Renovatiecoördinator - tertiaire gebouwen

Renoveren van niet-residentiële gebouwen!
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
Hou me op de hoogte
 • icon Najaar 2024
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend
 • icon Nog niet gekend

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding heb je kennis over:

 • bouwfysische technieken en verschillende HVACR-technieken in tertiaire gebouwen om energetisch en duurzaam te renoveren.
 • projectmanagement en -coördinatie en ken je de aandachtspunten bij renovatieprojecten tertiaire gebouwen, zoals de coördinatie van de renovatiewerkzaamheden, planning en budgetbewaking.
 • wet- en regelgeving van toepassing op renovatieprojecten tertiaire gebouwen.

Daarnaast beschik je over communicatieve skills:

 • aansturen van de verschillende actoren op en rond de werf
 • opvolgen en bijsturen van het project
 • belangen verdedigen van de bouwheer bij de verschillende aannemers
 • opleveren conform de afspraken.  

Omschrijving

Het doel van de opleiding renovatiecoördinator voor tertiaire gebouwen is om jou op te leiden zodat je in staat bent om renovatieprojecten succesvol te plannen, te coördineren en uit te voeren met aandacht voor technische, economische, milieu- en sociale aspecten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • De opleiding is bedoeld voor renovatiecoördinatoren residentiële gebouwen die zich verder willen specialiseren in niet-residentiële gebouwen en bouwt verder op het OT renovatiecoördinator toegespitst op residentiële gebouwen.
 • De opleiding is een specialisatietraject voor renovaties van niet-residentiële gebouwen en bouwt verder op andere algemene opleidingen rond renovatiecoördinator, bachelor en master bouwkunde, energiedeskundige type C en D.

Toelatingsvoorwaarden

Je beschikt over een kwalificatiebewijs:

 • Getuigschrift OT Renovatiecoördinator
 • Certificaat Energiedeskundige Type C of D
 • Diploma Bachelor Bouwkunde, Architectuur of Ingenieurswetenschappen
 • Diploma Master Bouwkunde, Architectuur of Ingenieurswetenschappen

of je hebt aantoonbare ervaring:

 • Actieve bouwprofessionals zonder de nodige kwalificatie en met minimaal 3 jaar relevante ervaring in het leiden en coördineren van bouw- en/of renovatieprojecten

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Bouwfysica Tertiaire Gebouwen

 • Toekomstgericht BENoveren
 • Ventilatie en binnenklimaat
 • Energie en EPB bij tertiaire gebouwen

Technieken tertiaire gebouwen

 • Overzicht verschillende technieken voor niet-residentiële gebouwen
 • Warmtepompen
 • HVACR Technieken
 • Luchtgroepen
 • Chillers
 • Warmtegeneratoren
 • Energieboekhouding en -management

Toegepaste bedrijfsvoering renovatie tertiaire gebouwen

 • Overzicht fases renovatieprojecten
 • Renovatie kantoor
 • Renovatie winkelruimte
 • Renovatie openbaar gebouw
 • Renovatie school

Communicatieskills renovatiecoördinatoren

 • Introductie communicatie
 • Communicatie bij renovatieprojecten
 • Toepassingen

Toegepaste wet- en regelgeving tertiaire gebouwen

 • Openbare aanbestedingen
 • Milieuvergunningsdecreet
 • Afvalbeheer
 • Waterbeheer
 • Luchtkwaliteit
 • Asbest in tertiaire gebouwen
 • Veiligheid op de werf

Eindproef Renovatiecoördinator Tertiaire Gebouwen

Wil je meer weten?

FotoSofie Deschepper
curl effect

Heb je vragen over een opleiding?
Of denk je eraan om die op maat of op locatie te organiseren?

Contacteer onze Productmanager

Sofie Deschepper

Stel je vraag