Fotovoltaïsche systemen - Installateur hernieuwbare energie


Word erkend installateur hernieuwbare energie - fotovoltaïsche systemen!
#130826

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U wordt een opgeleide expert op het vlak van fotovoltaïsche systemen. U kan ze zowel ontwerpen als installeren en in bedrijf stellen. Dit is de meest efficiënte manier om te voorkomen dat de markt verzadigd wordt met slecht geïnstalleerde systemen van bedenkelijke kwaliteit.

Introductie

Tijdens deze opleiding leert de cursist een residentiële fotovoltaïsche zonneinstallatie ontwerpen, dimensioneren en installeren. Ook het onderhoud en de financiële aspecten (met inbegrip van de steunmaatregelen) komen uitgebreid aan bod.

NIEUW!! Vanaf september 2020 houden we in deze opleiding rekening met het vernieuwde AREI en de impact van EPB op de PV installatie.

HEET VAN DE NAALD: Op vrijdag 10 juli 2020 heeft de Vlaamse Regering een besluitswijziging goedgekeurd waarin beslist werd dat een certificaat van bekwaamheid (beter gekend als RESCert) een voorwaarde kan worden tot het verkrijgen van de premie fotovoltaïsche zonnepanelen vanaf 2021 (zie ook www.energiesparen.be/zonnepanelen/premie). De voorwaarde van het certificaat van bekwaamheid tot het bekomen van de premie is echter pas definitief wanneer dit vastgelegd wordt in een Ministerieel Besluit, vermoedelijk eind 2020.

Ben je installateur van fotovoltaïsche zonnepanelen en beschik je nog niet over een certificaat van bekwaamheid, dan zal je hier in 2021 mogelijks negatieve gevolgen van ondervinden – bereid je hier op voor en volg de opleiding.

Je leert niet alleen residentiële zonne-energiesystemen te ontwerpen, maar ze ook te dimensioneren en te installeren en te onderhouden. Verder ligt de klemtoon ook op de financiële aspecten waaronder de terugverdienrekening voor de potentiële klant.

Omschrijving

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een geharmoniseerd systeem opgezet dat gericht is op het opleiden en de certificatie van betrouwbare en kwaliteitsvolle installateurs.

Deze opleiding duurt 52 uur en bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Na het volgen van de opleiding (minimaal 60% aanwezigheid) krijgt u toegang tot het officiële examen van 2,5 uur. Indien u de opleiding bij Syntra West volgt rekenen we geen extra kosten aan voor het examen.

Indien u slaagt voor het examen dan kunt u zich laten registeren bij Rescert als erkend installateur. Rescert rekent hiervoor een administratieve kost aan van € 250 (excl btw).  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen kan de opleiding volgen maar er zijn wel toelatingsvoorwaarden om de erkenning aan te vragen. Meer informatie hieromtrent kan u vinden op: https://rescert.be/nl/conditions_certification

Programma

Module 1: Algemeen kader hernieuwbare energie (2u theorie)

 • Doelstellingen van de opleiding
 • Kennis van de hernieuwbare energiebronnen
 • De verschillende elementen van het energie- en milieubeleid
 • Normalisering, markering, labels en certificering

Module 2: Wet- en regelgeving en steunmaatregelen (4u theorie)

 • De stedenbouwkundige voorschriften kennen betreffende fotovoltaïsche intallaties in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De impact van de fotovoltaïsche technologie in de wetgeving betreffende het Energieprestatiecertificaat (EPC)
 • Inlichtingen kunnen geven over de hulpen en subsidies voor de PV-installaties en de steun voor het opwekken van elektriciteit in het gewest waar de monteur werkzaam is
 • De afschrijving en de opbrengst van een PV-installatie kunnen berekenen in het gewest waar de monteur werkzaam is

Module 3: Introductie tot de fotovoltaïsche technologie (6u theorie)

 • De verschillende soorten fotovoltaïsche cellen kunnen herkennen en de vervaardiging en het werkingprincipe van elk soort kennen
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche panelen die op de markt zijn kennen en de vervaardiging, het rendement en de bescherming ervan kennen
 • De verschillende soorten fotovoltaïsche installaties kennen
 • De wattpiek en de hoeveelheid opgewekte energie kennen en kunnen uitleggen in functie van het geïnstalleerde vermogen en de positie van de fotovoltaïsche installatie
 • Het verschil kennen tussen de piek nullastgelijkspanning en de kortsluitstroom. De spanning kunnen berekenen in functie van de temperatuur

Module 4: Ontwerp van een PV installatie (16 theorie+ 8u praktijk)

 • Alle apparatuur kennen die nodig is voor een fotovoltaïsch systeem
 • De onderdelen van een netwerk geconnecteerd fotovoltaïsch systeem kunnen dimensioneren
 • Voldoende kennis bezitten over de solar tracker
 • Kosten en winstgevendheid van een PV-systeem kunnen analyseren en een offerte kunnen maken
 • De milieu-impact van een fotovoltaïsch systeem bepalen

Module 5: Implementatie van een PV installatie (4 theorie+ 12u praktijk)

 • De beperkingen van het gebouw kunnen beoordelen en de verschillende componenten van de installatie kunnen plaatsen
 • Zorgen voor de montage van modules en hun integratie en de elektrische aansluiting van de verschillende componenten
 • De regeling met betrekking tot de ontvangst en de inbedrijfstelling van een fotovoltaïsch systeem kennen
 • Zorgen voor de installatie. Dit omvat: overbrengen naar de klant, het onderhoud en de instandhouding van de installatie, de diagnose van mogelijke problemen in de installatie

Examen (4u)

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien