Meubelmaker


Start met eenvoudige werkstukken en eindig met je meubelontwerp.
#150191
#Opleiding #Bouw

Omschrijving

Ben je nauwkeurig? Kan je ideeën van je klant vertalen in je meubelontwerp? Werk je graag met hout? Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt jouw ding.

Gedurende deze opleiding leer je welbepaalde houtverbindingen machinaal vervaardigen waarbij je zowel de werkvoorbereiding, productie, afwerking en oplevering uitvoert. Deze verschillende houtverbindingen worden uitgevoerd in minimum vier praktijkopdrachten. Je leert eveneens werktekeningen maken met het tekenprogramma AutoCAD.

Vervolgens leer je zelfstandig de werkvoorbereiding voor de constructie van een meubelobject met gelijmde constructie en een demontabel meubelobject uitvoeren en deze machinaal vervaardigen, rekening houdend met voorschriften rond veiligheid, milieu en kwaliteit.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van meubelmaker willen uitoefenen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Personen met voorkennis van de modules:

 • Basis werkvoorbereiding
 • Machinale houtbewerking
 • Basis CAD-tekenen cluster hout

kunnen vrijgesteld worden op basis van een kwalificatiebewijs (erkend door VLAIO) of door te slagen in de vrijstellingsproef.

Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

Bijkomende info

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De cursist zorgt voor niet loshangende werkkledij, veiligheidsschoenen S1, een veiligheidsbril, gehoorbeschermers en een stofmasker P2.
Aankoop van klein gereedschap zal tijdens de eerste les doorgegeven worden.

Methodologie

meubelmaker-meubel-hout-massie-1-3_2015-191.jpg
meubelmaker-meubel-hout-massie-1-1_2015-191.jpg
meubelmaker-meubel-hout-massie-1-2_2015-191.jpg

Programma

De opleiding MEUBELMAKER kan in zowel campus Brugge als in campus Kortrijk gevolgd worden.

De lessen gaan tweewekelijks door op zaterdag (volledige dag), 8 sessies 'basis CAD tekenen' op lesavond in de week vanaf maart.

1STE JAAR


Basis hout en schrijnwerk [8 SESSIES]

 • Inleiding - persoonlijke uitrusting
 • Infrastructuur - machines - onderhoud
 • Materiaalkennis
 • Basis constructies en verbindingen
 • Kennis werktekening en documenten

Deze basisprincipes worden aangereikt via activerende leervormen (praktijkoefeningen in het houtatelier) ter voorbereiding op onderstaande projectmodules.

Machinale houtbewerking - vervaardigen van een eenvoudig object [8 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding verschillende opdrachten
 • Vervaardigen van de verschillende opdrachten
 • Afwerking en oplevering

Machinale houtbewerking - vervaardigen van een constructieobject met eenvoudige verbinding [8 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding verschillende opdrachten
 • Vervaardigen van de verschillende opdrachten
 • Afwerking en oplevering
 • Bedrijfsgebonden activiteiten

Machinale houtbewerking - vervaardigen van een constructieobject met complexe verbinding en freeswerk [8 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding verschillende opdrachten
 • Vervaardigen van de verschillende opdrachten
 • Afwerking en oplevering
 • Bedrijfsgebonden activiteiten

Basis CAD tekenen cluster hout [8 SESSIES]

 • Inleiding AutoCAD
 • Lay-out, algemene begrippen en terminologie
 • Tekenen en bewerken van diverse objecten
 • Gebruik maken van de lagentabel
 • Plaatsen van een tekst

 

2DE JAAR

 

Basisbegrippen meubelmaker [8 SESSIES]

 • Meubel en haar constructies
  • Houtsoorten en hun eigenschappen
  • Verbindingselementen en hun eigenschappen
 • Infrastructuur - machines - onderhoud

Constructie van een meubelobject (gelijmde corpus) [13 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding
 • Machinale houtbewerking - constructie van een meubelobject
  • Instellen houtbewerkingsmachines
  • Bewerken van onderdelen met houtbewerkingsmachines
  • Vergaren van onderdelen van meubelen
  • Monteren en afregelen beslag aan meubelen (scharnieren, lades, …)
 • Afwerking
 • Algemene preventie-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

Constructie van een demontabel meubelobject [13 SESSIES]

 • Werkvoorbereiding
 • Machinale houtbewerking - constructie van een meubelobject
  • Instellen houtbewerkingsmachines
  • Bewerken van onderdelen met houtbewerkingsmachines
  • Vergaren van onderdelen van meubelen
  • Monteren en afregelen beslag aan meubelen (scharnieren, lades, …)
 • Afwerking
 • Algemene preventie-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

 

Toegepaste bedrijfsvoering [9 SESSIES]

 • Visie en strategie
 • Algemeen bedrijfskostenplan
 • Wetgeving en administratieve formaliteiten:
  • Verplichtingen vestiging als aannemer/werkgever
  • Aannemingsovereenkomst
  • Werken met/in onderaanneming
  • Van offerte tot oplevering

Eindproef

Nadat je geslaagd bent in alle modules van de beroepskennis maak je een eindeproef die toegelicht wordt voor een externe jury.

Getuigschrift

Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Meubelmaker'.

Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Prijsinfo

Syntra West is een duurzame organisatie. Wij drukken geen lesmateriaal af, maar voorzien digitaal cursusmateriaal op ons leerplatform.

De handboeken (+/- €60) kunnen aangekocht worden via onze webshop in samenwerking met Standaard boekhandel. Meer info daarover krijgt u bij start van de opleiding.

Docenten met een ruime expertise uit het werkveld staan je met raad en daad bij. Zij helpen je echter in het bijspijkeren van je vakkennis en ondernemerschapszin.

Docent aan het woord

We bereiden toekomstige fietshandelaars effectiever voor op duurzaam ondernemen in de sector en leren hen ook het internetondernemen aan.

Kenny

See you on