Verlenging certificaat van bekwaamheid installateur warmtepompen (RESCert)


De erkenningsperiode van je certificaat verlengen
#210362
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

Wil je het certificaat van bekwaamheid Warmtepompen hernieuwen?
Als je slaagt voor deze bijscholing, wordt je erkenningsperiode verlengd.

Omschrijving

Het bekwaamheidsattest Warmtepompen dient na 7 jaar hernieuwd te worden.

De bijscholing informeert over recente wijzigingen in het vakgebied, zowel wat betreft de wetgeving als nieuwe ontwikkelingen en kan maximaal 2 jaar voor de vervaldatum gevolgd worden.

Opgelet: de vervaldatum van het oorspronkelijke attest mag niet overschreden worden alvorens de bijscholing te volgen, ook de aanvraag ter verlenging van het certificaat moet ingediend worden bij RESCert voor de vervaldatum.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die in het bezit is van het bekwaamheidsattest Warmtepompen, erkend door RESCert.

Methodologie

Procedure vanaf inschrijving:

  • Na inschrijving op de hernieuwingscursus ontvang je de syllabus. Dit is een tekst met een 50 à 200 vragen met antwoorden. Elk antwoord wordt gevolgd door een meer gedetailleerde uitleg. Hiervan wordt verwacht dat de cursist deze op voorhand heeft ingestudeerd, voordat hij/zij de bijscholing volgt.
  • De kandidaat stuurt tijdig zijn/haar vragen door aan Syntra West zodat de lesgever de vragen kan voorbereiden en bespreken in de bijscholing. De manier woorop de vragen kunnen gesteld worden, wordt doorgegeven na de inschrijving.
  • Elke kandidaat is vervolgens verplicht een bijscholing te volgen van minstens 3 uur in een erkende opleidingsinstelling. Ook de op voorhand gestelde vragen worden hier behandeld.
  • Na de bijscholing en voor de vervaldatum van de geldigheid van jouw certificaat leg je een examen af in een erkende exameninstelling. Dit examen bestaat uit 15 meerkeuzevragen. Elke vraag komt uit de syllabus. Na slagen op dit examen krijg je een getuigschrift, daarmee kun je zelf een verlenging van jouw certificaat aanvragen.

Programma

De opfrissingscursus is onderverdeeld in 4 modules:

  • Module 1: Globale aspecten en wetgeving
  • Module 2: Technische aspecten
  • Module 3: Aspecten van ontwerp voor een optimale werking
  • Module 4: Veilig werken
Docent aan het woord

De opleiding dispatcher bieden we aan via afstandsleren en contactlessen.

Dirk

See you on