Financieel Management voor KMO


De basis voor een gezonde onderneming
#050863
#Opleiding #Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding heb je diepgaande kennis om een efficiënt financieel beleid te voeren in de onderneming.

Introductie

Telkens les op woensdagavond van 18u30 tot 22u00.

Omschrijving

Het financieel beleid van een KMO is vanzelfsprekend de basis voor een gezonde onderneming. In deze éénjarige opleiding krijg je een grondig inzicht in het financiële management van een KMO of éénmanszaak.

De sleutel tot succesvol ondernemersschap.
Je doorgrondt alle belangrijke onderdelen van een financieel beleid: balansanalyse, kostprijsberekening, financieringsvormen, kasplanning, en nog veel meer. De geknipte opleiding voor bedrijfsleiders, kaderleden, meewerkende echtgenoten, ... Maar ook voor al wie zijn kennis van financieel management wil verdiepen of updaten. Deze opleiding is eveneens de perfecte bijscholing voor boekhouders en fiscalisten die financiële dossiers optimaal willen beheren en die op termijn een adviserende rol ambiëren.
Met kennis van zaken zal je kunnen instaan voor een geslaagd financieel beleid van de onderneming, zal je vlot kunnen meepraten met de boekhouder, de bankier, enz.

De opleiding zal je in staat stellen om eventueel op zelfstandige basis financiële adviezen te kunnen geven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar personen die betrokken zijn bij het financieel beleid van de KMO of éénmanszaak.

Voorkennis

"Financieel Management" veronderstelt een elementair boekhoudkundig inzicht. Voor gediplomeerde boekhouders of fiscalisten zal deze bijscholing een grote meerwaarde betekenen.

Toelatingsvoorwaarden

Er wordt voorkennis boekhouden gevraagd. Wie dit niet heeft, kan in dit ondernemerschapstraject eerst starten met de module 1-jarige praktijkcursus boekhouden.

Programma

1. Balansanalyse - 28u

 • De balans als communicatie-instrument naar de buitenwereld. Hoe leest een bankier de balans?
 • Ratioanalyse

2. Risico-opvolging - 8u

 • Waar haal ik informatie over een bedrijf? Wat weet een ander over mij?
 • Hypotheek - RZS - handelsinlichtingen

3. Financieringsvormen - 24u

 • Van kaskrediet tot documentair krediet
 • Lange & korte termijnfinanciering, maatwerk & kostprijs
 • Alternatieve financieringsvormen, factoring, leasing

4. Waarborgen - 8u

 • De meest voorkomende waarborgen
 • Waarde en kostprijs van waarborgen volgens de bankier
 • Goede waarborgstructuur en bescherming privé-bezit
 • Kan ik als leverancier ook waarborgen nemen?

5. Voorrechten - 8u

 • Voorrechten en rangregeling basis

6. Kredietbrief - 4u

 • Inhoud , lastenboek, gevaren of bescherming

7. Kredietpolitiek - 4u

 • Wat moet er in een kredietdossier?
 • Baselnormen II: realiteit of paraplu?

8. Faling - 8u

 • Hoe maak ik mijn bedrijf op voor de legale faling, zodat iedereen er nog voordeel uit haalt (incl. schuldeisers)
 • Falingbegeleiding, wat na faling? Faling - Concordaat - Vereffening: de juiste keuze
 • Informatieplicht van de curator, opvolging
 • Falingindicatoren: RSZ - BTW evolutie

9. Kasplanning: Financiële projectie - 12u

10. Kostprijsberekening en budgetteren/oefeningen - 24u

11. Examen - 4u