Balansen lezen en begrijpen


De jaarrekening praktisch uitgelegd
#040523

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je hebt inzicht in de belangrijke bouwstenen van balans en resultatenrekening en begrijpt op kritische wijze de belangrijkste onderlinge verhoudingen (ratio's) die de financiële gezondheid van de onderneming bepalen.

Introductie

Vooraleer je met een onderneming in zee gaat, loont het de moeite om eerst even na te gaan of dat bedrijf ook financieel gezond is!

Je bent ondernemer?

Hoe zit het met jouw klanten? Of je het nu beseft of niet, jouw onderneming fungeert als kredietverschaffer voor jouw klanten. Een bank verleent niet zomaar kredieten aan gelijk wie, waarom zou jij dat dan wel doen? En hoe staat jouw eigen onderneming ervoor?

Je bent werknemer?

Ben je wel zeker dat je in dit woelige economische klimaat in een financieel gezonde onderneming werkt? Of als je wenst van werkgever te veranderen; kan deze toekomstige werkgever jouw werkzekerheid bieden?

Met een kwinkslag bedient onze docent je op jouw wenken: alle vragen worden beantwoord in deze opleiding!

Omschrijving

Dit is geen opleiding die je leert hoe je een balans moet opmaken. Je leert wel hoe je ze moet interpreteren. De docent neemt je mee doorheen de opbouw van de balans en resultatenrekening en legt je de onderlinge verhoudingen uit.

Je krijgt een correct begrip van de jaarrekening en zo heb je meteen ook meer inzicht in de kritische manier waarop externen (banken, leveranciers, aandeelhouders, ...) tegen de bedrijfssituatie aankijken.

Je hebt niet noodzakelijk een economische opleiding genoten maar je wilt meer inzicht opdoen in de financiële rapporten (balans, resultatenrekening, ...) die door bedrijven en organisaties  worden opgemaakt en gepubliceerd. Deze jaarrekening bevat een schat aan informatie die, mits een correcte interpretatie, essentieel is wil men een bedrijf of organisatie kunnen beoordelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans en de resultatenrekening teneinde sterker te staan tegenover bankier, klanten, leveranciers, financiële instellingen, ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

Methodologie

Het programma is opgebouwd rond zorgvuldig gekozen cases. Naast de voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er voldoende  ruimte voor interactie met de docent. Om deze reden wordt het aantal deelnemers beperkt.

balansen-lezen-2-1_2004-523.jpg

Programma

Opbouw van de jaarrekening (basisinstrument voor financiële analyse)

  • wettelijke verplichtingen
  • balans: opbouw en inhoud
  • resultatenrekening: opbouw en inhoud
  • toelichting: opbouw en inhoud

Belangrijkste verhoudingen (ratio's) en financiële begrippen in de jaarrekening

  • Vaste en vlottende activa, eigen en vreemd vermogen
  • Waardering, betekenis 'vlottend', 'opeisbaarheid', ...
  • bedrijfskapitaal, liquiditeit, solvabiliteit, ...
  • Bedrijfs-, financiële- en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, belastingen, resultaatverwerking, ...
  • rentabiliteit, afschrijvingen, cashflow
  • toegevoegde waarde

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien