteren
 • De juiste vraagstelling
 • Telefonische tegenwerpingen

Christian Ellebaut is zaakvoerder van 2 Level Up. Hij legt zich als consultant en docent debiteurenbeheer reeds jaren toe op op de praktische implementatie en optimalisatie van debiteurenbeheer in KMO's.