Adviseur vermogens- en successieplanning


Praktische leidraad voor het leren adviseren
#060476
#Opleiding #Financieel Beleid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Je kan de behoeften en prioriteiten van een cliënt identificeren, een inventaris van het vermogen van een cliënt opmaken en de vermogenssituatie kritisch analyseren. Je maakt gebruik van het assortiment juridische, fiscale en financiële instrumenten om een successieplanning op te maken voor de vermogende particulier.

Introductie

Campus Kortrijk:telkens les op woensdagavond van 18u30 tot 22u00 en geregeld ook op zaterdagvoormiddag van 08u30 tot 12u00.

Omschrijving

Meer en meer mensen houden zich bezig met de planning van hun vermogen. Ook over erfenissen en de verschillende belastingen op het vermogen willen mensen vaker vooraf een planning maken.

Vermogensplanning is een complex en steeds actueler gegeven. Vandaar dat mensen de juiste professionele begeleiding zoeken. Of je nu in de verzekeringssector, het bankwezen of als boekhouder werkt, je krijgt dergelijke praktische vragen en daar zal je correct op moeten antwoorden.

In de opleiding  KMO-adviseur vermogens- en successieplanning krijg je in 1 jaar tijd de nodige basiskennis om professionele oplossingen te bieden op alle praktische problemen.

Dit traject leidt in combinatie met de module 'Adviesvaardigheden voor de zelfstandig consultant' tot het getuigschrift ondernemerschapstraject KMO-adviseur voor vermogens- & successieplanning.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht naar:

 • medewerkers uit de financiële sector, met name verzekerings-, beleggings- en hypotheekadviseurs, financieel adviseurs
 • boekhouders en accountants
 • notariële medewerkers

Voorkennis

Deze opleiding is een praktijkgericht traject voor medewerkers of mensen met ervaring in de bank- of verzekeringssector, in de financiële dienstverlening of in het patrimoniaal advies. (basisvoorwaarde - diploma middelbaar onderwijs).

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs OF aantoonbare beroepservaring van minstens 5 jaar in de financiële of fiscale sector.

Toelatingsvoorwaarden

 • Houder zijn van een diploma hoger onderwijs
 • OF minstens 5 jaar aantoonbare beroepservaring in de financiële of fiscale sector

Bijkomende info

Deze opleiding komt in aanmerking voor punten permanente vorming voor BIBF.

In het kader van de permanente vorming voor FSMA kunnen een beperkt aantal punten Verzekeringen (A) en Bank- en beleggingen (B) verkregen worden. Dit moet aangevraagd worden bij de cursusbegeleider.

Programma

 • Inleiding (4uur)
 • Huwelijksvermogensrecht (20 uur)
  • contracten, procedure, wettelijk stelsel
  • huwelijkscontract / samenlevingscontract
  • wedersamengestelde gezinnen
  • echtscheiding: verschillende methodes, vergoedingsregeling, stiefkinderen,...
 • Erfrecht (12 uur)
  • wie erft wat? overlijden
  • onterving, reserve en beschikbaar deel
  • wedersamengestelde gezinnen en stiefkinderen
  • vennootschap, aandelen,...
 • Successierecht (36 uur + 4u)
  • successierecht Vlaanderen / procedure
  • algemene en specifieke bepalingen
  • tarieven, vrijstellingen en verminderingen
  • familiale onderneming / verlaagd tarief voor familiale ondernemingen en aandelen,...
 • Fiscale topics (20 uur)
  • personenbelasting en vennootschapsbelasting: basisprincipes, patrimoniumvennootschap: voor- en nadelen, oplossingen
  • inbreng onroerend goed, beleggingen via vennootschappen
 • Praktische oplossingen successieplanning (roerend en onroerend vermogen, familiale onderneming) (44 uur)
  • planning via huwelijkscontract
   • wijziging huwelijkscontract / Inbreng (on)roerend goed in de huwgemeenschap / keuzebeding / tontine / beding van aanwas / ...
  • planning via testament
   • restlegaat, duolegaat, toekenning in natura,...
  • planning via vehikels
   • trust, burgerlijke maatschap, stichting, holding, ...
  • planning via schenkingen
   • schenkingstechnieken, handgift, bankgift ,...
   • schenkingsrechten, fiscale aspecten;
  • planning via verzekeringen
   • verzekeringstechniek m.b.t. levensverzekeringen;
   • Tak 21 en 23, schuldeisers.
 • Cases, practica en actualia successieplanning (48 uur)
  • vermogensbelasting
  • anti-misbruikbepaling
  • fiscale regularisatie
 • Eindwerkbegeleiding (12 uur)

Het docententeam bestaat uit specialisten inzake de materie:

 • Vincent Lambrecht - Fiscaal Jurist Capital@work
 • Karel Myngheer - Notarieel jurist
 • Katrien Devaere - Kandidaat - notaris
 • Dirk Knockaert - EA Inspecteur FOD Financiën
 • Olivier Dekeukelaere - Fiscaal Jurist Cazimir Advocaten
 • Veerle Wanzeele - lector Howest Bedrijfsmanagement
 • andere gastsprekers