#160387
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Technicus gasvormige brandstoffen GI - Traject

Introductie

Deze opleiding is ontstaan uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007.

Omschrijving

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Wetgeving Vlaanderen + Verwarmingsaudit (<= 100 kW) (16 lesuren + 4 uur examen) - 100% aanwezigheid vereist!

De wetgeving rond gasvormige en vloeibare brandstoffen is intussen gewijzigd. Een update krijgen van de actuele wetgeving is voor iedereen een must, ook voor wie al een erkenning heeft. Het doel van deze opleiding is je een inzicht te verschaffen in de wetgeving en de verwarmingsaudit kleiner of gelijk aan 100 kW. De erkenning als technicus wordt verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt wordt door een erkend opleidingscentrum. De volledige procedure verloopt via een erkend opleidingscentrum. Syntra West Campus Oostende is in het bezit van alle nodige erkenningen.

Cerga: normen en veiligheidseisen voor huishoudelijke gasinstallaties (48 lesuren + 4 uur examen)

Deze training geeft verwarmingstechnici inzicht in de normen en veiligheidseisen toegepast op huishoudelijke gasinstallaties.

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Opgelet: voor deze module moet je minstens 10 van de 12 lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan het examen.

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI (56 lesuren + 8 uur examen)

In deze module kan u pas instappen NA het volgen van de 2 voorafgaande modules.

Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de veiligheidsaspecten concentreert deze module zich op alle aspecten van niet-premix en premixtoestellen.
Het stooktoestellenbesluit vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenningen vernieuwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs die zich wensen te specialiseren als 'Technicus gasvormige brandstoffen'.

Bijkomende info

Dossierrecht

Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een erkenning als technicus  gasvormige brandstof niveau GI bedraagt 144 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.
Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na de moduleproeven per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van LNE.

Aanvullende informatie

Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding: premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer; tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren); tussenkomst van €15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren).

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de examenmodule behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI.

Programma

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Wetgeving Vlaanderen + Verwarmingsaudit (<= 100 kW) (16 lesuren + 4 uur examen) - 100% aanwezigheid vereist!

De wetgeving rond gasvormige en vloeibare brandstoffen is intussen gewijzigd. Een update krijgen van de actuele wetgeving is voor iedereen een must, ook voor wie al een erkenning heeft. Het doel van deze opleiding is je een inzicht te verschaffen in de wetgeving en de verwarmingsaudit kleiner of gelijk aan 100 kW. De erkenning als technicus wordt verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt wordt door een erkend opleidingscentrum. De volledige procedure verloopt via een erkend opleidingscentrum. Syntra West Campus Oostende is in het bezit van alle nodige erkenningen.

Cerga: normen en veiligheidseisen voor huishoudelijke gasinstallaties (48 lesuren + 4 uur examen)

Deze training geeft verwarmingstechnici inzicht in de normen en veiligheidseisen toegepast op huishoudelijke gasinstallaties.
CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Opgelet: voor deze module moet je minstens 10 van de 12 lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan het examen.

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI (56 lesuren + 8 uur examen)

In deze module kan u pas instappen NA het volgen van de 2 voorafgaande modules.
Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de veiligheidsaspecten concentreert deze module zich op alle aspecten van niet-premix en premixtoestellen.
Het stooktoestellenbesluit vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenningen vernieuwen.

Getuigschrift

    · Wie slaagt in alle moduleproeven behaalt het "Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof" erkend door LNE.
    · Wie slaagt voor de module Normen en Veiligheidseisen bekomt het certificaat CERGA-professioneel gasinstallateur.
  • Decat Marc
  • Tjoens Daniel
  • Deloddere Henk
  • Delaere Dries