Sturing, regeling en controle op afstand van HVAC systemen, internet of things, smart apps


Het creëren van een comfortklimaat, controle en sturing op afstand
#170311
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Introductie

Momenteel is Hernieuwbare Energie een hot topic. Desondanks gaat het hier nog steeds maar om een klein procent van de energiemarkt, die uiteindelijk nog steeds beheerst wordt door verwarmingssystemen op gas en olie.

Omschrijving

Er is nood om alle capaciteiten van de huidige thermostaten, regelsystemen en gebouwbeheerssystemen te gebruiken en in te stellen volgens de specifieke toepassing. Zo kan men met gebruik van verwarming, ventilatie en koeling een ideaal binnenklimaat bekomen. Beheersing vanop afstand door de installateur, technieker is hierbij een troef. We gaan er vanuit dat de installatie hydraulisch in orde is. De componenten worden dan ook verder niet besproken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Installateurs
 • Techniekers

Voorkennis

Centrale verwarming, sanitair

Methodologie

Alle technische leersessies worden steeds didactisch opgevat volgens het pedagogische principe van het 'aanschouwelijk leren'. Dit wil zeggen dat telkens gestart wordt vanuit een noodzakelijke theoretische (zo nodig wettelijke) voorbeschouwing.

Er wordt interactief gewerkt aan de hand van sendsteps.

Programma

1. Indien er een centrale regeling aanwezig is onder de vorm van een gebouwbeheerssysteem kan alle informatie vrij eenvoudig hieruit geëxtraheerd worden. Ook worden de aanpassingen hierop ingevoerd, waardoor de efficiëntie van het systeem direct verhoogd wordt.

2. Indien er geen centrale regeling beschikbaar is, worden de instellingen van de individuele regelmodules ter plaatse of op afstand uitgelezen. Deze instellingen worden onderzocht en verbeterd. Een opleiding van het technisch personeel is noodzakelijk.

3. Het aanpassen van de sturing van de HVAC-installatie is een energiebesparende maatregel met een hoge rendabiliteit. Vooral bij oude installaties kan de doorlichting van de regeling een sterke energiebesparing teweegbrengen, tot 20 - 30%, zonder dat de investeringskosten de pan uitswingen. Op deze manier wordt de bestaande installatie optimaal ingezet.

4. Veel voorkomende problemen:

 • Verkeerd ingestelde stookcurves
 • Locatie binnen- en buitenvoeler niet optimaal
 • Ketelsturing niet correct
 • Klokprogramma niet afgestemd op werkelijke benutting
 • Pompkarakteristieken niet juist ingesteld
 • Sensoren niet gekalibreerd
 • Onvoldoende sensoren om de juiste luchtkwaliteit te bepalen
 • Sturing op basisparameters ingesteld ipv specifieke noden van het gebouw en de gebruiker(s)
 • Geen afstandsbediening mogelijk door de technieker door toegangsproblemen met WiFi
 • Communicatieprobleem tussen technieken en IT beheerders, waardoor beheer vanop afstand moeilijk verloopt

5. Internetsecurity in functie van wifi-thermosstaten en gebouwenbeheerssystemen die werken op afzonderlijke server en back-up:

 • Internet of things
 • Smart Apps
2017-311-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Marc Decat

 • Is zelfstandig installateur sedert 1989 zowel in particuliere als industriële toepassingen en docent Syntra West sedert 1987.
 • Is in het bezit van de erkenningen technicus vloeibare brandstof (stookolie), gasvormige brandstof (GI en GII), verwarmingsaudit boven de 100 kW.
 • Maakt deel uit van de beroepscommissies Syntra Vlaanderen voor het opstellen van trajecten, cursussen en ppt. en van het overlegplatform Vlaamse Overheid LNE departement Omgeving.
 • Hij is hoofdauteur, coördinator van het handboek "De Gastechnicus", coauteur van diverse handboeken, cursussen verwarming uitgegeven door het FVB (Fonds voor vakopleiding in de bouw) en freelance auteur voor diverse gerelateerde tijdschriften.
 • Heeft een ruime kennis ivm gebouwen uit zijn opleiding ingenieur bouwkunde.
 • Is technisch adviseur bij Bouwunie Technieken.
2017-311-1-OmschrijvingDocent-2.jpg

Stijn Decat