Technicus gasvormige brandstoffen: GI


Bekom het erkenningsnummer voor gasvormige brandstoffen zodat je het onderhoud kunt doen van atmosferische en condenserende gasketels.
#150377
#Opleiding #CV, sanitair en energie
KNELPUNTOPLEIDING

Introductie

Daar waar de voorafgaande module vooral hamert op de normen concentreert deze module zich op alle aspecten van leidingen en toestellen.

Deze opleiding vloeit voort uit het besluit van de Vlaamse Regering in verband met het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, van 8 december 2006, verschenen in het Staatsblad van 27 april 2007. Deze regelgeving vertaalt zich in het feit dat ook de verwarmingsinstallaties op gas tweejaarlijks aan een onderhoud moeten onderworpen worden. Deze inspecties leiden tot een snellere vervanging van verouderde energieverspillende installaties door ketels met lagere emissieniveaus en betere energieprestaties. Alleen erkende technici gasvormige brandstoffen mogen deze onderhoudsbeurt uitvoeren. Om de vijf jaar moet elke installateur deze erkenning vernieuwen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wie slaagt in de examenmodule behaalt het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof module GI, erkend door Departement Omgeving.

Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

Omschrijving

De opleiding van een technicus gasvormige brandstof is modulair opgevat. Ze bestaat uit 4 modules:

 • Twee basismodules (wetgeving en verwarmingsaudit en basisopleiding Cerga)
 • en twee uitbreidingsmodules (GI en GII)

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Installateurs die zich wensen te specialiseren als 'Technicus gasvormige brandstoffen GI' voor het onderhoud van atmosferische en condenserende toestellen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent geslaagd voor de volgende modules:

 • Wetgeving Vlaanderen & verwarmingsaudit tot 100 kW
 • Basisopleiding Cerga voor huishoudelijke installaties

Bijkomende info

Retributie

Nieuwe retributieregeling sinds 1 januari 2020: jaarlijkse betaling toezichtsretributie.

Je betaalt de jaarlijkse toezichtsretributie een eerste keer in het jaar nadat je de erkenning hebt verkregen.

Wegens het persoonlijk belang, ontvang je een overschrijvingsformulier met betalingsmededeling en het te betalen bedrag op jouw officiële thuisadres uit het rijksregister.

https://omgeving.vlaanderen.be/retributies-erkenningen

Aanvullende informatie

De opleiding is erkend door Constructiv. Arbeiders tewerkgesteld in PC124 hebben recht op premies voor avond- en zaterdagopleidingen, tussenkomst in de opleidingskost, tussenkomst van € 15 per uur in de loonkost aan de werkgever en het stelsel van tijdelijke werkloosheid via winteropleiding. Meer info: www.constructiv.be.

Sectorfonds Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, ...). Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming. De premie vraag je ten laatste drie dagen voor de start van de opleiding aan. Meer weten? www.vormelek-formelec.be, tel 02 /476 16 76, info@vormelek-formelec.be

Methodologie

atelier-oostende-1-1_2015-377.jpg
atelier-oostende-1-3_2015-377.jpg
atelier-oostende-1-2_2015-377.jpg

Programma

 • Eenheden, grootheden en symbolen
 • Druk, temperatuur, dichtheid en debiet
 • K.O.W., K.B.W. en verbrandingswaarde
 • Wobbe-index, dauwpunt, kookpunt en dampspanning
 • Inrichting en verluchting van de stookplaats
 • Afvoer van de rookgassen
 • Toestellenleer
 • Toegelaten materialen en gassen
 • Dichtheid van een gastoestel
 • Gasdebiet aflezen
 • Regelingen en thermostaten
 • Keteltemperatuur
 • Thermische terugslagbeveiliging
 • Atmosferische beveiliging
 • Ionisatiebeveiliging
 • Pressostaten
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring gastoestel
 • Toegepaste elektriciteit en technologie
 • Bouw en werking van gasunits
 • Branderautomaten
 • Gas- en luchtdrukmetingen
 • Verhoudingsregelaars gas en lucht
 • Onderhoud, nazicht en ontstoring van het gastoestel
 • Onderhoud en nazicht van de verschillende onderdelen
 • Storingen opsporen en verhelpen
 • Controle van het toestel na onderhoud en ontstoring
 • Controleproeven uitvoeren
 • Verbranding meten
 • Verschillende attesten invullen
 • Rol van de erkende technicus gasvormige brandstof niveau GI

Het programma van de technische opleiding gasvormige brandstof module GI omvat lesuren m.b.t. de gastoestellen van type C. De opleiding voorziet praktijk op meer dan 15 condenserende gastoestellen in het trainingscentrum.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on