#140225
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Meet- en regeltechnieken NIEUW

Introductie

Deze module maakt deel uit van het traject technicus meet en regeltechniek.

Omschrijving

Regeltechniek is de techniek om een systeem een bepaald gewenst resultaat te laten produceren door het werkelijke resultaat te meten, te vergelijken met de gewenste waarde, en bij afwijking het systeem bij te sturen.

De bedoeling van de cursus is een fysisch inzicht te verwerven in de regeltechniek. Hierbij wordt de wiskunde met opzet vermeden en wordt eerder gekozen voor een praktische benadering, waarbij voorbeelden uit de werkvloer uitvoerig aan bod komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding heeft tot doel een cursist op te leiden tot een Technicus meet- en regeltechnieken die het monteren, instellen, afstellen en ontwerpen van diverse regelkringen kan uitvoeren.

Voorkennis

Je volgde basis bedrijfselektriciteit of ja kan je voorkennis bewijzen aan de hand van een vrijstellingsproef of je toont je kennis aan via eerder verworven diploma/getuigschrift (erkend door Syntra Vlaanderen)

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

 • Keuzes maken in regelelementen
 • Uitwerken van regelprocessen
 • Simuleren van regelprocessen
foto2-1-4_2014-225.jpg
foto1-1-1_2014-225.jpg

Programma

Soorten regelprocessen volgens fysische grootheid

 • fysische grootheden
 • sensoren
 • transmitters
 • uitgangen
 • procesdynamica en karakteristiek
 • algoritmen
 • extra regelparameters
 • kalibratie
 • strategie: positionering van mijn bedrijf in de sector
 • infrastructuur, kwaliteit en commercieel beleid