#120211
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Koelcertificering: actualisatie

Update je kennis

Introductie

De geldigheid van het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar. Dit betekent dat de vele koeltechnici een actualisatie-examen dienen af te leggen.

De geldigheid van het vorige certificaat wordt automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als de koeltechnicus in de periode van 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat minstens 60 % van de punten behaalt voor het actualisatie-examen.

Indien de koeltechnicus in de periode van meer dan 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en minstens 60 % van de punten behaalt dan wordt een certificaat uitgereikt met als geldigheidstermijn zes jaar en met als uitreikingsdatum de datum van de examenzitting.

Indien een technicus met een vervallen certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en hij slaagt, dan wordt een certificaat uitgereikt voor een termijn van vijf jaar met als begindatum de uitreikingsdatum. De geldigheidstermijn van het nieuwe certificaat wordt dus niet aansluitend op zijn vorige certificaat verlengd.

Omschrijving

Deze opleiding richt zich naar houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I'. Dit certificaat moet om de vijf jaar hernieuwd worden, als de technicus koeltechnische handelingen wil blijven uitvoeren. Dit is wettelijk bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007) inzake de certificering van koeltechnische bedrijven aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009) over de certificering koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici. Dit Besluit integreert de bepalingen van de Verordening 30-2008 van de Europese Commissie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie ...' die hun certificering willen behouden.

Voorkennis

Men moet het behaalde certificaat in de koeltechniek dat binnen 12 maanden vervalt kunnen voorleggen.

Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat
 • de houder moet zijn certificaat voorleggen aan het examencentrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen

Stel dat een certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen. Het gemotiveerd aanvragen via LNE is niet meer nodig.

Bijkomende info

Erkenning door Vormelek

TER INFO:

 • Certificaat Cat. I: Uitvoeren van onderhoud, revisies, terugwinning, lekkage controle en installatie van alle koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's).
 • Certificaat Cat II: Uitvoeren van onderhoud, revisie, terugwinning, lekkage controle en installatie van  koelinstallaties met gefluoreerde koelmiddel (H(C)FK's)beperkt tot 3 kg. en lekkage controles op installaties < 3 kg. op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
 • Certificaat Cat. III: Terugwinning van koelmiddelen op installaties met gefluoreerd koelmiddel (H(C)FK's) < 3 kg.
 • Certificaat Cat IV:  Lekkage controles op alle koelinstallaties met gefluoreerd koelmiddel H(C)FK's op voorwaarde dat het koelcircuit niet geopend wordt.
stempelcertified-1-1_2012-211.jpg
pyramide1-1-2_2012-211.jpg
vormelek-1-3_2012-211.jpg
traject-1-traject_2012-211.jpg

Programma

Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek

 • Milieu-impact ten gevolge van het gebruik van koelmiddelen
 • Koelmiddelen
 • Lekdichtheid

Kennis van de Vlaamse regering en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek

 • Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal)

Koeltechnische handelingen

 • de ingebruikname
 • het onderhoud
 • de installatiecontrole
 • de periodieke controle
 • de terugwinning van koelmiddelen

PC TEST

 • over de vragen ter beschikking gesteld door LNE op https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20150213_examenvragen_koeltechniek_eerste_examen.pdf
Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/10/2018 08:30 12:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)

prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 141* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)

prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 141* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)

prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 141* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Datum Startuur Einduur
maandag 03/12/2018 08:30 12:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)

prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 141* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

getuigschrift

Bij slagen: Certificaat in de koeltechniek (terug geldig voor een periode van 5 jaar)

prijsinfo

Om erkend te worden door Departement Omgeving moet er een retributie betaald worden van € 141* (vrij van BTW).

*Dit bedrag kan wijzigen