#100350
#Opleiding #Commercieel

Eventmanager


De nieuwe trend in communicatiestrategie

Introductie

Kortrijk: op woensdagavond, gedurend het cursusjaar enkele lessen op maandagavond. In die weken zijn er twee lessen per week, maandag en woensdag.
Brugge: op maandagavond, gedurend het cursusjaar enkele lessen op woensdagavond. In die weken zijn er tweel lessen per week, maandag en woensdag.

Omschrijving

De dag van vandaag weten bedrijven, organisaties maar al te goed dat evenementen een noodzakelijk onderdeel zijn van de communicatiestrategie. Zij doen dan ook vaak beroep op een specialist die de nodige kennis en kunde heeft om evenementen zoals congressen, beurzen, academische zittingen, seminaries, modeshows en muziekhappenings voor te bereiden, te coördineren en te leiden. Het spreekt voor zich dat een organisator van evenementen over een brede waaier van praktische vaardigheden en theoretische kennis moet beschikken. Deze vaardigheden brengen onze docenten, die allen uit de praktijk komen, je bij tijdens onze cursus.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Wie (zelfstandig) organisator van evenementen wenst te worden.
 • Personen die beroepsmatig evenementen organiseren (bv opendeurdagen).
 • Ceremoniemeesters.

Programma

Deel 1: basismodule evenementen (88u)

Tijdens deze module komen de basiselementen aan bod. Je hebt na deze module dan ook meer inzicht over projectmatig werken en de communicatiemiddelen die je hiervoor nodig hebt. Je krijgt ook meer inzicht in de toegepaste wetgeving.

 • Introductie met het beroep van organisator van evenementen
 • Referentiekader & projectmanagement
  • Commerciële vaardigheden
  • Structuur van een evenement
   • Doelstelling van een evenement
   • Creatief denken
   • Verschillende fasen
   • Draaiboek
   • Budgetteren en kostprijsberekening
  • Scoutingopdrachten
 • Communicatievaardigheden
  • Sociale vaardigheden - vergadertechnieken
  • Presentatietechnieken
  • Crowdfundig en sponsoring
  • Verkoops- en onderhandelingsgesprekken
 • Toegepaste wetgeving
  • Aansprakelijkheden en verzekeringen
  • Veiligheid op evenementen
  • Sabam en vergunningen
  • Contracten met opdrachtgevers, vrijwilligers,...
 • Moduleproef

Deel 2: vervolgmodule Organisatie van evenementen (72u)

Tijdens deze module worden de evenementen verder toegelicht zodat je na deze module volledig in staat bent om een evenement te organiseren.

 • Commerciële vaardigheden
  • Marketing en sales
   • marketingconcept - marktanalyse - marketingmix
  • Mediatraining en mediaplanning
   • publiciteit - persbericht - persmap - sociale media
  • Leiding geven en teammanagement
   • opbouw projectteam - rolverdeling - checklist
 • Diverse evenementen
  • Het organiseren van een eigen evenement met de ganse klas
  • In functie van bepaalde lesinhouden kan geopteerd worden om gastsprekers uit te nodigen, vakbeurzen te bezoeken of een bedrijfsbezoek te organiseren.
 • Moduleproef
 • Eindproef

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Het getuigschrift wordt toegekend aan deelnemers die regelmatig de lessen bijwonen, slagen voor de examens die afgenomen worden van de verschillende vakken en het eindwerk maken en met succes verdedigen voor een jury.