#070448
#Opleiding #Financieel Beleid

Stoomcursus controller

Introductie

De rol van de controller als businesspartner impliceert een ruime kijk op de organisatie.

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Omschrijving

De verschillende domeinen waarin de hedendaagse controller actief is komen in deze opleiding uitvoerig aan bod. Hierbij wordt zowel gefocust op de financiële thema's (werkkapitaal, kostprijs, variantieanalyse, investeringsanalyse, waardebepaling, budgettering,...) als op aspecten zoals strategie, ERP,...  

U krijgt heel wat tools aangereikt en leert de meest recente trends.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • financieel verantwoordelijken, financieel directeurs, interne boekhouders of controllers
 • kaderleden van een boekhoudkundig of financieel departement
 • verantwoordelijken voor budgettering, rapportering, beheerscontrole en financiële planning
 • intern of extern auditors
 • algemeen directeurs of zaakvoerders

Voorkennis

U kent de basis van financieel management.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 18 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Methodologie

Een gezonde mix van theorie met praktijkvoorbeelden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • U kent uw taken als controller.
 • U weet wat er van u verwacht wordt om een goede businesspartner te zijn.
 • U gebruikt efficiënt de aangereikte tools en kent de meest recente trends.

Programma

Opmaken van periodieke rapportages en management rapporteringen

 • meest klassieke taak van een controller

Opmaken van een budget en/of business plan

 • hoe stelt u als controller een budget en/of business plan op financiële parameters berekenen en interpreteren (Net present value (NPV), Return on investment (ROI), Investeringsanalyses

Bewaken van doelstellingen en strategieën aan de hand van een Scorecard, boordtabellen, Key Performance Indicators (KPI's)

 • bredere systemen voor het meten en evalueren van prestaties, zoals de balanced scorecard
 • KPI'S definiëren ifv bedrijfsstrategie:
 • Aantal dagen klanten en leverancierskrediet (liquiditeitsratio's)
 • orderportefeuille van een onderneming
 • uitstaande leningen en bankgaranties (solvabiliteit)
 • evolutie grondstofprijzen en contractmodaliteiten (b.v. indexeringsclausules)
 • stockrotatie, etc.

Opstellen van een transparant en beheersbaar kostprijssysteem

 • Het kennen van de werkelijke kostprijs van uw producten is van strategisch belang, zowel naar prijszetting als naar het opbouwen van de verkoopsstrategie

Het kiezen, integreren en /of opzetten van een performant ERP-systeem

 • belang van ontwerp of aanpassing van het ERP systeem
 • samenwerking tussen Controller en IT manager voor een compleet en consistent geheel van beheersingsinstrumenten
 • automatisatie interne controle maatregelen:
 • Keuze passen ERP systeem van cruciaal belang
 • impact op de boekhouding, rapportering of het kostprijssysteem.
 • Koppeling informatiesystemen  o.a. consolidatie programma's (Hyperion), reporting tools (Cognos, Business Objects,...)

Aan de hand van modellen wordt besproken waar de controller overal een invloed kan hebben of bij betrokken kan worden: financieringen, Payback analyses, relevante ratio's.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Wim De Wulf is Lic. TEW (+ aggregaat), Master na Master in Cost Management and Performance Measurement en volgde een bachelor aan de Fiscale Hogeschool. Momenteel is hij actief als Operations Manager bij Wiels en Partners. Voorheen was hij bij diverse bedrijven in uiteenlopende sectoren o.m. actief als CFO, controller, management accountant. Hij combineert zijn financiële ervaring met de strategische en tactische doelen van organisaties.

Het docentteam bestaat uit:

Johan Theuninck is Handelsingenieur en heeft een ruime praktijkervaring opgedaan als Business Controller binnen SITA (dochter van Suez Environment). Hij is tevens zaakvoerder van ERT - adviesbureau bedrijfsmanagement, en hogeschooldocent van vakken als cost accounting en management accounting.

Guido Vandaele is Master in Economie en is de drijvende kracht achter G-Perform.

Hij beschikt over meer dan 15 jaar financiële ervaring en een mix van bedrijfs en advieservaring.

Koenraad De Smet, Director KDS Consulting, gespecialiseerd in management consulting, processmanagement, audit en training.