PLC Siemens S7 module 2: gevorderde programmatie- foutenanalyse


Gestructureerde programma's schrijven
#040201
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Omschrijving

Wanneer PLC's ingeschakeld worden in een automatiseringsproces wordt zowel de ontwerper als de uitvoerder geconfronteerd met de hardware en de software. Tijdens deze opleiding zal je zelf gestructureerde programma’s schrijven of aanpassingen maken in bestaande programma’s. Je kan gestructureerde programma's maken met parametreerbareFB's, FC's, DB's, OB's en SFC's. Je kan eveneens fouten opsporen, interpreteren en oplossen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Technici die enerzijds willen automatiseren d.m.v. PLC of anderzijds te maken hebben met sturingen uitgerust met PLC.
 • Personen die gestructureerde PLC-programma's willen schrijven en efficiënt  wensen op te treden bij het onderhoud van en het zoeken naar fouten in de installatie.

Voorkennis

Deze module maakt deel uit van het ondernemerschapstraject “Installateur industriële automatisatie”.

Je kan met deze module van start gaan indien je reeds voor onderstaande modules vrijgesteld bent op basis van een kwalificatiebewijs (diploma/getuigschrift – erkend door Syntra Vlaanderen) of door te slagen in de vrijstellingsproef:

 • Basis elektriciteit
 • Basis sensoren en motoren
 • PLC Siemens S7 – module 1: Elementaire hard- en software (enkel vrijstellingsproef)

Heb je bijkomend voorkennis over PLC gevorderde programmatie- en foutenanalyse, dan kan je ook voor deze module deelnemen aan de vrijstellingsproef.

plc-siemens-1-2_2004-201.jpg
plc-siemens-1-1_2004-201.jpg
plc-siemens-1-traject_2004-201.png

Programma

PLC gevorderde programmatie- en foutenanalyse [10 SESSIES]

 • Uitdieping van bitverwerking, flankverwerkingen, woordverwerking, …
 • Welke soorten PLC systemen bestaan er?
 • Sequentieel en combinatorisch sturen
 • Decimaal, BCD, hexadecimaal, ASCII en andere codes
 • Datatypes: integers, floating points, tekst, ..
 • Geavanceerde functies:
  • Overzicht verschillende bouwstenen
  • Projectstructuur in de SIMATIC-MANAGER
  • Werken met parametreerbare en variabelen in bouwstenen
  • Lokale bouwsteensymbolen (TEMP)
  • Organisatie bouwstenen (OB's)
  • Functies (FC's) parametreerbaar Functiebouwstenen (FB's) parametreerbaar
  • Instantie – databouwstenen
  • Multi-instantie – databouwstenen
  • Bouwstenen oproepen
  • Gebruik van databouwsteentypes
  • Globale - databouwsteen maken,
  • Gebruikersspecifieke datatypes (UDT's)
  • Gebruik van een UDT in een DB
  • Soorten digitale en analoge in- en uitgangen
  • Snelle tellers en hun toepassingen
  • Woorden en woordinstructies
  • Veel gebruikte speciale instructies, schuifregisters, ringtellers, ...
 • Veldbussystemen:
  • Waarom, voordelen, open of gesloten en configuratie (software)
  • Profibus-DP en DeviceNet
 • Communicatie met en tussen PLC's
 • Speciale programmeertechnieken:
  • Spronginstructies: overzicht, Lusoperaties,
  • Programma’s schrijven met texteditor
 • Beveiligingsattributen
 • Praktijkoefeningen

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt voor de gevolgde module een 'deelcertificaat', erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Deze opleiding wordt gegeven door ervaren freelance trainers, elk specialist in zijn vak.