Inbraakbeveiliging - bijscholing leidinggevend personeel


Verplichte bijscholing leidinggevend personeel inbraakbeveiliging
#040171
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Introductie

Opleiding in het kader van de verplichte bijscholing voor houders van een certificaat van kwalificatie en opleiding inzake leiding geven in alarmsystemen en -centrales.

Wenst je jouwcertificaat te verlengen, dan zijn onderstaande bijscholingen een must:

Omschrijving

Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van de opleidingsinstellingen schrijft voor dat iedere leidinggevende van een beveiligingsonderneming een bijscholingscursus moet volgen binnen de zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsdatum van hun 'certificaat van opleiding van leidinggevend personeel van een beveiligingsonderneming'. Door het volgen van de bijscholing kan het certificaat terug voor vijf jaar verlengd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Houders van het certificaat voor leidinggevend personeel van een beveiligingsondernemingen.

Voorkennis

  • Je hebt het beveilingscertificaat van leidinggevende reeds behaald.
  • Voor aanvang van de eerste les moet de cursist aan de opleidingsinstelling een uittreksel strafregister bezorgen. Het uittreksel mag maximum 6 maand oud zijn. Dit betreft het model 596.1
Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on