Technicus vloeibare brandstoffen


Behaal je 'Certificaat van bekwaamheid' inzake vloeibare brandstoffen
#050132
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

De opleiding bestaat uit 2 modules:

Omschrijving

Mazoutbranders krijgen jaarlijks een grondige controle, waarbij ze eventueel bijgeregeld of vervangen worden. Die service gebeurt door speciaal daartoe erkende technici, die gemachtigd zijn keuringsattesten af te leveren. Dat kunnen zelfstandige brandertechnici zijn, maar bij grote ondernemingen gebeurt dat soms ook door de eigen onderhoudsdienst. Zij moeten altijd over een certificaat van erkenning beschikken.

In deze opleiding wordt zowel het mechanische als het elektrische gedeelte van de oliebrander theoretisch en praktisch behandeld. Je onderzoekt de verschillende schakelingen aan de hand van didactische panelen. In het trainingscentrum (uniek in Vlaanderen!), goedgekeurd door het departement Leefmilieu van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, toets je je theoretische kennis aan de praktijk. Je kunt er oefenen op 14 volledig uitgeruste verwarmingsinstallaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs centrale verwarming

Voorkennis

Je hebt een  grondige kennis elektriciteit nodig om de cursus vlot te kunnen volgen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minstens 18 jaar.

Methodologie

atelier-oostende-1-2_2005-132.jpg
atelier-oostende-1-1_2005-132.jpg
atelier-oostende-1-3_2005-132.jpg

Programma

 • De kenmerken van stookoliën
 • Toegepaste elektriciteit voor verwarmingstechnieken
 • De technologie en de uitrusting van de stookketels
 • De verschillende types van oliebranders
 • De onderdelen van een oliebrander
 • De comptabiliteit stookketel-brander
 • De regelings- en de veiligheidsapparatuur
 • De afstelling van de oliebrander
 • De reparatie en het ontstoren van stookketels en branders
 • Het reinigen van stookketels en branders
 • De verbranding van stookolie
 • De warmtetransmissie
 • De verbrandingscontrole
 • Het afvoerkanaal
 • Het nazicht en het vegen van het afvoerkanaal
 • De inrichting en de verluchting van het stooklokaal
 • De werking, het gebruik, de controle en het onderhoud van de meetapparatuur vereist voor het uitvoeren van de controleproeven op de goede werking  

Het examen technicus vloeibare brandstoffen centrale verwarming bestaat uit:

 • Een schriftelijk theoretisch onderdeel
 • Een praktische proef
 • Een mondeling theoretisch deel
 • Een onderdeel met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie.

Elk deel wordt afzonderlijk beoordeeld. Een cursist slaagt voor de proeven als hij op elk onderdeel minstens vijftig procent van de punten haalt en in het totaal minstens zestig procent van de punten haalt. Iedere kandidaat wordt onder meer gevraagd om een toepasselijk centraal stooktoestel waaraan verschillende defecten werden aangebracht te ontstoren en te regelen. De proef wordt afgesloten met de controleproeven op de goede werking en het invullen van het bijhorend reinigingsattest en het bijhorend verbrandingsattest. Een cursist slaagt voor de praktische proef als hij minstens zestig procent van de punten behaalt.

Aanvullende informatie

De prijzen zijn inclusief digitale syllabus.

Examens, Praktijkproeven & Getuigschrift:

Wie slaagt in de proef behaalt het 'Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof'.

Om deze erkenning van vakbekwaamheid te behouden moet je je om de vijf jaar opnieuw bijscholen.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 / 476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Getuigschrift

Wie slaagt in de proef behaalt het "Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof".

Deze erkenning is van onbepaalde duur, maar de vijfjaarlijkse bijscholing blijft verplicht.