#120211 #Elektriciteit en airco

Koelcertificering: actualisatie

Omschrijving

De geldigheid van het certificaat in de koeltechniek is 5 jaar. Dit betekent dat de vele koeltechnici een actualisatie-examen dienen af te leggen.

De geldigheid van het vorige certificaat wordt automatisch verlengd voor een periode van vijf jaar als de koeltechnicus in de periode van 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat minstens 60 % van de punten behaalt voor het actualisatie-examen.

Indien de koeltechnicus in de periode van meer dan 12 maanden vóór de vervaldatum van het lopende certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en minstens 60 % van de punten behaalt dan wordt een certificaat uitgereikt met als geldigheidstermijn zes jaar en met als uitreikingsdatum de datum van de examenzitting.

Indien een technicus met een vervallen certificaat deelneemt aan het actualisatie-examen en hij slaagt, dan wordt een certificaat uitgereikt voor een termijn van vijf jaar met als begindatum de uitreikingsdatum. De geldigheidstermijn van het nieuwe certificaat wordt dus niet aansluitend op zijn vorige certificaat verlengd.

Deze opleiding richt zich naar houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I'. Dit certificaat moet om de vijf jaar hernieuwd worden, als de technicus koeltechnische handelingen wil blijven uitvoeren. Dit is wettelijk bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2007) inzake de certificering van koeltechnische bedrijven aangevuld met het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2009) over de certificering koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici. Dit Besluit integreert de bepalingen van de Verordening 30-2008 van de Europese Commissie.

Voorkennis

Men moet het behaalde certificaat in de koeltechniek dat binnen 12 maanden vervalt kunnen voorleggen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Houders van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie ...' of een 'Attest van bekwaamheid in de koeltechniek' (uitdovende benaming gebruikt tot 4 september 2009).

Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van het 'Certificaat in de koeltechniek categorie I' in de periode van twaalf maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat
 • de houder moet zijn certificaat voorleggen aan het examencentrum wil hij/zij kunnen deelnemen aan het actualisatie-examen

Stel dat een certificaat van een koeltechnicus vervallen is, dan mag hij/zij alsnog deelnemen aan een actualisatie-examen.

Het gemotiveerd aanvragen via LNE is niet meer nodig.

Programma

Theoretisch onderdeel inzake koeltechniek

 • Milieu-impact ten gevolge van het gebruik van koelmiddelen
 • Koelmiddelen
 • Lekdichtheid

Kennis van de Vlaamse regering en Nederlandstalige terminologie rond koelmiddelenproblematiek

 • Relevante milieuwetgeving (gewestelijk, federaal, internationaal)

Koeltechnische handelingen

 • de ingebruikname
 • het onderhoud
 • de installatiecontrole
 • de periodieke controle
 • de terugwinning van koelmiddelen

PC TEST

Lesdata

Datum Startuur Einduur
09/10/2018 08:30 12:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
03/12/2018 08:30 12:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be