Technicus gasvormige brandstoffen GI - Traject


Je wilt het erkenningsnummer voor gasvormige brandstoffen bekomen zodat je het onderhoud kan doen van atmosferische en condenserende gasketels?
#160387
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de examenmodule behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI erkend door Departement Omgeving.

Introductie

Deze opleiding is ontstaan uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007.

Omschrijving

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Basisopleiding Cerga (48 lesuren + 4 uur examen)

Deze training geeft verwarmingstechnici inzicht in de normen toegepast op huishoudelijke gasinstallaties.

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Opgelet: voor deze module moet je minstens 10 van de 12 lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan het examen.

Wetgeving Vlaanderen + Verwarmingsaudit (<= 100 kW) (16 lesuren + 4 uur examen) - 100% aanwezigheid vereist!

De wetgeving rond gasvormige en vloeibare brandstoffen is intussen gewijzigd. Een update krijgen van de actuele wetgeving is voor iedereen een must, ook voor wie al een erkenning heeft. Het doel van deze opleiding is je een inzicht te verschaffen in de wetgeving en de verwarmingsaudit kleiner of gelijk aan 100 kW. De erkenning als technicus wordt verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt wordt door een erkend opleidingscentrum.

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI (56 lesuren + 8 uur examen)

In deze module kun je pas instappen NA het volgen van de 2 voorafgaande modules.

Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de veiligheidsaspecten concentreert deze module zich op alle aspecten van niet-premix en premixtoestellen.
Het stooktoestellenbesluit vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren.

Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenningen vernieuwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs die zich wensen te specialiseren als 'Technicus gasvormige brandstoffen'.

Bijkomende info

Retributie

Nieuwe retributieregeling sinds 1 januari 2020: jaarlijkse betaling toezichtsretributie.

Je betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat je de erkenning hebt verkregen.

Wegens het persoonlijk belang, ontvang je een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op jouw officiële thuisadres uit het rijksregister.

https://omgeving.vlaanderen.be/retributies-erkenningen

Aanvullende informatie

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: http://www.constructiv.be/nl-BE/

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Programma

De opleiding bestaat uit 3 modules:

Basisopleiding Cerga (48 lesuren + 4 uur examen)

Deze training geeft verwarmingstechnici inzicht in de normen en veiligheidseisen toegepast op huishoudelijke gasinstallaties.

CERGA is een keurmerk. Wie het CERGA-label draagt onderscheidt zich van de niet CERGA-installateurs en toont zijn/haar meerwaarde op het vlak van technische expertise, professionalisme en verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

Opgelet: voor deze module moet je minstens 10 van de 12 lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan het examen.

Wetgeving Vlaanderen + Verwarmingsaudit (<= 100 kW) (16 lesuren + 4 uur examen) - 100% aanwezigheid vereist!

De wetgeving rond gasvormige en vloeibare brandstoffen is intussen gewijzigd. Een update krijgen van de actuele wetgeving is voor iedereen een must, ook voor wie al een erkenning heeft. Het doel van deze opleiding is je een inzicht te verschaffen in de wetgeving en de verwarmingsaudit kleiner of gelijk aan 100 kW. De erkenning als technicus wordt verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid dat uitgereikt wordt door een erkend opleidingscentrum.

Erkend technicus gasvormige brandstoffen GI (56 lesuren + 8 uur examen)

In deze module kun je pas instappen NA het volgen van de 2 voorafgaande modules.
Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de veiligheidsaspecten concentreert deze module zich op alle aspecten van niet-premix en premixtoestellen.
Het stooktoestellenbesluit vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenningen vernieuwen.

Getuigschrift

  • Wie slaagt in alle moduleproeven behaalt het 'Certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof GI', erkend door Departement Omgeving.
  • Wie slaagt voor de module Normen en Veiligheidseisen bekomt het 'Certificaat CERGA-professioneel gasinstallateur'.