#160331
#Opleiding #Financieel Beleid

Telefonisch incasso van klantenvorderingen

Omschrijving

Deze opleiding vertrekt vanuit de benadering dat ook de niet-betalende klant een klant blijft en dus op een doortastende doch tactvolle manier moet benaderd worden met het oog op zijn betalingsverplichting. Hierbij wordt aan debiteurenbeheerders/credit controllers bijgebracht hoe men via telefonische communicatie de oorzaken van niet-betaling kan inschatten. Betreft het een tijdelijk of onvoorzien betalingsprobleem of is er meer aan de hand... ? Gepast communiceren bespoedigt de invordering !

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die beroepshalve met telefonisch incasso te maken heeft.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 3 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Programma

Basisprincipes van telefonisch debiteurenbeheer

 • Persoonlijke benadering
 • Totalitiet
 • Snelheid
 • Volhouding
 • Behoud van geloofwaardigheid
 • Escalatie
 • Juiste aanpak

Telefonische aanmaning

 • Te vermijden fouten
 • Checklist voor een efficiënt incassogesprek
 • Essentiële vaardigheden
 • Telefoongesprekken
 • Type wanbetalers

Communicatietechnieken

 • Actief luisteren
 • De juiste vraagstelling
 • Telefonische tegenwerpingen

Christian Ellebaut is zaakvoerder van 2 Level Up. Hij legt zich als consultant en docent debiteurenbeheer reeds jaren toe op op de praktische implementatie en optimalisatie van debiteurenbeheer in KMO's.