Elektromecanicien - voltijdse dagopleiding


Elektromecanicien
#160265
#Opleiding #Elektriciteit en airco

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na dit opleidingstraject kan je - rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften - volgende activiteiten zelfstandig uitvoeren:

 • In het kader van preventief onderhoud de werking van het materiaal, de instrumentengegevens en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten ... controleren. De machine of installatie preventief onderhouden
 • In het kader van correctief onderhoud, defecten of storingen lokaliseren en diagnosticeren. Defecte onderdelen vervangen, herstellen, testen en afstellen
 • Je kan een voorbereidende test uitvoeren voor het vrijgeven van de machine of installatie

Omschrijving

Als elektromecanicien plan en voer je correctieve en preventieve acties uit teneinde de functionaliteit (presentaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiigheid, ...) van industriële machines, installaties of systemen te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Personen die zich zelfstandig wensen te vestigen, al dan niet in bijberoep
 • Personen die tewerkgesteld willen worden in de sector
 • Pas afgestudeerden
 • Personen met interesse voor elektriciteit en mechanica

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent of wordt minimum 18 jaar in het jaar dat de cursus van start gaat.

Bijkomende info

BEHOUD VAN STUDENTENSTATUUT

Jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De voltijdse dagopleidingen van Syntra West voldoen ook aan de voorwaarden voor het behouden van de kinderbijslag.

Programma

Basis elektriciteit - 80 uur

 • Positionering van het beroep en de opleiding
 • Veiligheidsaspecten
 • Machines en gereedschappen: gepaste machines en gereedschappen gebruiken
 • Schakelingen
 • Kabels
 • Verlichtingsinstallaties
 • Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning
 • Aarding
 • Verdeelborden
 • Examen

Basis motoren en sensoren - 52 uur

 • Motoren:
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten
  • Opvolgdocumenten invullen
 • Sensoren:
  • Preventieve onderhoudsactiviteiten
  • Montage-activiteiten
  • Opvolgdocumenten invullen

Basis onderhoudsmechanica - 64 uur

 • Verbindingstechnieken
 • Lagers – Kettingen - Riemen
 • Reductiekasten
 • Koppelingen

Basis pneumatica en hydraulica - 68 uur

 • Preventief onderhoud:
  • Voorbereiding
  • Schema's en werkfiches lezen
  • Slijtage en andere afwijkingen herkennen
  • Onderhoudsacties uitvoeren
 • Montageactiviteiten:
  • Voorbereiding
  • Pneumatische montage
  • Hydraulische montage
  • Opvolgdocumenten invullen

Uitstroom KMO-mederwerker onderhoudsmonteur

Bedrijfselektriciteit - 128 uur

 • Motoren
  • Schemalezen
  • Praktijk
  • Nieuwe technologieën
  • AREI industrieel  
  • Organisatie bedrijf
 • Sensoren
  • Theorie
  • Praktijk
 • PLC-basis en netsystemen

Pompen en appendages - 64 uur

 • Theorie van pompen
 • Centrifugaalpomp praktijk
 • Andere pompen praktijk
 • Karakteristieken en storing zoeken centrifugaalpomp
 • Karakteristieken en storing zoeken andere pompen
 • Appendages - praktijk

Ondernemerschap - 80 uur

 • Personal branding
 • Een marketingplan opstellen
 • Basis verkoop technisch
 • Verkooptechnieken
 • Een financieel plan opstellen
 • Pitchen
 • Netwerken
 • Basis boekhouden
 • Opstartformaliteiten
 • Wetgeving en verzekering
 • Futureproof ondernemen
 • Digitale marketing

Eindwerkbegeleiding - 16 uur

Examen

De eindproef is een overkoepelende proef die tot doel heeft te beoordelen of je klaar bent om (als startende ondernemer) in een bepaald beroep te starten. Tijdens het verloop van de opleiding leg je reeds verschillende proeven (theorie en/of praktijk) af. Tijdens de eindproef beoordeelt de jury of je de voor het getuigschrift vereiste competenties in voldoende mate verworven hebt.

Tijdens de eindproef Elektromecanicien is het aan jou om

 • je te profileren als Elektromecanicien door het opmaken en toelichten van de monografie (of eindwerk) waarin een concreet projectdossier behandeld wordt.
 • je parate kennis van het beroep aan te tonen.

Stageovereenkomst

De aangeleerde theorie en praktijk kan je toepassen op je stageplaats, waarnaar je zelf op zoek gaat. De stageplaats mag zich situeren binnen je eigen regio.

Getuigschrift

Na het volgen en slagen in alle modules van deze opleiding krijg je een DIPLOMA ondernemerschapstraject Elektromecanicien.

In deze opleiding geven verschillende docenten les die dagdagelijks in de praktijk staan. Op deze manier wordt de nodige beroepskennis aangereikt.