#100960
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koelcertificering Categorie I


Vooropleiding koelcertificering

Omschrijving

Na het volgen van deze opleiding - en na slagen in het examen -  beschik je over een certficaat van vakbekwaamheid. Je beheerst de theoretische kennis betreffende koeltechniek en je bent op de hoogte van de wetgeving.

Je beheerst de koeltechnische handelingen en hebt het braseren onder de knie.

Gezien er heel specifieke materie aan bod komt tijdens deze opleiding, laten we het examen voorafgaan door een vooropleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die werken aan koelinstallaties een aantal kwaliteitseisen op. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken.

Voorkennis

Indien je van oordeel bent over voldoende kennis te beschikken, kan je beslissen om enkel aan het examen deel te nemen.

Aangezien het over heel specifieke materie gaat, zal het niet eenvoudig zijn om zonder vooropleiding aan het examen deel te nemen.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Veiligheidsschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Werkkledij

 

TER INFO:

 • Certificaat Cat. I: Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).
 • Certificaat Cat II: Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
 • Certificaat Cat. III: Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.
 • Certificaat Cat IV: Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
koeling-koelmiddel-certificaat-1-1_2010-960.jpg
koeling-koelmiddel-certificaat-1-4_2010-960.png
koeling-koelmiddel-certificaat-1-traject_2010-960.jpg

Programma

Deze opleiding bestaat uit een vooropleiding koelcertificering van 3 modules + 1 dag examen:

THEORIE KOELTECHNIEK EN WETGEVING [2 sessies = 1dag]

 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën
 • Lekdichtheid: bepaling, beproevingstechnieken, reduceren, risico's,...
 • Wetgeving: elementaire kennis Montreal, Kyoto, ARAB, HACCP, federale en gewestelijke wetgeving, ...

KOELTECHNISCHE HANDELINGEN [2 sessies = 1dag]

 • Onder druk brengen met inert gas
 • Verifiëren van lekdichtheid
 • Vacuümeren en controle
 • Vullen van een installatie
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek
 • Terugwinning van koelmiddelen
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelemiddelen verlies

BRASEREN [2 sessies = 1dag]

 • Montage volgens de actuele regelgeving
 • Braseren van verschillende componenten: koper, messing en staal
 • Plooitechnieken
 • Bevestiging- en isolatietechnieken
 • Onder druk brengen door stikstof
 • Lekproef
 • Controle kwaliteit braseren

EXAMEN [1dag]

CERTIFICAAT

Het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar geldig. Hierna kan je deelnemen aan een actualisatie examen: ACTUALISATIE EXAMEN KOELCERTIFICERING of een hernieuwing certificaat in de koeltechniek.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Om erkend te worden door departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 05/06/2020 08:30 12:00
vrijdag 05/06/2020 12:30 16:00
vrijdag 12/06/2020 08:30 12:00
vrijdag 12/06/2020 12:30 16:30
donderdag 18/06/2020 08:30 12:00
donderdag 18/06/2020 12:30 16:30
vrijdag 26/06/2020 08:30 09:20
vrijdag 26/06/2020 09:20 12:00
vrijdag 26/06/2020 12:30 13:20
vrijdag 26/06/2020 13:20 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Om erkend te worden door departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Om erkend te worden door departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen.