Energiedeskundige type A


Grondige en complete voorbereiding op het examen
#080078
#Opleiding #CV, sanitair en energie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Indien je na het volgen van deze opleiding slaagt in het examen, kan je een erkenningsnummer verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap (VEA - Vlaams energie-agentschap). Eenmaal in het bezit van een erkenningsnummer ben je gemachtigd om een energieadvies op te stellen voor woningen.

Introductie

Vanaf 1 januari 2020 treedt het EPC voor kleine niet residentiële gebouwen in werking en kan een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een gebouw worden opgemaakt.
Dit brengt heel wat extra werk mee voor de energiedeskundige.
Wij hebben ervoor gekozen om de opleiding met enkele lessen uit te breiden en u zo een grotere slaagkans op het examen te bezorgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze cursus richt zich tot toekomstige energiedeskundigen die het erkenningsnummer wil verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap (VEA - Vlaams energie-agentschap) om gemachtigd te zijn een energieadvies op te stellen voor woningen.

Voorkennis

Wij ervaren dat een aantal cursisten zich inschrijven in deze opleiding zonder enige notie van inhoud of voorkennis van de materie. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wij willen je er wel op wijzen dat het niet voldoende is het inschrijvingsgeld te betalen en aanwezig te zijn in de lessen om te slagen in de opleiding. Je dient de nodige studie- en oefentijd vrij te maken om de theorie in te studeren en desnoods bij te scholen en voldoende tijd voorzien om met de software aan de slag te gaan.

Toelatingsvoorwaarden

Het ministerie heeft geen enkele voorkennis of diploma als voorwaarde gesteld om kandidaten toe te laten tot deze opleiding.

Programma

Module 1: Introductie constructie, technieken en bouwfysica (deze module is vrijstelbaar door het afleggen en slagen in een meerkeuzetest)

 • Basisbegrippen warmteleer en vocht
 • Basisbegrippen installaties
 • Basisbegrippen constructie

Module 2: Planlezen (deze module is vrijstelbaar door het afleggen en slagen in een meerkeuzetest)

 • Perspectief en projectie
 • Het architectuurplan en al zijn delen
 • Hoe een plan lezen? Maatvoering, werken met schalen, symbolen en legendes
 • Het bepalen van oppervlaktes en volumes
 • Oefeningen

Module 3: Sketch Up (deze module is vrijstelbaar door het afleggen en slagen in een praktijkoefening)

 • Omschrijving en duiding van de software tav gelijkaardige programma's
 • De werkruimte
 • Uiteenzetten van de verschillende werkbalken/toepassing
 • Tekenen van volumes en gebruik van SketchUp als meet/reken tool
 • Toepassing op woning, bepalen BV en bruikbare vloeroppervlakten
 • Importeren en exporteren van modellen, werken met componenten, werken met layers
 • Oefeningen

Module 4: Energiedeskundige type A

 • Inleiding en wetgevend kader
 • IP Inspectieprotocol
 • Oefeningen met praktische cases

Module 5: Examen (voor deze module moet apart ingeschreven worden, dit kan pas na het volgen van module 4)

Voor info en inschrijving voor het examen, klik hier!

 • Marc Despierre
 • Koen Denys
 • Koen Aerts