#040523
#Webinar #Financieel Beleid

Balansen lezen en begrijpen


De jaarrekening praktisch uitgelegd

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge verhoudingen (ratio's) die de financiële gezondheid van de onderneming bepalen.

Omschrijving

Je hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar u wilt meer inzicht opdoen in de financiële rapporten (balans, resultatenrekening, ...) die door bedrijven en organisaties  worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is wil men een bedrijf of organisatie kunnen beoordelen.

In deze hands-on opleiding neemt de docent je mee doorheen de opbouw van balans en resultatenrekening en belicht de belangrijke bouwstenen en hun onderlinge verhoudingen. Je krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo heb je meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders, ...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover bankier, klanten, leveranciers, financiële instellingen, ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

 

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases.

Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende  ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden wordt het aantal deelnemers beperkt. Een goed gestructureerde syllabus is voorzien.

balansen-lezen-2-1_2004-523.jpg

Programma

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)

  • wettelijke verplichtingen
  • balans: opbouw en inhoud
  • resultatenrekening: opbouw en inhoud
  • toelichting: opbouw en inhoud

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening

  • Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
  • Waardering, betekenis "vlottend", "opeisbaarheid", ...
  • bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
  • Bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking, ...
  • rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
  • toegevoegde waarde

Praktisch

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Deze training is voorzien als een webinar. Ontdek hier de 6 voordelen van webinar bij Syntra West:

1. Geen reistijd, files en hoge reiskosten
2. Volg de opleiding thuis of op het werk
3. Interactief: vraagstelling is zeer laagdrempelig via chatfunctie
4. De meeste webinars worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar
5. Korte en krachtige sessies
6. Ook webinars kunnen in aanmerking komen voor KMO Portefeuille

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien