#130826
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Fotovoltaïsche systemen - Installateur hernieuwbare energie

Omschrijving

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Deze opleiding duurt 52 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijgt u toegang tot het officiële examen van 2,5 uur. Indien u de opleiding bij SBM volgt rekenen we geen extra kosten aan voor het examen.

Indien ue slaagt voor het examen dan kunt u zich laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van € 250.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector. Enkel installateurs die actief zijn in de segmenten HVAC en dakbedekking kunnen zich nadien ook door VEA laten erkennen.

Toelatingsvoorwaarden

Om de erkenning te bekomen zal u gevraagd worden om 3 jaar ervaring binnen het basisberoep te bewijzen.

Meer informatie hieromtrent kan u vinden op: https://rescert.be/nl/conditions_certification

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

U wordt een opgeleide expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen. U kunt ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

Programma

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie (2u theorie)

  · Doelstellingen van de opleiding
  · Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
  · De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
  · Normalisering, markering, labels en certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen (4u theorie)

  · De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
  · De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
  · Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is.
  · De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is.

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie (6u theorie)

  · De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen.
  · De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen.
  · De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
  · De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie.
  · Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur.

Module 4: Ontwerp van een PV installatie (16 theorie+ 8u praktijk)

  · Alle apparatuur kennen die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
  · De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem kunnen dimensioneren
  · Voldoende kennis bezitten over de solar tracker.
  · Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken.
  · De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen.

Module 5: Implementatie van een PV installatie (4 theorie+ 12u praktijk)

  · De beperkingen van het gebouw kunnen beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen.
  · Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten.
  · De regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen.
  · Zorgen voor de installatie. Dit omvat: overbrengen naar de klant, het onderhoud en de instandhouding van de installatie, de diagnose van mogelijke problemen in de installatie.

Examen (4u)

Datum Startuur Einduur
dinsdag 02/10/2018 18:30 22:00
dinsdag 09/10/2018 18:30 22:00
dinsdag 16/10/2018 18:30 22:00
dinsdag 23/10/2018 18:30 22:00
dinsdag 06/11/2018 18:30 22:00
dinsdag 13/11/2018 18:30 22:00
dinsdag 20/11/2018 18:30 22:00
dinsdag 27/11/2018 18:30 22:00
dinsdag 04/12/2018 18:30 22:00
dinsdag 11/12/2018 18:30 22:00
dinsdag 18/12/2018 18:30 22:00
dinsdag 08/01/2019 18:30 22:00
dinsdag 15/01/2019 18:30 22:00
dinsdag 22/01/2019 18:30 22:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Eloya
 • Maurice Herbettelaan 38a
 • 1070 Anderlecht
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be
Datum Startuur Einduur
donderdag 13/09/2018 18:30 22:00
donderdag 20/09/2018 18:30 22:00
donderdag 27/09/2018 18:30 22:00
donderdag 04/10/2018 18:30 22:00
donderdag 11/10/2018 18:30 22:00
donderdag 18/10/2018 18:30 22:00
donderdag 25/10/2018 18:30 22:00
donderdag 08/11/2018 18:30 22:00
donderdag 15/11/2018 18:30 22:00
donderdag 22/11/2018 18:30 22:00
donderdag 29/11/2018 18:30 22:00
donderdag 06/12/2018 18:30 22:00
donderdag 13/12/2018 18:30 22:00
donderdag 20/12/2018 18:30 22:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be
Datum Startuur Einduur
maandag 03/09/2018 18:30 22:00
maandag 10/09/2018 18:30 22:00
maandag 17/09/2018 18:30 22:00
maandag 24/09/2018 18:30 22:00
maandag 01/10/2018 18:30 22:00
maandag 08/10/2018 18:30 22:00
maandag 15/10/2018 18:30 22:00
maandag 22/10/2018 18:30 22:00
maandag 05/11/2018 18:30 22:00
maandag 12/11/2018 18:30 22:00
maandag 19/11/2018 18:30 22:00
maandag 26/11/2018 18:30 22:00
maandag 03/12/2018 18:30 22:00
maandag 10/12/2018 18:30 22:00

Data en prijzen onder voorbehoud van onverwachte wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West Oostende
 • Zandvoordeschorredijkstraat 73
 • 8400 Oostende
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • info@syntrawest.be