#100960
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koelcertificering Categorie I


Vooropleiding koelcertificering

Introductie

Deze opleiding bestaat uit 8 sessies of 4 dagen van 8u30 tot en met 16u30.

Omschrijving

Omdat we hier spreken over heel specifieke materie laten we het examen voorafgaan door een vooropleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan legt de Vlaamse overheid alle technici die werken aan koelinstallaties een aantal kwaliteitseisen op. Voortaan moet iedereen die koeltechnische handelingen verricht over een certificaat van vakbekwaamheid beschikken.

Voorkennis

Indien je van oordeel bent over voldoende kennis te beschikken, kan je een vrijstelling bekomen voor dag 1 t.e.m. 3. Let wel, aangezien het over heel specifieke materie gaat, is het niet eenvoudig om zonder vooropleiding aan het examen deel te nemen.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • veiligheidsschoenen
 • veiligheidsbril
 • werkkledij

 

Dossierrecht:

Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht bedraagt 141 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld (€ 121 incl. BTW) van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na het examen per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten overschrijven naar de bevoegde diensten van Departement Omgeving.

TER INFO:

 • Certificaat Cat. I: Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).
 • Certificaat Cat II: Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
 • Certificaat Cat. III: Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.
 • Certificaat Cat IV: Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.

Het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar geldig, daarna kan je een actualisatie doen: Koelcertificering: ACTUALISATIE of "hernieuwing certificaat in de koeltechniek".

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding (en na slagen in het examen) beschik je over een certficaat van vakbekwaamheid. Je hebt de theoretische kennis over koeltechniek en je kent de wetgeving. Je beheerst de koeltechnische handelingen en je hebt het braseren onder de knie.

koeling-koelmiddel-certificaat-1-1_2010-960.jpg
koeling-koelmiddel-certificaat-1-4_2010-960.png
koeling-koelmiddel-certificaat-1-traject_2010-960.jpg

Programma

Deze opleiding bestaat uit een vooropleiding koelcertificering van 3 modules + 1 dag examen:

THEORIE KOELTECHNIEK EN WETGEVING (2 sessies = 1dag)

 • Milieu-impact door het gebruik van koelmiddelen: emissie ozonafbrekende stoffen, directe en indirecte emissie, koelmiddelen problematiek, energieverbruik
 • Koelmiddelen: gereglementeerde en toegestane koelmiddelen en oliën
 • Lekdichtheid: bepaling, beproevingstechnieken, reduceren, risico's,...
 • Wetgeving: elementaire kennis Montreal, Kyoto, ARAB, HACCP, federale en gewestelijke wetgeving,...

KOELTECHNISCHE HANDELINGEN (2 sessies = 1dag)

 • Onder druk brengen met inert gas
 • Verifiëren van lekdichtheid
 • Vacuümeren en controle
 • Vullen van een installatie
 • Wegen en noteren van gebruikte hoeveelheden
 • In werking stellen, afregelen en controle, goede functionering
 • Onderhoud, periodieke controle en logboek
 • Terugwinning van koelmiddelen
 • Herhaling van terugwinning met minimaal koelemiddelen verlies

 

BRASEREN (2 sessies = 1dag)

 • Montage volgens de actuele regelgeving
 • Braseren van verschillende componenten: koper, messing en staal
 • Plooitechnieken
 • Bevestiging- en isolatietechnieken
 • Onder druk brengen door stikstof
 • Lekproef
 • Controle kwaliteit braseren

EXAMEN (1dag)

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 24/04/2020 08:30 12:00
vrijdag 24/04/2020 12:30 16:00
vrijdag 08/05/2020 08:30 12:00
vrijdag 08/05/2020 12:30 16:00
vrijdag 15/05/2020 08:30 12:00
vrijdag 15/05/2020 12:30 16:00
vrijdag 29/05/2020 08:30 09:20
vrijdag 29/05/2020 09:20 12:00
vrijdag 29/05/2020 12:30 13:20
vrijdag 29/05/2020 13:20 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Om erkend te worden door departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 05/06/2020 08:30 12:00
vrijdag 05/06/2020 12:30 16:00
vrijdag 12/06/2020 08:30 12:00
vrijdag 12/06/2020 12:30 16:00
vrijdag 19/06/2020 08:30 12:00
vrijdag 19/06/2020 12:30 16:00
vrijdag 26/06/2020 08:30 09:20
vrijdag 26/06/2020 09:20 12:00
vrijdag 26/06/2020 12:30 13:20
vrijdag 26/06/2020 13:20 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Om erkend te worden door departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen.