#150377
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Technicus gasvormige brandstoffen: GI


Aspecten van leidingen en toestellen

Introductie

Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de veiligheidsaspecten concentreert deze module zich op alle aspecten van leidingen en toestellen.

Deze opleiding vloeit voort uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007. Deze regelgeving vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenning vernieuwen.

Omschrijving

De opleiding van een technicus gasvormige brandstof is modulair opgevat. Ze bestaat uit 4 modules:

 • Twee basismodules (wetgeving & verwarmingsaudit en normen & veiligheidseisen)
 • en twee uitbreidingsmodules (GI en GII)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs die zich wensen te specialiseren als 'Technicus gasvormige brandstoffen'.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent geslaagd voor de volgende modules:

 • Wetgeving & verwarmingsaudit
 • Normen en veilgheidseisen voor huishoudelijke installaties

Bijkomende info

Dossierrecht

Het dossierrecht waarvan de opbrengst rechtstreeks en integraal in het Fonds voor de controle op de uitvoerende taken van de technici op het veld wordt gestort, wordt geheven ten laste van elke technicus die een aanvraag indient. Het dossierrecht voor een erkenning als technicus  gasvormige brandstof niveau GI bedraagt 141 euro en komt bovenop het inschrijvingsgeld van de cursus.

Dit dossierrecht wordt afzonderlijk gefactureerd. Syntra West zal na de moduleproeven per groep de ontvangen bedragen 'dossierrecht' van de geslaagde cursisten doorstorten naar de bevoegde diensten van LNE.

Aanvullende informatie

Voor arbeiders ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale voordelen bij opleiding: premies voor avond en zaterdagopleidingen aan de deelnemer; tussenkomst in de kost van opleiding aan de werkgever (voor opleiding tijdens en na de werkuren); tussenkomst van €15/u in de loonkost aan de werkgever (voor opleiding tijdens de werkuren).

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de examenmodule behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI.

Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

atelier-oostende-1-1_2015-377.jpg
atelier-oostende-1-3_2015-377.jpg
atelier-oostende-1-2_2015-377.jpg

Programma

 • Eenheden, grootheden en symbolen
 • Druk, temperatuur, dichtheid en debiet
 • K.O.W., K.B.W. en verbrandingswaarde
 • Wobbe-index, dauwpunt, kookpunt en dampspanning
 • Inrichting en verluchting van de stookplaats
 • Afvoer van de rookgassen
 • Toestellenleer
 • Toegelaten materialen en gassen
 • Dichtheid van een gastoestel
 • Gasdebiet aflezen
 • Regelingen en thermostaten
 • Keteltemperatuur
 • Thermische terugslagbeveiliging
 • Atmosferische beveiliging
 • Ionisatiebeveiliging
 • Pressostaten
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring gastoestel
 • Toegepaste elektriciteit en technologie
 • Bouw en werking van gasunits
 • Branderautomaten
 • Gas- en luchtdrukmetingen
 • Verhoudingsregelaars gas en lucht
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring van het gastoestel
 • Onderhoud en nazicht van de verschillende onderdelen
 • Storingen opsporen en verhelpen
 • Controle van het toestel na onderhoud en ontstoring
 • Controleproeven uitvoeren
 • Verbranding meten
 • Verschillende attesten invullen
 • Rol van de erkende technicus gasvormige brandstof niveau GI

Het programma van de technische opleiding gasvormige brandstof module GI omvat lesuren m.b.t. de gastoestellen van type C. De opleiding voorziet praktijk op meer dan 15 condenserende gastoestellen in het trainingscentrum.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 19/03/2020 18:30 22:00
donderdag 26/03/2020 18:30 22:00
donderdag 02/04/2020 18:30 22:00
donderdag 23/04/2020 18:30 22:00
donderdag 30/04/2020 18:30 22:00
donderdag 07/05/2020 18:30 22:00
donderdag 14/05/2020 18:30 22:00
woensdag 27/05/2020 18:30 22:00
donderdag 28/05/2020 18:30 22:00
woensdag 03/06/2020 18:30 22:00
donderdag 04/06/2020 18:30 22:00
woensdag 10/06/2020 18:30 22:00
donderdag 11/06/2020 18:30 22:00
woensdag 17/06/2020 18:30 22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie slaagt in de moduleproeven behaalt het Certificaat Bekwaamheidsattest gasvormige brandstoffen GI, erkend door LNE.