Inbraakbeveiliging - basis leidinggevend personeel


Leidinggevende in de beveiligingssector
#040212
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Introductie

Wi je werken in de inbraakbeveiliging dan is het volgen deze opleiding naast het volgen van de specifieke Inbraakbeveiliging - basis conceptie en de Inbraakbeveiliging - basis installatie en onderhoud, een must.

Deze opleiding, voor wie zich wil specialiseren als leidinggevende van een beveiligingsonderneming, wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten van alarm- en beveiligingssystemen uitoefenen tenzij men deze opleiding met succes gevolgd heeft.

Omschrijving

De opleiding is bestemd voor wie als leidinggevende in de beveiliging aan de slag wil en wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk de werkelijke leiding van een beveiligingsonderneming waarnemen tenzij men deze opleiding met succes volgde.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Zelfstandige elektro- en alarminstallateurs
 • Leidinggevend personeel van beveiligingsondernemingen

Voorkennis

 • Voor aanvang van de vierde les moet de cursist aan de opleidingsinstelling een uittreksel strafregister bezorgen. Het uittreksel mag maximum 6 maand oud zijn. Dit betreft het model 596.1
 • Voor deze drie basisopleidingen is een minimum aanwezigheid van 80% vereist, zoniet kan géén toelating tot het afleggen van het examen gegeven worden.
inbraakbevelliging-1-4_2004-212.jpg

Programma

 • Algemene beveiligingsfilosofie en risicomanagement (15 uren)
  • beveiliging
  • beveiligingsmethoden en -technieken
  • beveiligingsindustrie
 • Recht (12 uren)
  • reglementering van de sector
  • onderhoudscontracten
  • aansprakelijkheid
  • verzekeringen
  • lokale reglementeringen
 • Personeelsselectie (3 uren)
 • Projecteringsoefeningen (12 uren)
 • Deontologie, rechten en plichten (3 uren)
 • Examen (proef waaruit beroepskennis blijkt)
 • Aster Buysschaert, Hoofd afdeling misdaadpreventie politiezone VLAS
 • Jacques Deschamps, basisdocent "elektronische beveiliging" in de opleidingscursussen beveiligingen
 • Claude Vermeulen, basisdocent "elektronische beveiliging" in de opleidingscursussen beveiligingen
 • Peter Van Melckebeke, Verzekeringen
Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on