#120211
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koelcertificering: actualisatie


Update je kennis

Introductie

De geldigheid van het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar. Dit betekent dat de vele koeltechnici een actualisatie-examen dienen af te leggen.

De geldigheid van het vorige certificaat wordt automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als de koeltechnicus in de periode van 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat minstens 60 % van de punten behaalt voor het actualisatie-examen.

Indien de koeltechnicus in de periode van meer dan 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en minstens 60 % van de punten behaalt dan wordt een certificaat uitgereikt met als geldigheidstermijn zes jaar en met als uitreikingsdatum de datum van de examenzitting.

Indien een technicus met een vervallen certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en hij slaagt, dan wordt een certificaat uitgereikt voor een termijn van vijf jaar met als begindatum de uitreikingsdatum. De geldigheidstermijn van het nieuwe certificaat wordt dus niet aansluitend op zijn vorige certificaat verlengd.

Omschrijving

Deze opleiding richt zich naar houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I'. Dit certificaat moet om de vijf jaar hernieuwd worden, als de technicus koeltechnische handelingen wil blijven uitvoeren. Dit is wettelijk bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007) inzake de certificering van koeltechnische bedrijven aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009) over de certificering koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici. Dit Besluit integreert de bepalingen van de Verordening 30-2008 van de Europese Commissie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie ...' die hun certificering willen behouden.

Voorkennis

Men moet het behaalde certificaat in de koeltechniek dat binnen 12 maanden vervalt kunnen voorleggen.

Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat
 • de houder moet zijn certificaat voorleggen aan het examencentrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen

Stel dat een certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen. Het gemotiveerd aanvragen via LNE is niet meer nodig.

Bijkomende info

Dossierrecht
Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht bedraagt 144 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld (€ 121 incl. BTW) van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na het examen per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten overschrijven naar de bevoegde diensten van Departement Omgeving.

 

Erkenning door Vormelek

 

Ter info:

 • Certificaat Cat. I: Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).
 • Certificaat Cat II: Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
 • Certificaat Cat. III: Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.
 • Certificaat Cat IV: Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
vormelek-1-3_2012-211.jpg
stempel-certified-1-1_2012-211.jpg
pyramide-1-1-2_2012-211.jpg
traject-1-traject_2012-211.jpg

Programma

 • Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek
  • Milieu-impact ten gevolge van het gebruik van koelmiddelen
  • Koelmiddelen
  • Lekdichtheid
 • Kennis van de Vlaamse regering en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek
  • Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal)
 • Koeltechnische handelingen
  • de ingebruikname
  • het onderhoud
  • de installatiecontrole
  • de periodieke controle
  • de terugwinning van koelmiddelen
 • PC TEST
  • over de vragen ter beschikking gesteld door LNE, klik hier!

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 25/05/2020 08:30 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)!

Prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 18/02/2020 08:30 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)!

Prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 02/12/2019 08:30 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)!

Prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 27/04/2020 08:30 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)!

Prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 144* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen