Kasplanning (KMO)


Het optimaliseren en beheren van de geldstromen binnen de KMO
#160340
#Opleiding #Financieel Beleid

Omschrijving

Efficiënte planning en beheer van inkomsten en uitgaven zijn essentieel om tijdig te kunnen bijsturen en vertrouwen op te bouwen bij uw kredietverschaffers. Deze opleiding wil op praktische wijze inzicht bieden in het verloop van mogelijke cash-tekorten en -overschotten, en hoe hierop te anticiperen met een degelijk kasplan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zich heel "hands-on" wil bekwamen in het optimaliseren en beheren van de geldstromen binnen de KMO:

 • zaakvoerders
 • financieel verantwoordelijken
 • boekhouders en andere financieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van geldstromen

Voorkennis

U hebt boekhoudkundig inzicht.  

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

Programma

Belang  en omkadering van "cash" in de bedrijfsvoering

 • De financiële "drievuldigheid": resultatenrekening, balans en cashtabel en hun interactie
 • Het niveau van de kasplanning: lager (kasplanning) versus hoger (cashflow)

Focus op de kasplanning op de korte termijn

 • Definitie
 • Bouwstenen van de korte kasplanning
 • Verschillen t.o.v. de lange kasplanning
 • Do's en don'ts
 • Stap voor stap opbouw en tools ter verbetering van de kasplanning
 • Tips & tricks
 • Meerdere volledig uitgewerkte voorbeelden uit verschillende sectoren  

Kasstroom (cashflow) / vermogensstroom / bronnen- en aanwendingentabel

 • Definitie, doel en omkadering
 • Werkwijze en stap voor stap opbouw

Jan De Klerck is licentiaat TEW en startte zijn carrière als bankier. Hij was vervolgens gedurende 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij als financieel expert en zaakvoerder van Actafin, KMO's in het professionaliseren van hun financieel beheer. Hij is bovendien reeds jarenlang docent bij SBM voor opleidingen over bedrijfsmanagement, lezen en interpreteren van balans en resultaatrekeningen, financiële analyse, budgettering, ...