#070078
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Technicus gasvormige brandstoffen: GII


Audit van verwarmingsketels >100kW

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de moduleproef behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GII.

Introductie

Deze opleiding vloeit voort uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007.

Deze regelgeving vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties zullen leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenning vernieuwen.

Omschrijving

De opleiding van een technicus gasvormige brandstof is modulair opgevat. Ze bestaat uit 4 modules: twee basismodules (Wetgeving & verwarmingsaudit en Normen & veiligheidseisen) en twee uitbreidingsmodules (module GI en GII). Elke module bespreekt een categorie van gastoestellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Gekwalificeerde technici gasvormige brandstof: GI.

Voorkennis

 • Je bent geslaagd voor module GI.
 • Je doet voorafgaand een instaptest elektriciteit.
  • Bij het slagen van de instaptest kun je aan een proef deelnemen, die de kwalificatie vaststelt van technicus gasvormige brandstof niveau GII.

Programma

 • Technologie
 • aangeblazen gasbranders: bouw en werking
 • gaskleppen en servomotoren
 • Branderautomaten en toegepaste elektriciteit
 • ionisatiebeveiliging en UV-beveiliging
 • bescherming van de fasen en aarding
 • Gasverbranding
 • techniek van de gasverbranding
 • low NOX-techniek
 • CO-vorming
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring van het gastoestel
 • onderhoud en nazicht van de verschillende onderdelen
 • storingen opsporen en verhelpen
 • brander afstellen
 • bepaling van het gasdebiet en druk meten
 • controle van het toestel na onderhoud en ontstoring
 • controle van de veiligheden
 • controleproeven uitvoeren
 • bepaling van het verbrandingsrendement
 • trek meten
 • verschillende attesten invullen en reglementering
 • rol van de erkende technicus gasvormige brandstof niveau GII.

Proef

Je biedt je op de proef aan met je meetapparatuur. Zonder of met gebrekkig werkende apparatuur, krijg je geen toelating tot de praktische proef en kom je niet in aanmerking voor het certificaat.

Een theoretisch en een praktisch luik zijn de twee bestanddelen van dit examen. De schriftelijke proef peilt naar jouw technologische kennis van de ventilatorgasbranders, de branderautomaten en de toegepaste elektriciteit aangevuld met de principes van de gasverbranding (CO-vorming). In het praktijkgedeelte moet je een brander kunnen afstellen, de veiligheden controleren en de luchttoevoer meten. Tot slot moet je de verschillende attesten correct kunnen invullen.

Aanvullende informatie

Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij de opleiding: premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer; tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren); tussenkomst van €15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren).

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02  476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Getuigschrift

Wie slaagt in de moduleproef behaalt het Certificaat Bekwaamheidsattest gasvormige brandstoffen GII, erkend door LNE